Workshop chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu

Nhằm tạo cơ hội trao đổi học thuật và chia sẻ tri thức từ các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, Khoa Quản trị sẽ tổ chức buổi Workshop với chủ đề: “Sử dụng phương pháp Bibliometrics để hệ thống hóa cơ

Workshop: Sử dụng phần mềm Smart PLS

Sáng ngày 3/7/2020, TS Hà Kiên Tân, (cựu NCS của SOM) đã chia sẻ, hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Smart PLS cho các giảng viên của SOM. Người tham gia được làm quen với 1 công cụ có giá trị lại đơn giản, dễ dàng sử