Thư mời viết bài cho hội thảo khoa học: Kinh nghiệm về phương pháp giải quyết vấn đề trong nghiên cứu ứng dụng tại các doanh nghiệp

Nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản trị, Khoa quản trị sẽ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Kinh nghiệm về phương pháp Giải quyết vấn đề trong nghiên

Hội nghị phương pháp giảng dạy và đánh giá môn học và điều kiện đảm bảo chất lượng của Chương trình tiên tiến quốc tế UEH

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hướng đến người học, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã triển khai chương trình tiên tiến quốc tế UEH. Để góp phần đem lại thành công trong việc áp dụng chương trình tiên