Danh Sách Tiểu Ban Góp Ý Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ K29

Danh Sách Tiểu Ban Góp Ý Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ K29
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
Thời gian bảo vệ đề cương: từ ngày 10/5/2021 đến 14/5/2021

 

—————————-o0o—–o0o—-o0o———————————– 

STT Tiểu ban góp ý đề cương Học viên của các GVHD sau đây Thời gian Địa điểm
1 TS. Lê Nhật Hạnh

TS. Ngô Thị Ánh

TS. Lê Nhật Hạnh

TS.Ngô Thị Ánh

TS.Đinh Công Khải

PGS.TS.Từ Văn Bình

9:00 – Thứ 4

ngày 12/5/2021

Phòng họp

 B1.1203

Tầng 12- 279 Nguyễn Tri Phương

2 TS. Trần Đăng Khoa

TS. Đặng Hữu Phúc

TS. Trần Đăng Khoa

TS.Đặng Hữu Phúc

PGS.TS.Nguyễn Phong Nguyên

PGS.TS.Nguyễn Hải Quang

PGS.TS.Nguyễn Đình Thọ

PGS.TS.Lê Thanh Hà

TS.Mai Thanh Loan

8:00 – Thứ 2

ngày 10/5/2021

Văn phòng khoa QT B1.1202

Tầng 12- 279 Nguyễn Tri Phương

3 PGS.TS.Phạm Xuân Lan

TS.Nguyễn Thị Bích Châm

PGS.TS.Phạm Xuân Lan

TS.Nguyễn Thị Bích Châm

TS.Đinh Thị Thu Oanh

GS.TS.Hồ Đức Hùng

8:00 – Thứ 6

ngày 14/5/2021

Văn phòng khoa QT B1.1202

Tầng 12- 279 Nguyễn Tri Phương

4 PGS.TS.Nguyễn Quang Thu

TS.Trần Thị Thanh Phương

PGS.TS.Nguyễn Quang Thu

TS.Trần Thị Thanh Phương

PGS.TS.Trần Hà Minh Quân

PGS.TS.Phước Minh Hiệp

PGS.TS.Hồ Viết Tiến

8:00 – Thứ 4

ngày 12/5/2021

Văn phòng khoa QT B1.1202

Tầng 12- 279 Nguyễn Tri Phương

5 PGS.TS.Hồ Tiến Dũng

TS.Cao Quốc Việt

PGS.TS.Hồ Tiến Dũng

TS.Cao Quốc Việt

TS.Đặng Ngọc Đại

PGS.TS.Trần Mai Đông

8:00 – Thứ 5

ngày 13/5/2021

Văn phòng khoa QT B1.1202

Tầng 12- 279 Nguyễn Tri Phương

6 PGS.TS.Trần Thị Kim Dung

TS. Trần Dương Sơn

PGS.TS.Trần Thị Kim Dung

TS.Trần Thế Hoàng

TS.Hoàng Cửu Long

TS.Hoàng Lâm Tịnh

TS.Hoàng Lệ Chi

TS.Lê Thanh Tiệp

TS.Lý Thị Minh Châu

8:00 – Thứ 2

ngày 10/5/2021

Phòng họp

 B1.1203

Tầng 12- 279 Nguyễn Tri Phương

7 PGS.TS.Nguyễn Thị Mai Trang

TS. Nguyễn Thị Diễm Em

PGS.TS.Nguyễn Thị Mai Trang

TS.Nguyễn Huỳnh Phước

TS.Nguyễn Thanh Vân

TS.Nguyễn Văn Đạt

TS.Nguyễn Văn Tân

TS.Phạm Minh

TS.Phạm Thị Hà

8:00 – Thứ 6

ngày 14/5/2021

Phòng họp

 B1.1203

Tầng 12- 279 Nguyễn Tri Phương

8 TS.Đoàn Thanh Hải

TS.Đinh Thái Hoàng

TS.Đoàn Thanh Hải

TS.Đinh Thái Hoàng

TS.Phan Thị Minh Châu

TS.Tạ Thị Kiều An

TS.Trần Anh Minh

TS.Trương Hồng Ngọc

8:00 – Thứ 4

ngày 12/5/2021

Văn phòng khoa QT B1.1202

Tầng 12- 279 Nguyễn Tri Phương

9 PGS.TS. Bùi Thị Thanh

TS. Phan Quốc Tấn

PGS.TS. Bùi Thị Thanh

TS.Phan Quốc Tấn

PGS.TS.Bùi Thanh Tráng

GS.TS.Võ Xuân Vinh

13:30 – Thứ 3 ngày 11/5/2021 Văn phòng khoa QT B1.1202

Tầng 12- 279 Nguyễn Tri Phương

10 TS. Ngô Quang Huân

TS. Nguyễn Viết Bằng

TS. Ngô Quang Huân

TS. Nguyễn Viết Bằng

TS.Trương Quang Dũng

TS.Nguyễn Văn Vẹn

TS. Nguyễn Thị Thanh Vân

TS.Võ Tấn Phong

Và một số học viên bổ sung không có tên trong danh sách này.

13:30 – Thứ 4

ngày 12/5/2021

Văn phòng khoa QT B1.1202

Tầng 12- 279 Nguyễn Tri Phương

 

Ghi chú:

  • Học viên sắp xếp thời gian đến bảo vệ đề cương theo lịch đã thông báo. Mọi thắc mắc, khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.
  • Nếu cần trao đổi thêm thông tin vui lòng liên hệ Thư ký khoa – Cô Tình: 38.237.735

                                                                                                                                                        Trưởng khoa

                                                                                                                                                                   (Đã ký)

Ngô Quang Huân