ASEAN SUMMER CAMP 2024

  TRƯỜNG KINH DOANH, UEH  CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ ASEAN SUMMER CAMP 2024 ĐA DẠNG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP, TRẢI NGHIỆM CÙNG 08 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ   Đăng ký ngay tại: [Link] Hạn đăng ký: Hạn đăng ký sớm: 10/6/2024 (Ưu

Hội thao truyền thống khoa Quản trị năm 2021

✨HỘI THAO TRUYỀN THỐNG KHOA QUẢN TRỊ 2021✨ Hội thao truyền thống khoa Quản trị năm 2021 đã trở lại với một hình thức hoàn toàn mới. Với mong muốn xây dựng một phong trào rèn luyện sức khỏe cho sinh viên và cũng như