Thông báo về việc góp ý đề cương luận văn thạc sĩ khóa 2015 (updated)

Khoa Quản trị thông báo về việc góp ý đề cương luận văn thạc sĩ khóa 2015, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, như sau:

  • Thời gian bảo vệ đề cương từ ngày 26 tháng 6 năm 2017 đến 07 tháng 7 năm 2017
  • Các học viên lưu ý: Trước ngày bảo vệ đề cương (dù đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành đề cương) phải gọi điện cho giáo viên hướng dẫn để giáo viên hướng dẫn chốt danh sách học viên. Nếu học viên không gọi mọi thắc mắc về sau sẽ không được giải quyết.
  • Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ Thư ký khoa – Cô Hiếu – 090.8181.057
  • Danh sách tiểu ban góp ý đề cương chi tiết như bên dưới:

STT Tiểu ban góp ý đề cương

 

Học viên của các giáo viên sau đây hướng dẫn Thời gian Địa điểm Học viên cả 2 hướng
1 PGS.TS. Phạm Xuân Lan

TS. Lý Thị Minh Châu

PGS TS Phạm Xuân Lan

TS. Lý Thị Minh Châu

TS. Hoàng Lệ Chi

PGS.TS. Hoàng Thị Phương Thảo

TS. Nguyễn Văn Tân

8g00 – Thứ Tư

Ngày 05/7/2017

A.313 HV Hướng nghiên cứu
HV Hướng ứng dụng
2 TS. Trần Đăng Khoa

TS. Trần Thế Hoàng

TS. Trần Thế Hoàng

TS Trần Đăng Khoa

GS.TS. Nguyễn Đông Phong

PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Diệp

TS. Mai Thanh Loan

8h00, Thứ 3

 ngày 27/6/2017

 

A.114

(VPK. Quản trị)

HV Hướng nghiên cứu
 
HV Hướng ứng dụng
3 PGS.TS Nguyễn Quang Thu

TS. Đặng Ngọc Đại

PGS.TS Nguyễn Quang Thu

TS. Đặng Ngọc Đại

TS. Hoàng Lâm Tịnh

PGS.TS. Võ Thị Qúy

 

13g30 – Thứ 5

Ngày 06/7/2017

 

A.313 HV Hướng nghiên cứu
HV Hướng ứng dụng
4 PGS TS Bùi Thị Thanh

TS. Ngô Thị Ánh

PGS TS Bùi Thị Thanh

TS. Ngô Thị Ánh

PGS.TS. Lê Thanh Hà

TS. Nguyễn Xuân Hiệp

TS. Võ Tấn Phong

 

13g30 – Thứ 3

Ngày 04/7/2017

 

A.313 HV Hướng nghiên cứu
HV Hướng ứng dụng
5 PGS.TS Trần Kim Dung

TS. Trần Anh Minh

PGS.TS. Trần Kim Dung

TS. Trần Anh Minh

TS. Đinh Công Khải

TS. Bảo Trung

 

13g30 – Thứ 2

Ngày 03/7/2017

A.313 HV Hướng nghiên cứu
HV Hướng ứng dụng
6 PGS.TS Hồ Tiến Dũng

TS. Phan Quốc Tấn

 

PGS.TS Hồ Tiến Dũng

TS. Phan Quốc Tấn

TS. Nguyễn Đình Hòa

TS. Nguyễn Thanh Vân

TS. Trương Quang Dũng

 

17h – Thứ 3

Ngày 04/7/2017

 

 

E.101 –

54 Nguyễn Văn Thủ, Q1

HV Hướng nghiên cứu
HV Hướng ứng dụng
7 TS. Nguyễn Thị Bích Châm

TS. Trần Mai Đông

TS. Nguyễn Thị Bích Châm

TS. Trần Mai Đông

TS. Phan Thị Minh Châu

TS. Nguyễn Hải Quang

 

9h00 – Thứ 3

Ngày 27/6/2017

 

 

A.313

HV Hướng nghiên cứu
HV Hướng ứng dụng
8 GS.TS. Hồ Đức Hùng

TS. Nguyễn Thanh Hội

GS.TS. Hồ Đức Hùng

TS. Nguyễn Thanh Hội

TS. Tạ Thị Kiều An

TS. Huỳnh Thanh Tú

TS. Nguyễn Hữu Dũng

13g30 – Thứ 4

Ngày 05/7/2017

A.313

 

HV Hướng nghiên cứu
HV Hướng ứng dụng
9 TS. Nguyễn Hữu Lam

TS. Đoàn Thanh Hải

TS. Nguyễn Hữu Lam

TS. Đoàn Thanh Hải

TS. Phạm Thị Hà

PGS.TS. Phước Minh Hiệp

PGS.TS. Hồ Viết Tiến

8h30 – Thứ 5

Ngày 06/7/2017

 

A.313

 

HV Hướng nghiên cứu
HV Hướng ứng dụng
10 TS. Ngô Quang Huân

TS. Lê Nhật Hạnh

TS. Ngô Quang Huân

TS. Lê Nhật Hạnh

PGS.TS. Trần Hà Minh Quân

TS. Nguyễn Văn Dũng

Và một số học viên khác không có tên trong danh sách này.

 

8h30 – Thứ 5

Ngày 29/6/2017

 

 

A.313

HV Hướng nghiên cứu
HV Hướng ứng dụng