Thông báo thời gian thi Báo cáo ngoại khóa – sinh viên K41

Khoa Quản trị thông báo về việc thi Báo cáo ngoại khóa dành cho sinh viên K41-Khoa Quản trị, năm 2018, gồm các lớp: ADC01; ADC02; ADC03; AD1,2,3,4,5, theo thời gian cụ thể như sau:

  • Thời gian bắt đầu thi từ: 6h00, ngày 27/12/2018 đến 23h00, ngày 29/12/2018
  • Hình thức thi: Trắc nghiệm trên LMS

Mọi thông tin thắc mắc nếu có, xin liên hệ thầy Phan Anh Tiến – 0942258720

Trân trọng