Giảng viên

Danh sách giảng viên cơ hữu của Khoa Quản trị

 

STT HỌ VÀ TÊN ĐỆM TÊN Email

BỘ MÔN QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH


1 ThS. Từ Vân Anh vananh@ueh.edu.vn
2 PGS-TS. Hồ Tiến Dũng dung@ueh.edu.vn
3 ThS. Ngô Diễm Hoàng ngodiemhoang@ueh.edu.vn
4 ThS.Nguyễn Quốc Thịnh thinhqtsx@ueh.edu.vn
5 TS. Đặng Hữu Phúc phucdh@ueh.edu.vn
6 Ths. Phạm Tô Thục Hân hanptt@ueh.edu.vn

BỘ MÔN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC


1 ThS. Nguyễn Quang Anh nqanh@ueh.edu.vn
2 ThS. Trần Hà Triêu Bình binhtranha@ueh.edu.vn
3 ThS. Nguyễn Văn Chương nvchuong@ueh.edu.vn
4 PGS-TS. Trần Thị Kim Dung tkd@ueh.edu.vn
5 PGS-TS. Lê Thanh Hà lesongha@ueh.edu.vn
6 ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Giang giangntq@ueh.edu.vn
7 TS. Phan Quốc Tấn tanpq@ueh.edu.vn
8 PGS-TS. Bùi Thị Thanh btthanh@ueh.edu.vn
9 Ts. Trương Nữ Tô Giang  giangtnt@ueh.edu.vn
10 Ts. Trần Trọng Thùy
11 Ths. Lê Công Thuận thuanlc@ueh.edu.vn

BỘ MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC


1 TS. Nguyễn Thị Bích Châm chamng@ueh.edu.vn
2 TS. Đặng Ngọc Đại daidn@ueh.edu.vn
3 ThS. Lê Việt Hưng hunglv@ueh.edu.vn
4 GS-TS. Hồ Đức Hùng mangcau@ueh.edu.vn
5 PGS-TS. Trần Đăng Khoa khoatd@ueh.edu.vn
6 ThS. Bùi Dương Lâm bdl@ueh.edu.vn
7 PGS-TS. Phạm Xuân Lan lanqtkd@ueh.edu.vn
8 ThS. Phạm Văn Nam pvnam1966@ueh.edu.vn
9 ThS. Nguyễn Hữu Nhuận nhuannh@ueh.edu.vn
10 TS. Lê Thanh Trúc thanhtruc@ueh.edu.vn
11 TS. Nguyễn Thị Diễm Em emntd@ueh.edu.vn
12 Th.S Phan Ngọc Anh anhpn@ueh.edu.vn

BỘ MÔN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG


1 ThS. Diệp Quốc Bảo baodq@ueh.edu.vn
2 TS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp diepntn@ueh.edu.vn
3 ThS. Nguyễn Văn Hóa hoanv@ueh.edu.vn
4 TS. Nguyễn Tấn Trung tantrungqtkd@ueh.edu.vn
5 ThS. Đinh Phượng Vương phuongvuong@ueh.edu.vn
6 TS. Ngô Thị Ánh anhnt@ueh.edu.vn

BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU


1 TS. Lê Nhật Hạnh hanhln@ueh.edu.vn
2 TS. Đoàn Thanh Hải hai@ueh.edu.vn
3 ThS. Lý Thục Hiền hienlt@ueh.edu.vn
4 ThS. Nguyễn Phương Nam namnp@ueh.edu.vn
5 TS. Cao Quốc Việt vietcq@ueh.edu.vn
6 TS. Đinh Thái Hoàng hoangdt@ueh.edu.vn

BỘ MÔN QUẢN TRỊ SỨC KHỎE


1 TS. Ngô Quang Huân ngoqhuan@ueh.edu.vn
2 TS. Trần Dương Sơn sontd@ueh.edu.vn
3 ThS. Nguyễn Hữu Thọ thonh@ueh.edu.vn
4 PGS-TS. Nguyễn Quang Thu ngthu@ueh.edu.vn
5 ThS. Phan Anh Tiến anhtien@ueh.edu.vn
6 TS. Trần Thị Thanh Phương phuong.tran@ueh.edu.vn
7 TS. Nguyễn Viết Bằng bangnv@ueh.edu.vn
8 BS.CKII Tô Phước Hải haitp@ueh.edu.vn

 

Lần cập nhật cuối cùng: 2/12/2020