456

Tư vấn tuyển sinh ngành Quản lý Bệnh viện 2021

QUẢN LÝ BỆNH VIỆN – CHƯƠNG TRÌNH HỌC RIÊNG BIỆT ĐƯỢC PHỐI HỢP CÙNG CÁC BỆNH VIỆN LỚN – NGÀNH HỌC TƯƠNG LAI, ĐÓN ĐẦU XU THẾ ✨ Hiện nay nhu cầu tuyển dụng nhân lực ở lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe

Ngày hội Open Day 2020

  ✨CON ĐƯỜNG ĐỂ TRỞ THÀNH NHÀ QUẢN LÝ, DOANH NHÂN THÀNH ĐẠT HAY THÀNH TRÍ THỨC ĐẦU NGÀNH ✨ Bạn muốn thăng tiến trở thành nhà quản lý? Bạn muốn xây dựng một cơ sở kinh doanh cho riêng mình? bạn muốn làm công