UEH xếp hạng 11 trong 176 trường đại học tại Việt Nam theo bảng xếp hạng Webometrics 2020

Theo Bảng xếp hạng Webometrics mới nhất công bố tháng 07/2020, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã vượt 08 bậc, xếp hạng 11 trong 176 trường đại học tại Việt Nam và đứng thứ nhất trong số các trường đại học đơn ngành lĩnh vực kinh tế, kinh doanh tại Việt Nam

Đây là bảng xếp hạng đánh giá hơn 28.000 cơ sở giáo dục đại học toàn cầu. BXH Webometrics được đánh giá là đáng tin cậy, có phương pháp khoa học và phù hợp.

BXH đánh giá năng lực số hóa và mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên học thuật của các cơ sở giáo dục đại học dựa trên các chỉ số về độ hiện diện (presence) với ý nghĩa lan tỏa tri thức cộng đồng, độ hiển thị (visibility) thể hiện mức độ lan tỏa, ảnh hưởng của hệ thống website và thông tin trực tuyến, độ minh bạch hay độ mở về tài nguyên học thuật (transparency or openness) trên google scholar, và độ xuất sắc học thuật (excellent or scholar) đo lường số lượng bài báo được trích dẫn nhiều nhất.

Kết quả này là bước tiến mạnh mẽ, thể hiện nỗ lực vươn lên đáng ghi nhận của nhà trường trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp hiệu quả. UEH trân trọng cảm ơn các đơn vị, Quý Thầy/Cô trong thời gian qua luôn quan tâm đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công bố trên tạp chí trong nước và quốc tế, chia sẻ các tài nguyên học thuật mở nhằm thúc đẩy việc chuyển giao và lan tỏa tri thức cho cộng đồng; đồng thời phát triển truyền thông, tích cực quảng bá thương hiệu, đặc biệt là trên môi trường trực tuyến.

Trong thời gian tới, nhà trường rất mong Quý Thầy/Cô tiếp tục đóng góp giữ vững và nâng cao thứ hạng của UEH trên bảng xếp hạng Webometrics và các bảng xếp hạng quốc tế khác. Cụ thể như:

  • Tích cực tham gia các hoạt động giảng dạy, nâng cao chất lượng bài giảng, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng bài báo công bố trên tạp chí;
  • Khuyến khích tất cả các giảng viên, nhà nghiên cứu tạo tài khoản (Profiles) trên Google Scholar và đăng bài công bố quốc tế trực tuyến;
  • Tăng cường sử dụng các nền tảng, công cụ học trực tuyến của nhà trường và thư viện UEH, chia sẻ tài nguyên phục vụ nghiên cứu học tập;
  • Tăng cường đăng tải các tài liệu học tập, các bài viết học thuật mở (dạng PDF) trên website đơn vị nhằm tăng thứ tự tìm kiếm của trang trên các bộ đánh giá Google, Yahoo, Bing;
  • Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin và hoạt động của UEH trên Portal tiếng Việt và tiếng Anh; chia sẻ rộng rãi thông tin trên Website đơn vị, các kênh truyền thông, trang thông tin cá nhân; góp phần chuyển tải thông điệp và quảng bá hình ảnh của nhà trường đến cộng đồng xã hội.

Thông tin chi tiết, Quý Thầy/Cô xem thêm tại: https://www.ueh.edu.vn/tin-tuc/truong-dai-hoc-kinh-te-tp-ho-chi-minh-tang-08-bac-xep-thu-11-viet-nam-tren-bang-xep-hang-webometrics_55861