Workshop: Sử dụng phần mềm Smart PLS

Sáng ngày 3/7/2020, TS Hà Kiên Tân, (cựu NCS của SOM) đã chia sẻ, hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Smart PLS cho các giảng viên của SOM. Người tham gia được làm quen với 1 công cụ có giá trị lại đơn giản, dễ dàng sử dụng, đặc biệt khi xử lý các mô hình nghiên cứu với SEM có biến trung gian, biến điều tiết.
Như vậy ngoài AMOS, người nghe được cập nhật thêm 1 công cụ xử lý dữ liệu trong nghiên cứu khoa học và làm luận án. Tính đơn giản, dễ sử dụng của Smart PLS sẽ giúp người làm nghiên cứu đa dạng hơn trong lựa chọn công cụ xử lý dữ liệu, vừa dễ dàng hướng dẫn học viên cao học thực hiện các luận văn cao học sử dụng Smart PLS trong các mô hình nghiên cứu có SEM.

Một số hình ảnh buổi workshop: