Thông báo về hình thức học tập của các bậc/hệ và thi kết thúc học phần kể từ ngày 10/8/2020

Liên quan đến Thông báo Về hình thức học tập của các bậc/hệ và thi kết thúc học phần kể từ ngày 10/8/2020 từ Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí, Phòng Marketing – Truyền thông đã đăng tải thông tin trên Portal, tại link: https://ueh.edu.vn/tin-tuc/truong-dai-hoc-kinh-te-tp-ho-chi-minh-thong-bao-ve-hinh-thuc-hoc-tap-cua-cac-bache-va-thi-ket-thuc-hoc-phan-ke-tu-ngay-1082020_55865

Danh sách phân công GVHD KLTN K-43 ĐHCQ- QTKN & QTBV

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN- QT KN & QTBV KHÓA: 43        HỆ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THỜI GIAN THỰC TẬP TỪ NGÀY: 03/08/2020 – 11/10/2020 HẠN CUỐI SV NỘP KLTN CHO GV TRƯỚC NGÀY: 12/10/2020 HẠN CUỐI GV 1 VÀO

Danh sách phân công GVHD KLTN Khóa 43 ĐHCQ- QTCL

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN- QT CHẤT LƯỢNG KHÓA: 43        HỆ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THỜI GIAN THỰC TẬP TỪ NGÀY: 03/08/2020 – 11/10/2020 HẠN CUỐI SV NỘP KLTN CHO GV TRƯỚC NGÀY: 12/10/2020 HẠN CUỐI GV 1 VÀO ĐIỂM

Danh sách phân công GVHD KLTN K-43 ĐHCQ- CLC

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN- CLC KHÓA: 43        HỆ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THỜI GIAN THỰC TẬP TỪ NGÀY: 03/08/2020 – 11/10/2020 HẠN CUỐI SV NỘP KLTN CHO GV TRƯỚC NGÀY: 12/10/2020 HẠN CUỐI GV 1 VÀO ĐIỂM TRƯỚC NGÀY: 20/10/2020

Danh sách phân công GVHD KLTN Khóa 23 LTĐH

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN  KHÓA: 23       HỆ: LIÊN THÔNG ĐH THỜI GIAN THỰC TẬP TỪ NGÀY: 03/08/2020 – 11/10/2020 HẠN CUỐI SV NỘP KLTN CHO GV TRƯỚC NGÀY: 12/10/2020 HẠN CUỐI GV 1 VÀO ĐIỂM TRƯỚC NGÀY: 20/10/2020