Liên hệ

Khoa Quản Trị – Đại Học Kinh Tế TP. HCM

  • Địa chỉ : Phòng B1. 1202 (Tầng 12), 279 Nguyễn Tri Phương, P5, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 028.38231.594 – 028.38.237.735
  • Website: www.som.ueh.edu.vn
  • Email: som@ueh.edu.vn

Liên hệ