Liên hệ

Khoa Quản Trị – Đại Học Kinh Tế TP. HCM

  • Địa chỉ : Phòng A.114, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
  • Điện thoại: 028.38 23 77 35 – 028.38 23 15 94
  • Website: www.som.ueh.edu.vn
  • Email: som@ueh.edu.vn

Liên hệ