DANH SÁCH PHÂN CÔNG GVHD TTTN KHÓA: 21.2 – 22.1 HỆ: VĂN BẰNG 2

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GVHD THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

           KHÓA: 21.2 – 22.1     HỆ: VĂN BẰNG 2

THỜI GIAN THỰC TẬP TỪ NGÀY: 09/08/2021 – 17/10/2021

HẠN CUỐI SV NỘP KLTN CHO GV TRƯỚC NGÀY: 19/10/2021

HẠN CUỐI GV 1 VÀO ĐIỂM TRƯỚC NGÀY: 26/10/2021

HẠN CUỐI GV 2 VÀO ĐIỂM TRƯỚC NGÀY: 30/10/2021

STT Mã SV Họ Lót Tên Ngày sinh Lớp Số ĐT 
TS. Đinh Thái Hoàng (0989.598.209)
1 33181025067 Bùi Lê Đức Anh 26/12/1994 VB21.2AD01 0938912354
2 33181020303 Phùng Nghĩa Hải Đăng 18/11/1993 VB21.1AD01 0393899466
TS. Nguyễn Thị Bích Châm (0917.505.354)
3 33181025167 Phùng Hữu Đăng 28/10/1995 VB21.2AD01 0793664136
4 33181025386 Trần Gia Đặng 08/09/1988 VB21.2AD01 0902369738
PGS.TS. Phạm Xuân Lan (0908.174.212)
5 33181025217 Lê Trần Định 24/02/1985 VB21.2AD01 0909309031
6 33191020080 Bùi Nguyệt Dung 04/03/1993 VB22.1AD01 0366330277
PGS.TS. Hồ Tiến Dũng (0903.929.899)
7 33191020285 Vũ Minh Duy 13/09/1996 VB22.1AD01 0358555536
8 33181025130 Nguyễn Võ Sơn Giang 29/10/1984 VB21.2AD01 0937150204
TS. Trần Đăng Khoa (0913.992.299)
9 33171020586 Nguyễn Thị Thu Hạnh 02/01/1991 VB20AAD01 0974626797
10 33181025005 Nguyễn Lê Hữu Hiệu 01/11/1994 VB21.2AD01 0911779711
PGS.TS. Trần Thị Kim Dung (0919.591.003)
11 33181025389 Trương Văn Hương 01/07/1990 VB21.2AD01 0973409826
12 33191020159 Trần Hoàng Minh 31/08/1993 VB22.1AD01 0938020162
PGS.TS. Nguyễn Quang Thu (0903.833.640)
13 33181025077 Đặng Lê Thu Ngọc 22/12/1993 VB21.2AD01 0377832041
14 33181025012 Nguyễn Chí Nguyên 26/03/1990 VB21.2AD01 0905066519
TS. Ngô Quang Huân (0913.625.865)
15 33181025292 Hồ Thị Thanh Nguyệt 21/05/1991 VB21.2AD01 0906658969
16 33191020364 Văn Minh Nhựt 10/02/1996 VB22.1AD01 0777991443
PGS.TS. Bùi Thị Thanh (0908.880.879)
17 33181025016 Đinh Nguyễn Hoài Phương 20/02/1993 VB21.2AD01 0901235968
18 33191020289 Mã Đức Nhật Quang 25/10/1995 VB22.1AD01 0385376316
TS. Ngô Thị Ánh (0903.822.899)
19 33181025155 Lê Lâm Sung 02/07/1993 VB21.2AD01 0362460892
20 33181025338 Lê Công Tân 10/06/1986 VB21.2AD01 0983119468
TS. Nguyễn Viết Bằng (0902.700.809)
21 33181025301 Trần Công Thành 18/11/1994 VB21.2AD01 0846846846
22 33181025256 Nguyễn Tấn Thành 11/10/1995 VB21.2AD01 0928993207
TS. Đặng Hữu Phúc (0902.520.577)
23 33181025080 Hà Nhật Thông 04/02/1994 VB21.2AD01 0706789998
24 33191020125 Lê Huy Thông 15/04/1996 VB22.1AD01 0981541504
TS. Lê Nhật Hạnh (0973.333.036)
25 33181025251 Ngô Thành Thuận 26/04/1991 VB21.2AD01 0909599550
26 33181025123 Nguyễn Thị Huyền Trân 22/11/1995 VB21.2AD01 0945117862
PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Trang (07777.11077) – trangntm@ueh.edu.vn
27 33181025025 Phùng Quốc Trung 29/05/1995 VB21.2AD01 0908368505
28 33181020052 Nguyễn Hữu Tuấn 07/11/1995 VB21.1AD01 0932127752
TS. Phan Quốc Tấn (0909.066.319)
29 33181025121 Nguyễn Như Ý 30/04/1995 VB21.2AD01 0911747620
30 33181025370 Huỳnh Như Ý 11/11/1986 VB21.2AD01 0938991501
31 33181020228 Nguyễn Thế Bình 25/11/1993 VB21.1AD01 0913879461
Ghi chú: Trưởng Khoa Quản trị
Mọi thắc mắc của sinh viên xin vui lòng liên hệ:
cô Minh Hiếu – SĐT: 090.8181.057 TS. Ngô Quang Huân