THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH TẬP SỰ

Giới thiệu về Công ty Cổ phần MISA:  Với 24 năm kinh nghiệm trong việc triển khai phần mềm tại Việt Nam, MISA nổi tiếng về phần mềm kế toán và phần mềm quản trị doanh nghiệP, đồng thời là đơn vị hàng đầu về

Hội thảo: Entrepreneuership in Vietnam and Japan

Bạn muốn hiểu biết cách người Nhật kinh doanh? Tại sao người Nhật thành công như ngày hôm nay? Muốn khởi nghiệp thành công bạn cần kiến thức và biết kết hợp sự những hiểu biết đó với thời cơ kinh doanh một cách khôn ngoan. Hay đến