LỊCH BÁO CÁO NGOẠI KHÓA CHO SV ĐHCQ-K43-KHOA QUẢN TRỊ NĂM 2020

  • Số lớp sinh viên tham dự:
  • Lớp 1: gồm 07 lớp QT: AD01; AD02; AD03; AD04; AD05, AD06; AD07
  • Lớp 2: gồm 02 lớp CLC: ADC01; AD

Ghi chú

  • Báo cáo chuyên đề là 1 học phần chính thức có đánh giá điểm trong chương trình đào tạo.
  • Các buổi Báo cáo chuyên đề nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức mở rộng và thực tiễn liên quan đến các lĩnh vực chức năng trong công tác quản trị điều hành doanh nghiệp, đồng thời giúp sinh viên phát triển những kỹ năng.
  • Quản trị và học hỏi kinh nghiệm từ các anh/chị đang làm công tác thực tế tại doanh nghiệp.
  • Các buổi Báo cáo chuyên đề sẽ có thành viên Ban tổ chức làm công tác điểm danh thông qua hình thức ký tên vào danh sách lớp học phần ở trước lớp.
  • Sinh viên vắng từ 2 buổi trở lên trong chương trình 6 buổi của học phần Báo cáo chuyên đề sẽ không được làm bài thu hoạch cuối học phần.

 

LỊCH BÁO CÁO NGOẠI KHÓA

                        Cở sở A: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q3   – Cở sở B: 279 Nguyễn Tri Phương, Q10

 

LỚP 1:  SÁNG – CHIỀU THỨ 2,3,4

Buổi Thứ, ngày Giờ Phòng Lớp học Số lượng SV dự kiến
1 Thứ 2 – 03/8 7g30-11g00 Hội trường A.116 AD01, AD02, AD03, AD04, AD05, AD06, AD07 350
2 13g00 – 16g00 Hội trường A.116 AD01, AD02, AD03, AD04, AD05, AD06, AD07 350
3 Thứ 3 – 04/8 7g30-11g00 Hội trường A.116 AD01, AD02, AD03, AD04, AD05, AD06, AD07 350
4 13g00 – 16g00 Hội trường A.116 AD01, AD02, AD03, AD04, AD05, AD06, AD07 350
4 Thứ 4 – 05/8 7g30-11g00 Hội trường A.116 AD01, AD02, AD03, AD04, AD05, AD06, AD07 350
5 13g00 – 16g00 Hội trường A.116 AD01, AD02, AD03, AD04, AD05, AD06, AD07 350
 

LỚP 2: SÁNG – CHIỀU THỨ 7

 

Buổi Thứ, ngày Giờ Phòng Lớp học Số lượng SV dự kiến
1 Thứ 7 – 08/8 7g30-11g00 Hội trường

B1- 302

ADC01; ADC02 100
2 13g00 – 16g00 Hội trường

B1- 302

ADC01; ADC02 100
3 Thứ 7 – 15/8 7g30-11g00 Hội trường

B1- 302

ADC01; ADC02 100
4 13g00 – 16g00 Hội trường

B1- 302

ADC01; ADC02 100
5 Thứ 7 – 22/8 7g30-11g00 Hội trường

B1- 302

ADC01; ADC02 100
6 13g00 – 16g00 Hội trường

B1- 302

ADC01; ADC02 100

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa Quản trị: 38.231.394 (cô Hiếu)