Danh sách phân công GVHD khóa luận tốt nghiệp khóa 41 – chuyên ngành Quản trị

STT MÃ SV LỚP HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH
ThS. Nguyễn Quang Anh (0903.833.649)
1 31151020676 DH41AD003 Hạ Thị Thúy An 11/09/1997
2 31151023108 DH41AD001 Hồ Nguyễn Thuận An 23/02/1997
3 31151022155 DH41AD005 Phạm Thị Thùy An 13/02/1997
4 31151021991 DH41AD004 Cao Lê Như Anh 28/10/1997
5 31151023218 DH41AD005 Đoàn Thị Kim Anh 02/05/1997
6 31151021353 DH41AD004 Lê Đào Phương Anh 04/12/1997
7 31151023425 DH41AD003 Lê Thị Vân Anh 10/10/1997
8 31151023077 DH41AD005 Ngô Nhựt Anh 14/10/1995
9 31151021274 DH41AD004 Nguyễn Bá Anh 27/06/1997
10 31141021839 DH41AD002 Phan Quỳnh Anh 02/01/1996
11 31151021608 DH41AD003 Trịnh Ngọc Anh 21/04/1997
ThS. Trần Hà Triêu Bình (0903.982.823)
12 31151020753 DH41AD003 Trịnh Thị Hoàng Anh 29/12/1997
13 31151022695 DH41AD002 Hoàng Thị Ngọc Ánh 20/09/1997
14 31151021813 DH41AD002 Lưu Thị Ngọc Ánh 08/04/1997
15 31151021974 DH41AD001 Nguyễn Ngọc Ánh 24/08/1997
16 31151022148 DH41AD005 Nguyễn Ngọc Ánh 06/03/1997
17 31151020977 DH41AD003 Nguyễn Mai Quế Ân 19/07/1997
18 31151021311 DH41AD003 Trần Ngọc Hoài Bão 06/11/1997
19 31151020130 DH41AD002 Thái Hồ Bắc 19/05/1997
20 31151020072 DH41AD002 Nguyễn Ngọc Bình 27/12/1997
21 31151022708 DH41AD005 Trần Gia Bình 13/09/1997
22 31151020164 DH41AD004 Dương Minh Cảnh 06/10/1996
PGS.TS. Hồ Tiến Dũng (0903.929.899)
23 31151022133 DH41AD003 Nguyễn Thị Minh Chanh 06/01/1997
25 31151022160 DH41AD002 Trần Thị Phương Chi 15/03/1997
26 31151022754 DH41AD003 Võ Hữu Chương 25/04/1997
27 31151020609 DH41AD003 Nguyễn Bá Cường 06/02/1997
28 31151023886 DH41AD001 Võ Thị Diễm 15/07/1997
29 31151020177 DH41AD003 Hoàng Thị Diệp 20/12/1997
30 31141021211 DH41AD002 Huỳnh Thị Xuân Diệu 24/04/1996
31 31151023648 DH41AD001 Võ Thị Thùy Dung 25/11/1997
32 31151020471 DH41AD005 Nguyễn Thành Duy 28/06/1997
33 31151021616 DH41AD004 Trần Đình Duy 04/03/1997
PGS.TS. Trần Kim Dung (0919.591.003)
34 31151023572 DH41AD004 Trần Đỗ An Duy 18/10/1997
35 31151020132 DH41AD002 Hồ Thị Cẩm Duyên 24/01/1997
36 31151022284 DH41AD004 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 22/06/1997
37 31151023966 DH41AD002 Nguyễn Thị Thúy Duyên 21/07/1997
38 31151021079 DH41AD005 Trần Phương Duyên 14/10/1997
39 31151020056 DH41AD002 Phạm Quang Dũng 27/10/1997
40 31151021060 DH41AD005 Đỗ Thị Thùy Dương 20/06/1997
41 31151023189 DH41AD005 Mai Thị Thùy Dương 14/04/1997
42 31151023356 DH41AD002 Lê Trí Đào 08/01/1997
43 31151022549 DH41AD001 Lê Nguyễn Khoa Đăng 25/01/1997
44 31151021774 DH41AD003 Lâm Văn Điệp 08/11/1995
TS. Nguyễn Thị Bích Châm (0917.505.354)
45 31151020627 DH41AD005 Vương Thùy Đoan 14/09/1997
46 31151023086 DH41AD001 Chế Trọng Minh Đức 18/08/1997
47 31151024261 DH41AD004 Nguyễn Hữu Đức 30/06/1997
48 31151020360 DH41AD002 Phan Thị Hương Giang 21/06/1997
49 31151023518 DH41AD005 Bùi Nguyễn Hồng 02/02/1997
50 31151021820 DH41AD005 Dương Thị Ngân 29/10/1997
51 31151024142 DH41AD003 Lê Ngọc 16/11/1997
52 31151022974 DH41AD002 Lê Nguyên Ánh 08/07/1997
53 31151022902 DH41AD003 Lê Thị Thu 19/02/1997
54 31151021112 DH41AD002 Lưu Thị 04/08/1996
55 31151020996 DH41AD004 Nguyễn Võ Anh Hào 22/12/1997
PGS.TS. Lê Thanh Hà (0908.962.078)
56 31151022008 DH41AD005 Nguyễn Tấn Hảo 25/11/1997
57 31151021145 DH41AD004 Lê Đan Nhật Hạ 04/07/1996
58 31151020318 DH41AD003 Phạm Vương Mỹ Hạnh 19/10/1997
59 31151022097 DH41AD001 Đoàn Vũ Ngọc Hân 04/08/1997
60 31151023734 DH41AD001 Đỗ Đắc Khả Hân 30/01/1997
61 31151023153 DH41AD004 Bùi Đức Hậu 05/11/1996
62 31151022648 DH41AD004 Nguyễn Thị Hậu 29/12/1997
63 31151021599 DH41AD005 Phạm Thị Ngọc Hiền 01/12/1997
64 31151020636 DH41AD005 Nguyễn Thế Hiển 04/08/1997
65 31151023424 DH41AD003 Võ Tá Hiệp 20/07/1997
66 31151020561 DH41AD005 Đoàn Văn Hoàng 22/07/1997
TS. Đoàn Thanh Hải (0913.888.439)
67 31151020702 DH41AD001 Ngô Minh Hoàng 20/06/1997
68 31151021750 DH41AD004 Nguyễn Nhật Hoàng 13/04/1997
69 31151022285 DH41AD004 Nguyễn Thị Hòa 19/03/1994
70 31151022757 DH41AD002 Lê Thị Hồng 10/01/1997
71 31151024377 DH41AD005 Bế Minh Huy 29/06/1997
72 31151021676 DH41AD005 Liêu Minh Huy 01/01/1997
73 31151023679 DH41AD002 Nguyễn Hồng Bảo Huyên 25/11/1997
74 31151024389 DH41AD004 Ngô Thị Minh Huyền 17/02/1997
75 31151023897 DH41AD004 Nguyễn Thị Minh Huyền 22/06/1997
76 31151022572 DH41AD002 Lê Đức Hùng 15/04/1997
77 31151022358 DH41AD001 Nguyễn Quốc Hùng 10/09/1997
TS. Đinh Thái Hoàng (0989.598.209)
78 31151022562 DH41AD002 Nguyễn Thị Hương 30/04/1997
79 31151021853 DH41AD002 Phạm Thị Quỳnh Hương 10/03/1997
80 31151020232 DH41AD002 Chiếng Tsìu In 10/10/1997
81 31151024041 DH41AD002 Đoàn Văn Khanh 10/04/1997
82 31151022980 DH41AD004 Phùng Quang Khải 24/09/1997
83 31151021094 DH41AD004 Nguyễn Bảo Quốc Khánh 02/09/1997
84 31151023666 DH41AD004 Đào Duy Anh Khoa 18/01/1997
85 31151021407 DH41AD001 Nguyễn Hữu Khoa 04/04/1997
86 31121021142 DH38QT006 Trần Đăng Khoa 30/05/1994
87 31151021104 DH41AD004 Trần Đăng Khoa 14/09/1997
88 31151022350 DH41AD001 Phạm Trung Kiên 08/11/1997
TS. Lê Nhật Hạnh (0973.333.036)
89 31151022862 DH41AD002 Nguyễn Thị Lài 28/09/1997
90 31151023907 DH41AD002 Phan Văn Lập 26/03/1997
91 31151022581 DH41AD003 Nguyễn Cao Thị Lệ 03/02/1996
92 31151024189 DH41AD003 Nguyễn Thanh Liêm 25/04/1996
93 31151024392 DH41AD001 Đặng Văn Linh 03/07/1996
94 31151022141 DH41AD001 Lê Thị Ánh Linh 11/06/1997
95 31151023900 DH41AD003 Ngô Thị Khánh Linh 25/01/1997
96 31151020222 DH41AD004 Trần Bội Linh 05/05/1997
97 31151021059 DH41AD004 Nguyễn Thị Phương Loan 12/04/1997
98 31151023031 DH41AD004 Trương Bội Loan 06/11/1997
99 31151022101 DH41AD005 Nguyễn Tấn Long 19/05/1997
ThS. Phạm Tô Thục Hân (0937.696.912)
100 31151022038 DH41AD002 Lê Văn Lộc 07/11/1997
101 31151022033 DH41AD001 Bùi Tấn Lợi 07/07/1997
102 31151022925 DH41AD005 Võ Thị Xuân Ly 01/01/1997
103 31151021294 DH41AD005 Đặng Thị Mai 10/02/1997
104 31151020229 DH41AD003 Lê Đức Minh 05/02/1997
105 31151024351 DH41AD005 Mai Ngọc Minh 18/09/1997
106 31151024250 DH41AD003 Nguyễn Võ Đức Minh 03/12/1997
107 31151024372 DH41AD001 Trần Ngọc Bảo Minh 15/06/1997
108 31151023222 DH41AD003 Nguyễn Thị Hoàng My 14/08/1997
109 31151021496 DH41AD002 Nguyễn Thanh Mỷ 02/06/1997
110 31151022620 DH41AD002 Lâm Thành Nam 19/07/1997
ThS. Ngô Diễm Hoàng (0918.473.412)
111 31151023266 DH41AD002 Mai Văn Nam 17/02/1997
112 31151021594 DH41AD001 Bùi Thị Quỳnh Nga 20/09/1997
113 31151022174 DH41AD001 Nguyễn Đặng Thúy Nga 05/07/1997
114 31151020536 DH41AD001 Nguyễn Ngọc Nga 07/01/1997
115 31151021065 DH41AD005 Lê Thị Thanh Ngân 05/03/1997
116 31151020386 DH41AD002 Lê Thị Thúy Ngân 12/09/1997
117 31151022528 DH41AD001 Mai Thanh Ngân 27/03/1997
118 31151024251 DH41AD002 Phạm Thị Kim Ngân 25/09/1997
119 31151021925 DH41AD005 Thái Thị Hồng Ngân 05/10/1996
120 31151021864 DH41AD004 Trần Thị Minh Ngân 28/03/1997
121 31151023220 DH41AD002 Nguyễn Ngọc Khoa Nghi 15/10/1997
ThS. Phạm Văn Nam (0903.816.486)
122 31151020770 DH41AD001 Bùi Khánh Ngọc 12/06/1997
123 31151020134 DH41AD001 Nguyễn Thị Ngọc 24/02/1997
124 31151020032 DH41AD005 Hoàng Khánh Nguyên 25/02/1997
125 31151023932 DH41AD002 Lê Hải Hạnh Nguyên 31/08/1997
126 31151022670 DH41AD005 Lê Thảo Nguyên 08/03/1997
127 31151020049 DH41AD004 Huỳnh Thanh Nhân 27/10/1997
128 31151023509 DH41AD003 Huỳnh Văn Nhật 17/09/1997
129 31151022257 DH41AD004 Trần Lê Minh Nhật 11/12/1997
130 31151021940 DH41AD004 Bùi Lâm Yến Nhi 17/05/1997
131 31151023768 DH41AD004 Đặng Thị Định Nhi 18/02/1997
132 31151023702 DH41AD004 Mai Yến Nhi 10/01/1997
ThS. Nguyễn Phương Nam (0919.226.505)
133 31141021921 DH41AD002 Nguyễn Yến Nhi 24/06/1996
134 31151022675 DH41AD002 Trần Ngọc Ý Nhi 25/12/1997
135 31151020475 DH41AD005 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 12/09/1997
136 31151023982 DH41AD002 Nguyễn Thùy Nhung 23/05/1997
137 31151023828 DH41AD001 Trần Thị Tuyết Nhung 21/05/1997
138 31151021656 DH41AD005 Trương Tuyết Nhung 03/12/1997
139 31151023826 DH41AD003 Huỳnh Ngọc Như 18/02/1997
140 31151023891 DH41AD005 Nguyễn Huỳnh Như 24/09/1997
141 31151022006 DH41AD005 Thạch Minh Như 17/10/1997
142 31151024127 DH41AD002 Mai Thị Ninh 17/05/1997
143 31151020189 DH41AD005 Huỳnh Tấn Phát 28/03/1997
ThS. Nguyễn Văn Chương (0908.317.047)
144 31151022463 DH41AD001 Nguyễn Đức Phát 20/04/1997
145 31151020281 DH41AD005 Bùi Hồng Phúc 25/10/1997
146 31151022436 DH41AD001 Dương Lê Phúc 17/06/1997
147 31151022590 DH41AD005 Vũ Hoàng Phúc 05/11/1997
148 31151023604 DH41AD001 Lê Hoàng Linh Phụng 10/01/1997
149 31151022106 DH41AD001 Nguyễn Thị Kim Phụng 06/02/1997
150 31151022800 DH41AD003 Bùi Thị Mỹ Phương 10/01/1997
151 31151023528 DH41AD001 Võ Văn Kỳ Phương 16/04/1997
152 31151023421 DH41AD004 Xa Thị Cẩm Phương 20/04/1997
153 31151021938 DH41AD003 Nguyễn Thị Hồng Phượng 01/06/1997
154 31151022179 DH41AD002 Đỗ Nhật Quang 08/02/1997
155 31151021226 DH41AD005 Nguyễn Đại Quang 30/01/1997
31151022183 DH41AD002 Phan Bảo Châu 15/02/1997
ThS. Bùi Dương Lâm (0919.838.839)
156 31151021462 DH41AD001 Trần Quang 31/12/1997
157 31151022005 DH41AD001 Lâm Mỹ Quân 24/06/1997
158 31141022378 DH41AD001 Lê Đình Quân 30/04/1995
159 31151022566 DH41AD003 Nguyễn Anh Quân 12/09/1997
160 31151024027 DH41AD002 Vũ Hồng Quân 18/01/1997
161 31151021796 DH41AD001 Quốc 10/10/1997
162 31151022029 DH41AD004 Tô Lê Thục Quyên 02/07/1997
163 31151020886 DH41AD004 Lê Thị Trúc Quỳnh 20/12/1997
164 31151021560 DH41AD004 Nguyễn Thị Như Quỳnh 05/08/1997
165 31151022857 DH41AD003 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 18/02/1997
166 31151022049 DH41AD001 Ngô Hoài Trí Tâm 29/01/1997
167 31151022380 DH41AD002 Phan Thị Linh Tâm 26/02/1997
ThS. Nguyễn Hữu Nhuận (0903.848.810)
168 31151020223 DH41AD003 Rơ Mah H’ Tâm 10/11/1997
169 31141020337 DH40AD008 Trần Văn Tâm 25/05/1996
170 31151021205 DH41AD003 Đoàn Vân Tây 20/04/1997
171 31151021842 DH41AD001 Nguyễn Thị Cát Thanh 28/10/1997
172 31151024298 DH41AD003 Phạm Thị Kim Thanh 02/06/1997
173 31151022169 DH41AD002 Nguyễn Quốc Thành 15/12/1997
174 31151020798 DH41AD004 Huỳnh Thị Thu Thảo 18/08/1997
175 31151020810 DH41AD004 Nguyễn Lê Nguyên Thảo 19/02/1997
176 31151020595 DH41AD003 Nguyễn Thị Thảo 24/05/1997
177 31151023773 DH41AD003 Nguyễn Thị Thanh Thảo 30/01/1997
178 31151022308 DH41AD005 Phạm Trọng Thắng 06/03/1997
179 31151021141 DH41AD003 Trần Ngọc Thắng 13/09/1997
ThS. Nguyễn Quốc Thịnh (0903.789.675)
180 31151020212 DH41AD004 Trần Thị Lệ Thi 28/11/1997
181 31151023370 DH41AD003 Trần Thanh Thiên 27/02/1997
182 31151021187 DH41AD003 Trần Phú Thịnh 28/03/1997
183 31151020499 DH41AD004 Hà Thị Kim Thoa 10/11/1997
184 31151024347 DH41AD001 Nguyễn Tất Thơm 30/04/1997
185 31151022279 DH41AD005 Đoàn Thị Mỹ Thuận 17/03/1997
186 31151021063 DH41AD002 Nguyễn Nữ Thanh Thuận 24/03/1997
187 31151021137 DH41AD002 Hồ Thị Minh Thuý 12/05/1997
188 31151020382 DH41AD003 Phạm Bích Thủy 06/09/1997
189 31151022196 DH41AD005 Đỗ Thị Thúy 02/07/1997
190 31151020050 DH41AD005 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 01/12/1997
191 31151023184 DH41AD005 Đặng Thị Anh Thư 02/03/1997
ThS. Huỳnh Văn Tâm (0903.686.483)
192 31151022740 DH41AD004 Nguyễn Hoàng Minh Thư 19/10/1997
193 31151021139 DH41AD003 Phạm Ngọc Anh Thư 23/01/1997
194 31151021669 DH41AD004 Nguyễn Thị Yên Thương 19/11/1997
195 31151023890 DH41AD001 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 17/12/1997
196 31151021021 DH41AD001 Trần Thị Thủy Tiên 20/11/1997
197 31151021448 DH41AD002 Nguyễn Văn Tiền 01/01/1997
198 31151022317 DH41AD004 Phạm Tiến 10/09/1997
199 31151020034 DH41AD002 Nguyễn Minh Toàn 16/04/1996
200 31151022054 DH41AD004 Trần Minh Toàn 22/08/1997
201 31151022772 DH41AD004 Võ Tấn Toàn 08/03/1997
202 31151021996 DH41AD001 Nguyễn Thanh Trai 15/01/1997
203 31151021342 DH41AD001 Đỗ Thị Hiền Trang 15/04/1997
PGS.TS. Phạm Xuân Lan (0908.174.212)
204 31151022912 DH41AD005 Hoàng Thị Trang 17/09/1996
205 31151021583 DH41AD004 Nguyễn Thị Linh Trang 30/11/1997
206 31151020115 DH41AD004 Nguyễn Thu Trang 26/09/1997
207 31151023446 DH41AD002 Phạm Tấn Thùy Trang 02/01/1997
208 31151024336 DH41AD005 Võ Thùy Trang 10/05/1997
209 31151020054 DH41AD002 Nguyễn Thị Bích Trâm 26/01/1997
210 31151024148 DH41AD005 Trương Thị Bảo Trâm 24/09/1997
211 31141021179 DH41AD003 Hồ Phan Huyền Trân 24/10/1996
212 31151020291 DH41AD004 Trương Nhật Bảo Trân 19/07/1997
213 31151021979 DH41AD005 Trần Thị Diễm Trinh 03/04/1997
214 31151021499 DH41AD001 Võ Thị Phương Trinh 31/01/1996
TS. Hoàng Lâm Tịnh (0918.589.116)
215 31151023745 DH41AD005 Vũ Mai Trinh 28/08/1997
216 31151023443 DH41AD002 Vũ Xuân Trinh 03/10/1997
217 31141022034 DH41AD003 Lê Đức Trí 29/11/1996
218 31151023939 DH41AD001 Lê Minh Trí 07/10/1997
219 31151023397 DH41AD002 Trần Thị Minh Trí 11/05/1997
220 31151023717 DH41AD003 Lưu Minh Trung 07/03/1997
221 31151023602 DH41AD004 Mai Chí Trung 26/04/1997
222 31151022913 DH41AD001 Nguyễn Đức Minh Trung 12/08/1997
223 31151022435 DH41AD001 Nguyễn Trần Trung 24/09/1997
224 31151023322 DH41AD005 Đỗ Xuân Trường 03/03/1997
225 31151023530 DH41AD003 Lý Hoàng Anh Tuấn 12/09/1997
PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Trang – trangntm@ueh.edu.vn
226 31151022758 DH41AD005 Đặng Ngọc Thanh Tuyền 07/01/1997
227 31151020934 DH41AD004 Lương Thị Thanh Tuyền 25/12/1996
228 31151021928 DH41AD001 Trương Minh Tuyến 14/06/1997
229 31151023852 DH41AD003 Nguyễn Quang Tùng 20/02/1997
230 31151023074 DH41AD001 Phạm Tùng 24/09/1997
231 31151022466 DH41AD003 Huỳnh Phùng Thu Uyên 14/11/1997
232 31151022567 DH41AD001 Nguyễn Trần Tường Vân 29/09/1997
233 31151023130 DH41AD001 Nguyễn Tường Thanh Vân 05/04/1997
234 31151023036 DH41AD002 Phan Thị Thảo Vân 03/10/1997
235 31151023500 DH41AD003 Thân Thị Bích Vân 28/01/1996
236 31151023978 DH41AD003 Khuất Thuận Vi 21/06/1997
ThS. Nguyễn Hữu Thọ (0902.519.896)
237 31151020622 DH41AD004 Ngô Thục Vĩnh 13/02/1997
238 31151020787 DH41AD001 Hồ Hoàng 20/02/1997
239 31151022376 DH41AD001 Nguyễn Trường 16/08/1997
240 31141020241 DH41AD005 Vương Hồng 22/03/1996
241 31151020133 DH41AD004 Lê Thị Khánh Vy 11/06/1997
242 31151021168 DH41AD003 Ngô Thị Bích Vy 17/02/1997
243 31151021989 DH41AD001 Nguyễn Ngọc Thái Vy 21/07/1997
244 31151021889 DH41AD005 Nguyễn Văn Xuân 29/01/1997
245 31151020091 DH41AD003 Trần Thị Vĩnh Xuân 04/10/1997
246 31151021716 DH41AD003 Lưu Ngọc Yến 12/07/1997
247 31151021653 DH41AD002 Vũ Hải Yến 05/06/1997

THỜI GIAN THỰC TẬP TỪ NGÀY: 02/01/2019 – 24/03/2019

HẠN CUỐI SV NỘP KLTN CHO GV TRƯỚC NGÀY: 26/03/2019