Lịch góp ý đề cương luận văn Thạc sĩ khóa 30.2 – Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH TIỂU BAN GÓP Ý ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ K30.2

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Thời gian bảo vệ đề cương: từ ngày 04/7/2022 đến 14/7/2022

 

STT Tiểu ban góp ý đề cương Học viên của

các giảng viên hướng dẫn sau đây

Thời gian Địa điểm Ghi chú
1 TS.Đặng Hữu Phúc

TS. Nguyễn Viết Bằng

TS.Đặng Hữu Phúc

TS. Nguyễn Viết Bằng

TS. Đặng Ngọc Đại

TS. Hoàng Cửu Long

9:00 – Thứ 5

ngày 7/7/2022

Phòng học

 B1.1203

Tầng 12- 279 Nguyễn Tri Phương

 
2 PGS.TS. Trần Đăng Khoa

TS. Đoàn Thanh Hải

PGS.TS. Trần Đăng Khoa

TS. Đoàn Thanh Hải

TS. Bảo Trung

PGS.TS. Trần Thị Kim Dung

PGS.TS. Trần Mai Đông

8:00 – Thứ 2

ngày 11/7/2022

Văn phòng khoa QT B1.1202

Tầng 12- 279 Nguyễn Tri Phương

 
3 PGS.TS.Phạm Xuân Lan

TS.Trương Nữ Tô Giang

PGS.TS.Phạm Xuân Lan

PGS.TS. Bùi Thanh Tráng

GS.TS. Võ Xuân Vinh

8:30 – Thứ 3

ngày 12/7/2022

Phòng học

 B1.1203

Tầng 12- 279 Nguyễn Tri Phương

 
4 PGS.TS. Hồ Tiến Dũng

TS.Trần Thị Thanh Phương

PGS.TS. Hồ Tiến Dũng

TS.Trần Thị Thanh Phương

PGS.TS. Nguyễn Quang Thu

8:00 – Thứ 6

ngày 08/7/2022

Phòng học

 B1.1203

Tầng 12- 279 Nguyễn Tri Phương

 
5 TS. Ngô Thị Ánh

TS. Cao Quốc Việt

TS. Ngô Thị Ánh

TS. Cao Quốc Việt

TS. Đinh Tiên Minh

TS. Ngô Thị Ngọc Huyền

TS. Nguyễn Thị Bích Châm

8:00 – Thứ 5

ngày 7/7/2022

Văn phòng khoa QT B1.1202

Tầng 12- 279 Nguyễn Tri Phương

 
6 PGS.TS. Lê Nhật Hạnh

TS. Phan Quốc Tấn

PGS.TS. Lê Nhật Hạnh

TS. Phan Quốc Tấn

PGS.TS. Lê Thanh Hà

9:00 – Thứ 3

ngày 12/7/2022

Văn phòng khoa QT B1.1202

Tầng 12- 279 Nguyễn Tri Phương

 
7 PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Trang

TS.Đinh Thái Hoàng

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Trang

TS.Đinh Thái Hoàng

GS.TS. Hồ Đức Hùng

PGS.TS. Hồ Viết Tiến

8:30 – Thứ 2

ngày 11/7/2022

Phòng học

 B1.1203

Tầng 12- 279 Nguyễn Tri Phương

 
8 PGS.TS. Bùi Thị Thanh

TS. Trần Trọng Thùy

PGS.TS. Bùi Thị Thanh

TS. Trần Trọng Thùy

PGS.TS. Trịnh Thùy Anh

PGS.TS. Từ Văn Bình

8:30 – Thứ 5

ngày 14/7/2022

Văn phòng khoa QT B1.1202

Tầng 12- 279 Nguyễn Tri Phương

 
9 TS. Trần Dương Sơn

TS. Nguyễn Thị Diễm Em

TS. Trần Dương Sơn

TS. Nguyễn Thị Diễm Em

TS. Nguyễn Thiện Duy

TS. Nguyễn Văn Thụy

9:00 – Thứ 6

ngày 08/7/2022

Văn phòng khoa QT B1.1202

Tầng 12- 279 Nguyễn Tri Phương

 
10 TS. Ngô Quang Huân

TS. Nguyễn Tấn Trung

TS. Ngô Quang Huân

TS. Lê Thanh Tiệp

TS. Lữ Bá Văn

TS. Lý Thị Minh Châu

TS. Thái Trí Dũng

Và một số học viên bổ sung không có tên trong danh sách này.

8:00 – Thứ 4

ngày 06/7/2022

Văn phòng khoa QT B1.1202

Tầng 12- 279 Nguyễn Tri Phương

 

 

Ghi chú:

 • Học viên sắp xếp thời gian đến bảo vệ đề cương theo lịch đã thông báo. Mọi thắc mắc, khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.
 • Nếu cần trao đổi thêm thông tin vui lòng liên hệ Thư ký khoa – Cô Tình: 38.231.594
 • Học viên vui lòng gửi nội dung đề cương qua email trước 2 ngày bảo vệ cho các Thầy, Cô hội đồng, theo danh sách sau:
 1. Phạm Xuân Lan – Tô Giang (giangtnt@ueh.edu.vn; lanqtkd@ueh.edu.vn
 2. Cao Quốc Việt – Ngô Thị Ánh (vietcq@ueh.edu.vn; anhnt@ueh.edu.vn )
 3. Nguyễn Thị Diễm Em – Trần Dương Sơn (emntd@ueh.edu.vn; sontd@ueh.edu.vn)
 4. Bùi Thị Thanh – Trần Trọng Thùy (btthanh@ueh.edu.vn ;ltthtran@ueh.edu.vn )
  5. Trần Đăng Khoa – Đoàn Thanh Hải (khoatd@ueh.edu.vn ; hai@ueh.edu.vn )
  6. Phan Quốc Tấn –  Lê Nhật Hạnh (tanpq@ueh.edu.vn ; hanhln@ueh.edu.vn )
  7. Đặng Hữu Phúc – Nguyễn Viết Bằng (phucdh@ueh.edu.vn ; bangnv@ueh.edu.vn )
 5. Trần Thị Thanh Phương-Hồ Tiến Dũng (phuong.tran@ueh.edu.vn; dung@ueh.edu.vn)
  9. Nguyễn Thị Mai Trang – Đinh Thái Hoàng (trangntm@ueh.edu.vn; hoangdt@ueh.edu.vn )
 6. Ngô Quang Huân – Nguyễn Tấn Trung (ngoqhuan@ueh.edu.vn; tantrungqtkd@ueh.edu.vn)

 

Trưởng khoa

                                                                                                                                                                   (Đã ký)

 1. Ngô Quang Huân