Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp – Khóa 20B liên thông ĐHCQ

Khoa Quản trị thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp đối với khóa 20B, liên thông đại học chính quy như sau:

 • Sinh viên thực hiện viết khóa luận tốt nghiệp từ ngày 31/07/2017 đến 08/10/2017.
 • Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp như bên dưới:
  STT HỌ TÊN NGÀY SINH 
  ThS. Nguyễn Quang Anh (0903833649)
  1 Đỗ Trần Zi An 25/08/1993
  2 Nguyễn Hoàng An 02/09/1994
  3 Đặng Tú Anh 06/02/1992
  4 Đỗ Thế Anh 31/08/1992
  5 Nguyễn Thị Tố Anh 07/04/1992
  6 Nguyễn Hoài Ân 28/05/1993
  7 Trần Hoài Ân 16/03/1993
  ThS. Từ Vân Anh (0936039600)
  8 Trần Quế Ân 27/04/1992
  9 Huỳnh Mỹ Băng 25/10/1992
  10 Phạm Minh Bình 27/10/1989
  11 Trần Thị Cam 24/04/1988
  12 Nguyễn Huỳnh Cảnh 28/04/1991
  13 Nguyễn Thị Thục Cẩm 01/01/1993
  14 Lương Thị Bích Châu 06/07/1987
  ThS. Diệp Quốc Bảo (0918174997)
  15 Nguyễn Ngọc Châu 17/10/1993
  16 Nguyễn Thị Kim Châu 12/03/1993
  17 Lê Trung Chính 03/07/1992
  18 Lê Thị Bích Chung 08/07/1991
  19 Trần Thanh Chương 07/06/1993
  20 Huỳnh Ngọc Diễm 17/04/1994
  21 Nguyễn Thị Phương Diễm 16/02/1993
  ThS. Trần Hà Triêu Bình (0903982823)
  22 Trần Thị Thu Diễm 26/06/1993
  23 Vũ Thị Ngọc Dịu 20/03/1993
  24 Tôn Thị Doanh Doanh 09/09/1991
  25 Tôn Nữ Ngọc Du 18/09/1992
  26 Lê Thị Dung 05/07/1991
  27 Trần Thị Bích Dung 30/06/1994
  28 Trần Thị Mỹ Dung 23/11/1994
  TS. Nguyễn Thị Bích Châm (0917505354)
  29 Trần Thị Thanh Dung 19/08/1992
  30 Lê Thị Mỹ Duyên 14/08/1994
  31 Chu Mạnh Dũng 31/07/1994
  32 Phan Thị Thùy Dương 29/10/1994
  33 Cao Trần Linh Đan 12/01/1994
  34 Ngũ Thị Hồng Đào 1992
  35 Nguyễn Ngọc Điền 29/11/1991
  ThS. Nguyễn Văn Chương (0908317047)
  36 Nguyễn Thị Thanh Điều 08/06/1994
  37 Nguyễn Thiên Đồng 18/01/1992
  38 Trần Thị Cẩm Giang 1992
  39 Võ Thị Lệ Giang 04/06/1994
  40 Trương Thị Ngọc Giàu 18/08/1992
  41 Nguyễn Chí Diệu Thị Thiên Hảo 07/08/1993
  42 Huỳnh Nguyễn Hồng Hạnh 18/10/1993
  TS. Đặng Ngọc Đại (0908223367)
  43 Nguyễn Thị Hạnh 07/02/1991
  44 Trần Thị Mỹ Hạnh 16/06/1994
  45 Lê Thị Khánh Hằng 12/08/1992
  46 Nguyễn Thị Kim Hằng 14/06/1992
  47 Nguyễn Thị Nhật Hằng 28/06/1991
  48 Trần Thị Hồng Hậu 10/08/1991
  49 Lê Thị Hiên 22/09/1994
  TS. Lê Nhật Hạnh (0973333036)
  50 Nguyễn Thị Diệu Hiền 24/03/1990
  51 Nguyễn Thị Thanh Hiền 12/10/1990
  52 Phạm Văn Hiền 06/09/1991
  53 Trần Thị Ngọc Hiền 25/08/1992
  54 Trương Nguyễn Thị Diệu Hiền 01/12/1994
  55 Lương Trung Hiếu 07/12/1991
  56 Nguyễn Chí Hiếu 11/10/1993
  PGS.TS. Lê Thanh Hà (0908962078)
  57 Trần Đình Nghĩa Hiệp 09/03/1994
  58 Bùi Thị Xuân Hoa 20/12/1993
  59 Huỳnh Thị Thu Hoài 06/11/1994
  60 Nguyễn Thị Hoài 14/08/1993
  61 Phan Ngọc Hoài 18/07/1990
  62 Chử Minh Hoàng 05/12/1993
  63 Dương Văn Hòa 28/03/1992
  64 Lê Thị Cẩm Hòa 27/05/1994
  ThS. Lý Thục Hiền (0913678378)
  65 Bùi Thị Hồng 31/10/1991
  66 Hoàng Thị Tuyết Hồng 30/11/1989
  67 Trần Thị Ánh Hồng 08/07/1990
  68 Trần Thị Kim Hồng 22/01/1991
  69 Nguyễn Trọng Huy 21/11/1994
  70 Trương Quốc Huy 30/12/1985
  71 Chu Thị Ngọc Huyền 14/12/1993
  ThS. Nguyễn Văn Hóa (0908218954)
  72 Đoàn Thị Huyền 05/03/1993
  73 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 28/09/1991
  74 Trần Minh Hùng 25/04/1989
  75 Lý Thanh Hương 22/04/1991
  76 Nguyễn Thị Thanh Hương 05/09/1994
  77 Trương Thị Hường 06/02/1993
  78 Nguyễn Hoàng Phương Khanh 09/09/1993
  ThS. Ngô Diễm Hoàng (0918473412)
  79 Nguyễn Châu Minh Khánh 08/06/1991
  80 Nguyễn Đăng Khoa 09/08/1992
  81 Phạm Hồng Khoa 25/12/1990
  82 Đặng Hùng Kiệt 06/01/1992
  83 Ngô Tuấn Kiệt 17/07/1994
  84 Kim Bỉnh Kỳ 12/01/1993
  85 Lưu Quý Kỳ 10/10/1989
  ThS. Đoàn Văn Huy (0989001558)
  86 Hồng Mỹ Lệ 25/04/1991
  87 Dương Ngọc Kim Liên 22/07/1991
  88 Hà Ngọc Linh 05/02/1994
  89 Mai Thị Tuyết Linh 27/10/1994
  90 Nguyễn Tất Tú Linh 10/12/1992
  91 Nguyễn Thị Ái Linh 04/11/1992
  92 Nguyễn Thị Thùy Linh 08/02/1993
  ThS. Phan Thị Thu Hương (0913609577)
  93 Nguyễn Vũ Nhất Linh 29/04/1993
  94 Ông Mỹ Linh 23/06/1991
  95 Nguyễn Thị Kim Loan 10/12/1991
  96 Trịnh Văn Long 11/07/1992
  97 Nguyễn Thị Lộc 19/09/1994
  98 Lê Quang Lợi 16/11/1993
  99 Nguyễn Văn Luông 19/04/1993
  TS. Trần Đăng Khoa (0913992299)
  100 Khưu Truyền Lương 19/01/1993
  101 Lê Thị Khánh Ly 15/08/1994
  102 Lê Thị Thanh Mai 03/01/1992
  103 Phạm Mẫn 12/09/1991
  104 Lê Thị Ngọc Mến 22/11/1993
  105 Phạm Thị Giáng Mi 29/12/1993
  106 Nguyễn Nhật Minh 30/05/1992
  ThS. Nguyễn Hoàng Kiệt (0903839769)
  107 Phan Văn Minh 04/10/1994
  108 Phạm Trần Nhật Minh 14/09/1993
  109 Tô Huệ Minh 29/06/1992
  110 Vũ Thị Minh 19/02/1990
  111 Trương Thị Mộng 15/03/1991
  112 Bùi Thị Hồng Mỹ 14/01/1991
  113 Nguyễn Thị Mỹ 03/07/1991
  PGS.TS. Phạm Xuân Lan (0908174212)
  114 Nguyễn Đức Nam 20/01/1993
  115 Nguyễn Thị Nam 10/01/1992
  116 Nguyễn Hồng Nga 06/05/1991
  117 Bùi Ngọc Thúy Ngân 16/06/1991
  118 Trần Thị Thu Ngân 13/02/1993
  119 Trần Thị Tuyết Ngân 04/10/1991
  120 Lê Phượng Thái Nghi 22/11/1991
  ThS. Bùi Dương Lâm (0919838839)
  121 Dương Trọng Nghĩa 18/10/1993
  122 Dương Thị Minh Ngọc 26/06/1990
  123 Hồ Thị Ngọc 01/01/1994
  124 Lý Mỹ Ngọc 31/01/1992
  125 Nguyễn Bảo Ngọc 13/05/1993
  126 Nguyễn Duyên Ngọc 12/10/1991
  127 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 10/01/1993
  ThS. Trang Thành Lập (0903881818)
  128 Nguyễn Thị Kim Ngọc 20/04/1993
  129 Nguyễn Thị Như Ngọc 06/04/1992
  130 Nguyễn Vũ Minh Ngọc 26/11/1991
  131 Phạm Thị Mỹ Ngọc 28/06/1993
  132 Trần Kim Ngọc 02/06/1991
  133 Vũ Thị Minh Ngọc 06/04/1989
  134 Hàng Thị Thảo Nguyên 15/01/1994
  ThS. Mai Xuân Mẫn (0903909706)
  135 Phạm Thảo Nguyên 06/09/1991
  136 Trần Thị Thảo Nguyên 06/01/1991
  137 Lâm Thụy Thu Nguyệt 10/09/1994
  138 Lê Thị Thanh Nhã 03/08/1991
  139 Ngô Thị Đức Nhân 04/07/1994
  140 Lê Yến Nhi 30/11/1994
  141 Lữ Thị Nhi 26/08/1993
  ThS. Phạm Văn Nam (0903816486)
  142 Phạm Võ Thị Ái Nhi 10/06/1993
  143 Trương Công Nhuần 15/11/1988
  144 Lê Thị Hồng Nhung 07/02/1992
  145 Lê Thị Thanh Nhung 24/11/1990
  146 Trần Thị Hồng Nhung 24/10/1993
  147 Huỳnh Thị Quỳnh Như 02/09/1994
  148 Võ Tường Ny 03/08/1994
  ThS. Nguyễn Phương Nam (0919226505)
  149 Vũ Trần Kiều Oanh 11/07/1994
  150 Nguyễn Hoàng Tấn Phát 30/05/1993
  151 Nguyễn Thị Hoàng Phi 14/11/1992
  152 Đặng Trung Phong 13/05/1993
  153 Lê Nguyễn Quốc Phong 12/05/1993
  154 Đào Văn Phú 10/05/1994
  155 Võ Thị Hồng Phúc 12/09/1992
  ThS. Hồ Trọng Nghĩa (0983758692)
  156 Dương Thị Phương 08/11/1992
  157 Hoàng Thị Tuyết Phương 03/10/1992
  158 Trần Thị Phương 07/09/1991
  159 Vắn Ngọc Phương 25/12/1992
  160 Đinh Thị Phượng 16/07/1994
  161 Hoàng Thị Ngọc Phượng 19/07/1992
  162 Mai Thị Kim Phượng 02/02/1994
  ThS. Huỳnh Văn Tâm (0903686483)
  163 Nguyễn Hồng Quang 20/01/1989
  164 Đào Kim Quế 12/10/1993
  165 Cam Quốc Quyền 02/11/1993
  166 Hà Yến Quỳnh 28/09/1993
  167 Trần Ngọc Phương Quỳnh 27/11/1993
  168 Phạm Ngọc Sơn 27/06/1992
  169 Nguyễn Ngọc Tài 13/12/1994
  ThS. Phan Anh Tiến (0942258720)
  170 Lê Hồ Tâm 29/06/1992
  171 Phạm Thị Băng Tâm 24/03/1994
  172 Trịnh Thị Thanh Tâm 16/08/1994
  173 Nguyễn Thị Kim Thanh 20/11/1991
  174 Trịnh Hoàng Yến Thanh 01/02/1992
  175 Hoàng Thị Thảo 04/06/1993
  176 Lê Thị Thu Thảo 12/01/1992
  ThS. Lê Thanh Trúc (0909975923)
  177 Lương Thị Phương Thảo 14/04/1992
  178 Ngô Thị Thu Thảo 10/08/1993
  179 Ngô Thị Thu Thảo 15/08/1993
  180 Nguyễn Bình Phương Thảo 21/01/1992
  181 Nguyễn Lê Quyên Phương Thảo 16/12/1993
  182 Nguyễn Thị Thảo 13/10/1992
  183 Nguyễn Thị Thanh Thảo 14/07/1989
  ThS. Nguyễn Tấn Trung (0909377493)
  184 Phan Thị Phương Thảo 02/03/1991
  185 Phạm Thị Thu Thảo 23/01/1993
  186 Đặng Thành Thái 04/01/1993
  187 Nguyễn Ngọc Thái 25/01/1989
  188 Lâm Bội Thi 16/08/1993
  189 Nguyễn Thị Kim Thoa 17/08/1988
  190 Nguyễn Thị Kim Thoa 02/04/1992
  ThS. Cao Quốc Việt (01885268775)
  191 Hồ Thị Thu 08/11/1993
  192 Nguyễn Thị Cẩm Thu 13/12/1994
  193 Lê Minh Thuận 28/07/1991
  194 Đinh Thị Xuân Thủy 05/06/1991
  195 Phạm Thị Thanh Thủy 12/12/1991
  196 Phạm Thị Thu Thủy 08/05/1993
  197 Huỳnh Thanh Thúy 14/06/1992
  ThS. Đinh Phượng Vương (0903343309)
  198 Lâm Anh Thư 11/06/1991
  199 Đặng Thị Thủy Tiên 28/09/1991
  200 Đỗ Hữu Tình 09/04/1994
  201 Lê Huy Toàn 12/04/1992
  202 Nguyễn Ngọc Toàn 20/11/1993
  203 Say Thanh Toàn 25/06/1993
  204 Đinh Thị Kim Trang 01/12/1991
  ThS. Nguyễn Hùng Phong (0903668383)
  205 Nguyễn Thị Minh Trang 12/11/1992
  206 Nguyễn Thị Thùy Trang 27/03/1992
  207 Phạm Thị Thùy Trang 18/12/1991
  208 Nguyễn Thị Ngọc Trắng 12/09/1992
  209 Nguyễn Thị Bích Trâm 28/04/1993
  210 Nguyễn Thị Hoàn Trâm 01/07/1991
  211 Nguyễn Thị Mỹ Trâm 08/10/1991
  TS. Phan Quốc Tấn (0909066319)
  212 Phạm Thị Bích Trâm 20/01/1993
  213 Trần Thị Huyền Trâm 24/04/1992
  214 Lê Võ Hoàng Trân 01/07/1994
  215 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 19/10/1993
  216 Trần Thị Trinh 12/06/1992
  217 Trần Thị Diễm Trinh 09/03/1991
  218 Lê Lý Minh Trí 09/08/1993
  TS. Nguyễn Văn Dũng (0903812875)
  219 Lê Đăng Quốc Trung 24/02/1994
  220 Nguyễn Quốc Trung 09/07/1992
  221 Nguyễn Phạm Thư Trúc 21/11/1993
  222 Trần Thị Kim Trúc 22/06/1993
  223 Mai Ngọc Tuấn 29/05/1991
  224 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 18/04/1990
  225 Tăng Tiến Thanh Tùng 03/04/1990
  PGS.TS. Hồ Tiến Dũng (0903929899)
  226 Hoàng Bảo Uyên 11/09/1994
  227 Nguyễn Thị Út 14/05/1991
  228 Ngô Khánh Vân 07/11/1994
  229 Nguyễn Thị Vân 20/04/1991
  230 Nguyễn Thị Hồng Vân 24/08/1992
  231 Phồng Triệu Vân 16/01/1993
  232 Nguyễn Thị Tường Vi 08/09/1991
  PGS.TS. Trần Thị Kim Dung (0919591003)
  233 Lê Hoàng Linh 15/08/1992
  234 Huỳnh Cẩm Vy 02/02/1993
  235 Nguyễn Thị Thúy Vy 12/07/1991
  236 Võ Ngọc Loan Vy 14/12/1994
  237 Trần Hải Yến 15/03/1992
  238 Trương Thị Minh Yến 23/11/1991
  239 Trần Như Ý 1991