Danh Sách Tiểu Ban Góp Ý Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ K29

Danh Sách Tiểu Ban Góp Ý Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ K29 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Thời gian bảo vệ đề cương: từ ngày 10/5/2021 đến 14/5/2021   —————————-o0o—–o0o—-o0o———————————–  STT Tiểu ban góp ý đề cương Học viên của các GVHD sau đây Thời gian

Thông báo về hình thức học tập của các bậc/hệ và thi kết thúc học phần kể từ ngày 10/8/2020

Liên quan đến Thông báo Về hình thức học tập của các bậc/hệ và thi kết thúc học phần kể từ ngày 10/8/2020 từ Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí, Phòng Marketing – Truyền thông đã đăng tải thông tin trên Portal, tại link: https://ueh.edu.vn/tin-tuc/truong-dai-hoc-kinh-te-tp-ho-chi-minh-thong-bao-ve-hinh-thuc-hoc-tap-cua-cac-bache-va-thi-ket-thuc-hoc-phan-ke-tu-ngay-1082020_55865