Lịch sử hình thành

Tiền thân của Khoa Quản trị là khoa Quản trị kinh doanh được thành lập chính thức vào ngày 08/02/1990 trên cơ sở hợp nhất của 3 đơn vị: môn “Cơ sở khoa học quản lý” thuộc bộ môn Kế hoạch của khoa Kế hoạch; bộ môn “Thương phẩm học” của khoa Thương nghiệp – Vật tư; bộ môn “Luật kinh tế” trực thuộc Ban giám hiệu với tổng số giáo viên là 14 người. Tại thời điểm đó, có thể nói, đây là khoa Quản trị kinh doanh được hình thành đầu tiên trong các trường Đại học Việt Nam; là một khoa mới của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và là một ngành đào tạo mới ở bậc đại học của cả nước.

Đến năm 1992, Ban giám hiệu đã tăng cường thêm nguồn lực cho khoa Quản trị kinh doanh trên cơ sở sát nhập khoa Kinh tế Công nghiệp, đưa tổng số giáo viên của khoa Quản trị kinh doanh mới lên 47 người. Khoa bắt đầu nhận thực hiện đào tạo bậc cao học và nghiên cứu sinh ngành Quản trị kinh doanh.

Tháng 09/1996 khoa Quản trị kinh doanh được nhận thêm các thành viên từ bộ môn Quản trị học của trường Đại học Tài chính Kế toán cũ.

Ngày 26/3/2015, khoa Quản trị kinh doanh được đổi tên thành khoa Quản trị theo quyết định số 830/QĐ-ĐHKT-TCHC.

Khoa Quản trị đảm trách đào tạo chuyên ngành Quản trị ở bậc cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và chuyên ngành Quản trị chất lượng ở bậc cử nhân. Trong năm 2015, khoa Quản trị đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban giám hiệu UEH giao đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản trị bằng tiếng Anh, đây là chương trình đào tạo đầu tiên tại Việt Nam.

Đồng thời, hàng năm Khoa Quản trị  ký kết nhiều hợp đồng nghiên cứu khoa học với nhiều các đối tác khác nhau như: Bộ  Giáo dục và Đào tạo, các Tỉnh, Thành phố  ở  khu vực phía Nam, các đơn vị hành chính, sản xuất kinh doanh,…

Ngoài ra, trong những năm qua khoa Quản trị đã đẩy mạnh hợp tác liên kết với nhiều trường đại học trên thế  giới như: chương trình liên kết đào tạo MBA với đại học Pomona (Hoa Kỳ), đại học Quebec (Canada),…

Khoa  Quản  Trị  đã  nhận  được  nhiều  bằng  khen  của  trường  Đại  Học  Kinh  Tế TP. Hồ Chí Minh và cấp trên, cụ thể:

  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2000)
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ  Giáo dục và Đào tạo (1996, 1998, 2010, 2011, 2012, 2014)
  • Bằng của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (2011)
  • Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2011)
  • Bằng khen tập thể lao động xuất sắc của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP.HCM từ 2007 – 2014
  • Bằng khen của Hiệu trưởng trường Đại Học Cần Thơ (1996)
  • Bằng khen của Ủy ban nhân dân các tỉnh Đồng Bằng sông Cửu Long