Workshop: Sử dụng phần mềm Smart PLS

Sáng ngày 3/7/2020, TS Hà Kiên Tân, (cựu NCS của SOM) đã chia sẻ, hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Smart PLS cho các giảng viên của SOM. Người tham gia được làm quen với 1 công cụ có giá trị lại đơn giản, dễ dàng sử