Critical thinking for academic success (U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City and CityU)

Diễn ra trực tuyến trên Facebook Live (https://www.facebook.com/events/187318593182052)
Giá: Miễn phí
 
Tại sao chúng ta quan tâm đến tư duy phản biện? Hãy xem trực tiếp trên Facebook vào ngày 16/6/2021 lúc 09g30 sáng và gặp gỡ các đại diện của trường City University of Seattle. Trong phần trình bày này, chúng ta sẽ xem xét tầm quan trọng của việc đánh giá và phân tích tư duy. Tư duy phản biện sẽ là một chủ đề được khám phá, cùng với các ví dụ thực tiễn cho thấy cách thức và lý do vì sao chúng ta nên có những lý do chính đáng cho những gì chúng ta tin. Chúng ta sẽ tìm hiểu những thành kiến và học cách cải thiện suy nghĩ và kỹ năng giao tiếp của mình. Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn bản thân chúng ta một chút!
What is critical thinking? Join our Facebook live virtual session on June 16, at 09:30AM GMT+7 to meet representatives from City University of Seattle. In this presentation, we will take a look at the importance of evaluating and analyzing our own thinking. Critical Thinking as a topic will be explored, along with real-life examples demonstrating how and why we should have good reasons for what we believe. We’ll learn about argument and bias, and how to improve our thoughts and communication when we study at universities in the United States. We will also get to understand our own minds just a little bit better!