Danh sách phân công GVHD KLTN Khóa 23 LTĐH

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN 

KHÓA: 23       HỆ: LIÊN THÔNG ĐH

THỜI GIAN THỰC TẬP TỪ NGÀY: 03/08/2020 – 11/10/2020

HẠN CUỐI SV NỘP KLTN CHO GV TRƯỚC NGÀY: 12/10/2020

HẠN CUỐI GV 1 VÀO ĐIỂM TRƯỚC NGÀY: 20/10/2020

HẠN CUỐI GV 2 VÀO ĐIỂM TRƯỚC NGÀY: 27/10/2020

STT Mã SV Lớp Họ và Tên Ngày sinh Điểm 1 Điểm 2 Đ.Cuối
  ThS. Từ Vân Anh (0936.039.600)
1 35181021295 LT23.1AD005 Lê Trần Vân Anh 27/08/1991
2 35181025061 LT23.2AD001 Nguyễn Thị Hoàng Anh 08/04/1996
3 35181025104 LT23.2AD001 Nguyễn Thị Kim Anh 13/02/1992
PGS.TS. Lê Thanh Hà (0908.962.078)
4 35181025598 LT23.2AD001 Lê Thị Nguyệt Ánh 05/05/1987
5 35181025060 LT23.2AD001 Võ Minh An Bình 09/11/1995
6 35181025010 LT23.2AD001 Phạm Thị Ngọc Bích 19/07/1996
TS. Đinh Thái Hoàng (0989.598.209)
7 35181025504 LT23.2AD001 Ngô Đình Châu 20/08/1990
8 35181025062 LT23.2AD001 Lê Thị Yến Chi 24/01/1996
9 35181025482 LT23.2AD001 Chơn 05/03/1993
  TS. Đoàn Thanh Hải (0913.888.439)
10 35181025454 LT23.2AD001 Huỳnh Thị Thanh Diễm 26/05/1995
11 35181025040 LT23.2AD001 Phan Mỹ Diệu 10/04/1993
12 35181025272 LT23.2AD001 Cấn Thị Kim Dung 09/08/1987
PGS.TS. Hồ Tiến Dũng (0903.929.899)
13 35181025510 LT23.2AD001 Huỳnh Thị Thu Dung 31/07/1995
14 35181025049 LT23.2AD001 Nguyễn Thành Duy 24/10/1996
15 35181025015 LT23.2AD001 Vũ Ngọc Dũng 20/05/1991
PGS.TS. Phạm Xuân Lan (0908.174.212)
16 35181025465 LT23.2AD001 Phan Quốc Đạt 17/02/1997
17 35181025323 LT23.2AD001 Phạm Anh Đạt 06/01/1997
18 35181025595 LT23.2AD001 Nguyễn Xuân Điệp 27/10/1996
ThS. Nguyễn Quang Anh (0903.833.649)
19 35181025472 LT23.2AD001 Trần Thị Diễm Em 10/03/1991
20 35181020156 LT23.1AD003 Đỗ Thị Bích Hạnh 07/06/1995
21 35181025058 LT23.2AD001 Phạm Bích Hằng 01/06/1994
ThS. Nguyễn Quốc Thịnh (0903.789.675)
22 35181025025 LT23.2AD001 Trương Phương Hậu 13/12/1994
23 35181025197 LT23.2AD001 Thái Hoàng 01/10/1994
24 35181025462 LT23.2AD001 Lâm Gia Huy 24/09/1995
TS. Đặng Hữu Phúc (0902.520.577)
25 35181025069 LT23.2AD001 Trịnh Ngọc Mỹ Huyền 06/01/1996 Phúc
26 35181025027 LT23.2AD001 Nguyễn Minh Hùng 30/04/1996
27 35181025006 LT23.2AD001 Phạm Nguyễn Quốc Hưng 23/01/1996
ThS. Nguyễn Phương Nam (0919.226.505)
28 35181025147 LT23.2AD001 Nguyễn Thị Hương 08/05/1996
29 35181025594 LT23.2AD001 Nguyễn Tiến Khang 30/03/1991
30 35181025071 LT23.2AD001 Vũ Thị Diễm Kiều 15/08/1995
TS. Ngô Quang Huân (0913.625.865)
31 35181025582 LT23.2AD001 Lâm Quỳnh Kim 31/12/1997
32 35181025343 LT23.2AD001 Võ Trần Mỹ Kim 26/02/1991
33 35181025394 LT23.2AD001 Thiều Thị Lan 12/02/1990
TS. Nguyễn Viết Bằng (0902.700.809)
34 35181025053 LT23.2AD001 Đặng Hoàng Lâm 01/01/1996
35 35181025063 LT23.2AD001 Trần Nguyễn Thanh Lập 16/04/1992
36 35181025118 LT23.2AD001 Lê Thị Mỹ Liên 19/09/1990
ThS. Nguyễn Hữu Thọ (0983.103.039)
37 35181025065 LT23.2AD001 Nguyễn Thị Thùy Linh 12/04/1996
38 35181025081 LT23.2AD001 Nguyễn Thị Thùy Linh 01/01/1988
39 35181025406 LT23.2AD001 Phạm Đình Linh 20/08/1992
ThS. Lý Thục Hiền (0913.678.378)
40 35181021302 LT23.1AD002 Nguyễn Hoàng Long 04/10/1993
41 35181025054 LT23.2AD001 Trịnh Thanh Long 16/04/1995
42 35181025295 LT23.2AD001 Trần Thị Phương Luyến 04/02/1996
  TS. Nguyễn Thị Diễm Em (0971.670.884)
43 35181025417 LT23.2AD001 Ngô Hồng Mi 17/05/1997
44 35181020771 LT23.1AD002 Nguyễn Hùng Minh 05/03/1990
45 35181025084 LT23.2AD001 Bùi Thị Kim Ngân 10/10/1997
ThS. Ngô Diễm Hoàng (0918.473.412)
46 35181025014 LT23.2AD001 Nguyễn Thùy Thảo Ngân 12/04/1996
47 35181025578 LT23.2AD001 Dương Hồng Nghi 26/05/1993
48 35181025480 LT23.2AD001 Mai Nguyễn Hồng Ngọc 07/08/1997
49 35181025581 LT23.2AD001 Ngô Ngọc 19/07/1997
ThS. Trần Hà Triêu Bình (0903.982.823)
50 35181025433 LT23.2AD001 Nguyễn Thành Nguyễn 29/11/1993
51 35181025507 LT23.2AD001 Đinh Thị Ánh Nguyệt 15/02/1994
52 35181025003 LT23.2AD001 Trương Thị Ánh Nguyệt 18/05/1994
PGS.TS. Bùi Thị Thanh (0908.880.879)
53 35181025076 LT23.2AD001 Lý Phu Nhi 18/05/1993
54 35181025001 LT23.2AD001 Phạm Thị Bình Nhi 04/08/1997
55 35181020083 LT23.1AD004 Trần Ngọc Hồng Nhung 16/01/1996
ThS. Phan Anh Tiến (0942.258.720)
56 35181025033 LT23.2AD001 Đào Thị Ngọc Nữ 07/05/1991
57 35181025317 LT23.2AD001 Lã Hoàng Oanh 05/07/1992
58 35181025199 LT23.2AD001 Nguyễn Tấn Phát 03/06/1993
TS. Lê Nhật Hạnh (0973.333.036)
59 35181025540 LT23.2AD001 Ngô Phúc 17/09/1989
60 35181025418 LT23.2AD001 Phan Thị Trúc Phương 17/07/1997
61 35181025287 LT23.2AD001 Cao Minh Quân 06/08/1993
TS. Trần Thị Thanh Phương (0908.004.282)
62 35181025067 LT23.2AD001 Ngô Huệ Quyên 25/06/1990
63 35181025416 LT23.2AD001 Nguyễn Hồng Cẩm Quyên 02/09/1997
64 35181025044 LT23.2AD001 Trần Ngọc Mỹ Quyên 20/06/1996
TS. Cao Quốc Việt (0585.268.775)
65 35181025326 LT23.2AD001 Nguyễn Sang 25/10/1995
66 35181025296 LT23.2AD001 Trần Văn Sáng 17/06/1996
67 35181025537 LT23.2AD001 Trần Thanh Tâm 10/12/1993
ThS. Diệp Quốc Bảo (0918.174.997)
68 35181020212 LT23.1AD004 Nguyễn Thị Đan Thanh 28/11/1993
69 35181025032 LT23.2AD001 Nguyễn Thị Thu Thanh 21/09/1992
70 35181025023 LT23.2AD001 Võ Tống Đình Thu Thảo 08/07/1994
ThS. Nguyễn Tấn Trung (0909.377.493)
71 35181020768 LT23.1AD005 Nguyễn Thị Minh Thắm 20/09/1995
72 35181025046 LT23.2AD001 Phạm Thị Thắm 09/09/1992
73 35181025596 LT23.2AD001 Phạm Văn Thân 05/07/1980
ThS. Phan Thị Thu Hương (0913.609.577)
74 35181025544 LT23.2AD001 Hồ Vĩnh Thịnh 11/08/1994
75 35181025008 LT23.2AD001 Nguyễn Thị Kim Thoa 02/02/1995
76 35181025031 LT23.2AD001 Huỳnh Thị Vĩnh Thơ 05/01/1995
ThS. Lê Việt Hưng (0902.772.297)
77 35181025288 LT23.2AD001 Nguyễn Thị Cẩm Thơ 27/09/1994
78 35181025068 LT23.2AD001 Lê Thị Mộng Thùy 03/02/1996
79 35181025593 LT23.2AD001 Trần Thị Ngọc Thúy 12/10/1993
ThS. Phạm Văn Nam (0903.816.486)
80 35181025164 LT23.2AD001 Trần Thị Phương Thúy 18/03/1996
81 35181025403 LT23.2AD001 Phạm Huỳnh Anh Thư 11/07/1989
82 35181025558 LT23.2AD001 Ngô Thị Kim Trang 05/01/1997
TS. Trần Dương Sơn (0789.564.730)
83 35181025420 LT23.2AD001 Nguyễn Thị Kiều Trang 03/09/1997
84 35181025592 LT23.2AD001 Thân Hà Vân Trúc 23/01/1997
85 35181025050 LT23.2AD001 Lê Nhật Trường 27/10/1996
86 35181025533 LT23.2AD001 Huỳnh Ngọc Kim Tuyền 22/11/1995
ThS. Nguyễn Văn Hóa (0908.218.954)
87 35181025453 LT23.2AD001 Lê Nguyễn Phương Uyên 01/08/1996
88 35181025066 LT23.2AD001 Nguyễn Hồ Thu Uyên 03/05/1996
89 35181025255 LT23.2AD001 Nguyễn Phát Phú Vinh 06/01/1994
ThS. Phạm Tô Thục Hân (0937.696.912)
90 35181025553 LT23.2AD001 Nguyễn Thành Vương 02/07/1994
91 35181025580 LT23.2AD001 Nguyễn Thị Vy 04/10/1997
92 35181025034 LT23.2AD001 Nguyễn Thị Kim Yên 16/01/1997
93 35181029001 LT23.2AD001 Lại Văn Ý 05/09/1993
ThS. Phan Ngọc Anh (0905.237.997)
94 35171020217 LT22AD003 Tô Ngọc Thanh Thanh 25/04/1993
95 35171021624 LT22AD001 Nguyễn Phương Trang 02/07/1989
96 35181025253 LT23.2AD001 Nguyễn Nhật Linh 24/08/1991
TRƯỞNG KHOA QUẢN TRỊ
TS. Ngô Quang Huân