Hội thao truyền thống khoa Quản trị năm 2021

✨HỘI THAO TRUYỀN THỐNG KHOA QUẢN TRỊ 2021✨ Hội thao truyền thống khoa Quản trị năm 2021 đã trở lại với một hình thức hoàn toàn mới. Với mong muốn xây dựng một phong trào rèn luyện sức khỏe cho sinh viên và cũng như