Danh Sách Tiểu Ban Góp Ý Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ K29

Danh Sách Tiểu Ban Góp Ý Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ K29 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Thời gian bảo vệ đề cương: từ ngày 10/5/2021 đến 14/5/2021   —————————-o0o—–o0o—-o0o———————————–  STT Tiểu ban góp ý đề cương Học viên của các GVHD sau đây Thời gian