Danh sách phân công GVHD khóa luận tốt nghiệp – Hệ liên thông đại học – Khóa 22

STT MÃ SV LỚP HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH
ThS. Nguyễn Quang Anh (0903.833.649)
1 35171020174 LT22AD002 Nguyễn Thúy An 24/03/1988
2 35171021945 LT22AD003 Phạm Thị Thúy An 18/08/1994
3 35171020058 LT22AD002 Hoàng Quốc Anh 29/11/1994
4 35171020048 LT22AD001 Hồ Trần Hoàng Anh 06/06/1991
5 35171020073 LT22AD001 Huỳnh Ngọc Anh 07/02/1994
6 35171020098 LT22AD001 Nguyễn Thị Cát Anh 24/08/1983
7 35171021693 LT22AD003 Nguyễn Thị Thanh Anh 19/02/1989
ThS. Trần Hà Triêu Bình (0903.982.823)
8 35171020108 LT22AD003 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 16/05/1990
9 35171020075 LT22AD001 Nguyễn Tú Thiên Ân 16/04/1994
10 35161022596 LT21AD001 Nguyễn Thị Thanh Ban 30/09/1993
11 35161020232 LT21AD002 Hứa Chấn Bảo 01/09/1994
12 35171021039 LT22AD002 Phạm Viết Bảo 27/04/1991
13 35171020061 LT22AD003 Nguyễn Văn Báu 10/08/1994
14 35171020180 LT22AD003 Võ Thị Kim Bích 09/12/1994
PGS.TS. Hồ Tiến Dũng (0903.929.899)
15 35171020023 LT22AD002 Huỳnh Thị Mỹ Châu 26/04/1991
16 35171020114 LT22AD003 Lê Hồng Châu 02/04/1993
17 35171020077 LT22AD001 Lê Ngọc Hồng Châu 22/08/1994
18 35171020021 LT22AD001 Phạm Đoàn Bích Châu 24/12/1991
19 35171020013 LT22AD003 Lê Thị Kim Chi 20/12/1992
20 35171021480 LT22AD001 Nguyễn Thị Chi 12/04/1991
21 35171021719 LT22AD001 Nguyễn Thị Thu Cúc 31/08/1993
22 35171021614 LT22AD001 Huỳnh Thị Trúc Diễm 11/04/1992
PGS.TS. Trần Kim Dung (0919.591.003)
23 35171020186 LT22AD001 Trương Thị Bích Diễm 18/05/1992
24 35171021920 LT22AD001 Dương Thị Dung 19/10/1995
25 35171020043 LT22AD002 Nguyễn Thị Dung 10/05/1992
26 35171021671 LT22AD003 Nguyễn Thị Thu Dung 08/08/1995
27 35171020150 LT22AD003 Sa Phan Thùy Dung 27/01/1992
28 35171020089 LT22AD002 Bùi Huỳnh Khương Duy 29/09/1987
29 35171020141 LT22AD003 Nguyễn Ngọc Bảo Duy 12/08/1995
TS. Nguyễn Thị Bích Châm (0917.505.354)
30 35171020228 LT22AD001 Nguyễn Thanh Duy 13/03/1992
31 35171020029 LT22AD001 Nguyễn Thị Duyên 20/04/1995
32 35171020206 LT22AD001 Phạm Thị Mỹ Duyên 22/02/1994
33 35171020115 LT22AD003 Trần Lê Anh Duyên 25/04/1991
34 35171020033 LT22AD002 Trần Thị Duyên 28/09/1993
35 35171020218 LT22AD001 Trần Thị Kiều Duyên 27/05/1996
36 35171020277 LT22AD001 Trần Trung Dũng 22/03/1985
PGS.TS. Lê Thanh Hà (0908.962.078)
37 35171020138 LT22AD003 Phan Văn Đại 07/09/1992
38 35171020099 LT22AD002 Hoàng Văn Đoan 25/04/1992
39 35161020127 LT21AD002 Nguyễn Thị Đông 13/03/1994
40 35171020059 LT22AD002 Huỳnh Văn Đức 26/08/1995
41 35171020076 LT22AD003 Nguyễn Đỗ Tiến Đức 04/10/1992
42 35171020090 LT22AD003 Phan Hồng Đức 11/05/1992
43 35171020428 LT22AD001 Đào Thụy Thao Giang 04/02/1994
TS. Đoàn Thanh Hải (0913.888.439)
44 35171021162 LT22AD001 Nguyễn Thị Trà Giang 04/09/1993
45 35171020200 LT22AD003 Phạm Trần Anh Giang 02/01/1990
46 35161020047 LT22AD001 Bùi Nguyễn Diễm 08/09/1988
47 35171021196 LT22AD002 Đỗ Thị Mỹ 15/07/1994
48 35171020082 LT22AD002 Nguyễn Thị Hằng 10/04/1994
49 35171020131 LT22AD001 Nguyễn Thu 17/07/1994
50 35171020224 LT22AD002 Vũ Thị Hồng 29/01/1995
TS. Đinh Thái Hoàng (0989.598.209)
51 35171021022 LT22AD001 Hứa Hoàng Hải 20/08/1994
52 35171020054 LT22AD002 Ngô Thúc Hải 04/10/1975
53 35171020237 LT22AD002 Trương Thị Ngọc Hạnh 24/09/1994
54 35171021491 LT22AD001 Huỳnh Nguyễn Diệu Hằng 24/08/1992
55 35171020080 LT22AD002 Lê Thị Thanh Hằng 12/11/1995
56 35171021787 LT22AD002 Nguyễn Thị Diễm Hằng 01/06/1995
57 35171020474 LT22AD003 Nguyễn Thị Thúy Hằng 29/05/1994
TS. Lê Nhật Hạnh (0973.333.036)
58 35171020024 LT22AD001 Châu Thị Diệu Hiền 23/06/1994
59 35171020156 LT22AD001 Bùi Thanh Hiếu 24/12/1992
60 35171021315 LT22AD003 Trần Ngọc Minh Hiếu 11/01/1995
61 35171020046 LT22AD001 Trần Thị Thu Hiếu 10/04/1994
62 35171020991 LT22AD003 Bùi Thị Lệ Hoa 28/08/1993
63 35171020071 LT22AD001 Lê Đức Hoàng 24/06/1990
64 35171020032 LT22AD002 Nguyễn Hữu Hoàng 03/07/1993
ThS. Phạm Tô Ngọc Hân (0937.696.912)
65 35171021317 LT22AD002 Vương Đại Hoàng 05/08/1992
66 35171020204 LT22AD002 Hoàng Nguyễn Thanh Huyền 22/03/1993
67 35171020113 LT22AD002 Nguyễn Thị Khánh Huyền 22/03/1991
68 35171020015 LT22AD001 Vũ Thanh Huyền 12/10/1993
69 35171020063 LT22AD002 Đặng Bá Hưng 02/10/1993
70 35171020211 LT22AD003 Lê Thị Thu Hương 10/07/1990
71 35171020171 LT22AD003 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 16/12/1994
ThS. Ngô Diệm Hoàng (0918.473.412)
72 35171020194 LT22AD003 Vũ Thị Việt Hương 08/04/1992
73 35171020456 LT22AD003 Lê Thị Hường 28/06/1992
74 35171020027 LT22AD002 Nguyễn Thị Bích Khanh 03/08/1992
75 35171020105 LT22AD001 Nguyễn Hoàng Khánh 28/04/1992
76 35171020165 LT22AD001 Ngô Tuấn Kiệt 23/12/1993
77 35171020214 LT22AD003 Đinh Thị Liên 10/09/1993
78 35171021932 LT22AD003 Trần Thị Hồng Liên 11/09/1992
ThS. Phạm Văn Nam (0903.816.486)
79 35161023377 LT21AD002 Nguyễn Thị Bích Liễu 23/01/1992
80 35171020074 LT22AD003 Nguyễn Khắc Liệt 18/12/1986
81 35171021611 LT22AD001 Đặng Thị Hoàng Linh 29/12/1994
82 35171020405 LT22AD001 Hình Mỹ Linh 28/07/1993
83 35171021874 LT22AD001 Mai Ái Linh 27/01/1993
84 35171020132 LT22AD001 Hồ Thị Kiều Loan 02/04/1992
85 35171021933 LT22AD002 Trần Hoàng Lộc 30/09/1993
ThS. Nguyễn Phương Nam (0919.226.505)
86 35171021857 LT22AD003 Nguyễn Văn Luân 01/09/1993
87 35161020288 LT21AD003 Lê Thị Thu Lương 08/10/1992
88 35171021184 LT22AD002 Phạm Thị Ly 25/09/1995
89 35171020158 LT22AD001 Nguyễn Thị Xuân Mai 02/01/1994
90 35171020145 LT22AD002 Trần Phạm Kiều Minh 24/10/1994
91 35171021195 LT22AD001 Phan Trọng Mưng 07/06/1994
92 35171020240 LT22AD001 Trần Thị Hà My 23/09/1990
ThS. Nguyễn Văn Chương (0908.317.047)
93 35171020176 LT22AD001 Phạm Thị Thu Na 08/08/1995
94 35171021815 LT22AD002 Cao Đại Nam 21/09/1991
95 35171020163 LT22AD002 Nguyễn Khoa Nam 15/03/1989
96 35171020177 LT22AD002 Vũ Minh Ngà 15/01/1994
97 35171020078 LT22AD001 Nguyễn Phi Long Thụy Ngân 20/11/1994
98 35171020109 LT22AD002 Lê Hồng Ngọc 20/08/1993
99 35171020066 LT22AD001 Phạm Hồng Ngọc 25/01/1995
ThS. Bùi Dương Lâm (0919.838.839)
100 35171020178 LT22AD001 Nguyễn Thị Thanh Nhã 14/04/1994
101 35171020216 LT22AD002 Hoàng Trần Ý Nhi 17/02/1994
102 35171021729 LT22AD003 Lưu Thị Yến Nhi 07/08/1990
103 35171020124 LT22AD001 Trương Nguyễn Yến Nhi 05/10/1993
104 35171021637 LT22AD002 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11/10/1994
105 35171020100 LT22AD002 Phan Thị Hoài Như 02/04/1995
ThS. Nguyễn Hữu Nhuận (0903.848.810)
106 35171021745 LT22AD002 Võ Thị Kim Như 06/01/1995
107 35171021218 LT22AD001 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 20/10/1992
108 35171020079 LT22AD002 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 09/11/1995
109 35171021127 LT22AD002 Lê Thành Phú 10/01/1994
110 35171020251 LT22AD001 Nguyễn Thị Thanh Phụng 18/07/1995
111 35171020190 LT22AD002 Lê Thị Phương 10/07/1990
ThS. Nguyễn Quốc Thịnh (0903.789.675)
112 35171020125 LT22AD002 Vũ Thị Phương 04/03/1995
113 35171020035 LT22AD001 Trang Tấn Phước 04/11/1990
114 35171020005 LT22AD001 Trần Thị Hoàng Phượng 12/03/1994
115 35171020225 LT22AD002 Võ Thị Cẩm Phượng 26/11/1995
116 35171020566 LT22AD002 Nguyễn Vương Vinh Quang 03/02/1995
117 35171020247 LT22AD002 Trần Nhựt Quang 13/06/1993
ThS. Huỳnh Văn Tâm (0903.686.483)
118 35171020189 LT22AD002 Triệu Hán Quang 01/05/1990
119 35171020203 LT22AD003 Nguyễn Thị Bích Quy 11/04/1995
120 35171020007 LT22AD001 Nguyễn Ngọc Quyên 23/10/1990
121 35171020044 LT22AD001 Nguyễn Thị Hồng Quyên 08/02/1991
122 35171021589 LT22AD003 Trà Thị Mỹ Quyên 20/09/1995
123 35171020060 LT22AD001 Viên Tú Quỳnh 21/01/1991
PGS.TS. Phạm Xuân Lan (0908.174.212)
124 35171020175 LT22AD002 Trần Phú Quý 30/05/1989
125 35171020229 LT22AD003 Đoàn Thị Minh Sang 28/02/1993
126 35171020037 LT22AD001 Võ Trọng Sang 05/12/1994
127 35171020062 LT22AD003 Khương Minh Sáng 28/05/1995
128 35171021771 LT22AD003 Cao Đức Hoàng Sơn 14/10/1993
129 35171020047 LT22AD002 Phạm Văn Sơn 10/03/1986
130 35171020164 LT22AD002 Bùi Hữu Tài 28/05/1992
TS. Hoàng Lâm Tịnh (0918.589.116)
131 35171021666 LT22AD003 Trần Việt Tài 28/03/1992
132 35171020579 LT22AD001 Nguyễn Thị Tằm 24/06/1993
133 35171020140 LT22AD003 Nguyễn Thị Yến Tâm 16/03/1995
134 35171020117 LT22AD002 Trần Thanh Tâm 16/09/1993
135 35171021197 LT22AD002 Ngô Mỹ Thanh Thanh 21/04/1994
136 35171020092 LT22AD001 Nguyễn Thị Kim Thanh 07/05/1993
PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Trang – trangntm@ueh.edu.vn –  0122.771.1077)
137 35171020085 LT22AD002 Trần Thị Thanh 22/10/1992
138 35171020181 LT22AD001 Lê Thị Bích Thảo 05/03/1993
139 35171021030 LT22AD002 Lê Thị Phương Thảo 25/10/1991
140 35171020041 LT22AD001 Nguyễn Phương Hồng Thảo 18/10/1994
141 35171020209 LT22AD002 Trần Ngọc Thảo 22/01/1993
142 35171020168 LT22AD001 Phạm Thị Thạch 25/12/1992
143 35171020148 LT22AD003 Trần Thị Hồng Thắm 02/10/1992
ThS. Nguyễn Hữu Thọ (0902.519.896)
144 35171020170 LT22AD002 Nguyễn Việt Thắng 12/04/1994
145 35171020155 LT22AD003 Trần Thị Bảo Thi 05/02/1994
146 35171021860 LT22AD003 Nguyễn Thị Minh Thiện 06/11/1992
147 35171020195 LT22AD001 Chu Văn Thiệu 20/09/1990
148 35171021687 LT22AD001 Phạm Thị Kim Thoa 25/08/1995
149 35171020207 LT22AD003 Phạm Điền Thông 18/03/1993
PGS.TS. Bùi Thị Thanh (0908.880.879)
150 35171020242 LT22AD002 Vương Thông 03/11/1993
151 35171021689 LT22AD002 Nguyễn Phạm Ngọc Thơ 02/01/1994
152 35171020036 LT22AD002 Nguyễn Thị Mộng Thơ 18/04/1995
153 35171021695 LT22AD002 Dương Thị Thu 09/10/1991
154 35171020026 LT22AD001 Phạm Thị Thùy 28/09/1992
155 35171020183 LT22AD003 Đỗ Thị Thu Thủy 09/07/1995
156 35171020004 LT22AD001 Huỳnh Thị Phương Thủy 28/08/1991
PGS.TS. Nguyễn Quang Thu (0903.833.640)
157 35171020159 LT22AD001 Nguyễn Thị Bích Thủy 21/06/1995
158 35171021872 LT22AD002 Trần Thị Thúy 02/09/1991
159 35171020187 LT22AD003 Đào Nguyễn Anh Thư 19/10/1993
160 35171020019 LT22AD003 Đoàn Minh Thư 16/12/1991
161 35171021498 LT22AD001 Nguyễn Thị Hoài Thương 26/04/1994
162 35171020143 LT22AD003 Võ Hoài Thương 02/07/1995
163 35171020223 LT22AD002 Huỳnh Thị Hồng Thy 12/11/1995
TS. Trần Đăng Khoa (0913.992.299)
164 35171020235 LT22AD002 Nguyễn Như Thy 13/03/1993
165 35171020011 LT22AD001 Đoàn Thị Thủy Tiên 19/07/1994
166 35171020052 LT22AD003 Lê Thị Tình 12/09/1992
167 35171020065 LT22AD001 Dương Hoàng Thiên Trang 15/03/1992
168 35171020022 LT22AD003 Đinh Hồng Trang 17/05/1991
169 35161020639 LT21AD003 Nguyễn Đặng Phương Trang 14/02/1993
170 35171021624 LT22AD001 Nguyễn Phương Trang 02/07/1989
TS. Đặng Ngọc Đại (0908.223.367)
171 35161020068 LT21AD001 Nguyễn Thị Thùy Trang 06/01/1994
172 35171020199 LT22AD003 Nguyễn Thị Thùy Trang 22/04/1994
173 35171020222 LT22AD001 Phạm Thị Thùy Trang 01/09/1989
174 35171021057 LT22AD002 Trần Thủy Phương Trang 05/10/1993
175 35171020245 LT22AD002 Trần Thị Diệu Trâm 31/10/1993
176 35171020064 LT22AD002 Trần Thị Ngọc Trâm 02/02/1993
177 35171020045 LT22AD002 Trần Thị Quế Trâm 22/05/1992
TS. Phan Quốc Tấn (0909.066.319)
178 35171020050 LT22AD002 Trần Ngọc Mỹ Trân 27/02/1994
179 35171020239 LT22AD002 Trần Phạm Thu Trân 27/11/1995
180 35171021358 LT22AD003 Chu Xuân Mai Trinh 25/11/1994
181 35171020122 LT22AD001 Trần Phương Thảo Trinh 09/12/1993
182 35171020606 LT22AD002 Hồ Đức Trọng 24/07/1994
183 35171021084 LT22AD002 Lê Quốc Trung 06/07/1994
184 35171020001 LT22AD001 Phạm Minh Trung 15/01/1992
ThS. Hồ Trọng Nghĩa (0983.758.692)
185 35171021667 LT22AD003 Cao Thị Thanh Trúc 25/04/1991
186 35171020151 LT22AD003 Nguyễn Thị Thanh Trúc 27/05/1993
187 35171020210 LT22AD001 Bùi Thị Thanh Tuyền 20/08/1991
188 35171020111 LT22AD001 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 13/06/1992
189 35171021223 LT22AD002 Đặng Thanh 21/05/1991
190 35161023682 LT21AD001 Nguyễn Thị Hồng Tươi 23/11/1994
191 35171020067 LT22AD001 Lê Nguyễn Ngọc Uyên 14/02/1995
TS. Trần Thị Thanh Phương (0908.004.282)
192 35171021620 LT22AD003 Lê Thị Uyên 10/07/1990
193 35161020572 LT21AD002 Đỗ Thị Cẩm Vân 17/03/1992
194 35171020002 LT22AD001 Phạm Châu Hải Vân 23/10/1991
195 35171021132 LT22AD002 Phạm Thị Mai Vân 13/10/1993
196 35171020014 LT22AD001 Nguyễn Đức Việt 22/12/1990
197 35171021909 LT22AD002 Nguyễn Diễm Thục Vy 16/08/1995
198 35171020107 LT22AD002 Nguyễn Thị Thúy Vy 20/07/1993
ThS. Cao Quốc Việt (0188.5268.775)
199 35171020220 LT22AD003 Trần Thị Trà Vy 24/10/1993
200 35171020118 LT22AD002 Lê Minh Xuân 11/02/1994
201 35171020191 LT22AD003 Nguyễn Thị Kim Xuyến 05/04/1993
202 35171020241 LT22AD002 Hà Thị Kim Yến 12/08/1994
203 35171020126 LT22AD002 Nguyễn Hoàng Yến 13/07/1992
204 35171020123 LT22AD001 Nguyễn Hoàng Phi Yến 21/12/1993
205 35171020236 LT22AD003 Nguyễn Thị Hải Yến 20/04/1995
ThS. Phan Anh Tiến (0908.614.550)
206 35171021923 LT22AD003 Nguyễn Thị Phi Yến 24/05/1993
207 35171021171 LT22AD001 Trần Thị Kim Yến 01/08/1995
208 35171020555 LT22AD001 Trần Thị Như Yến 06/06/1995
209 35171020016 LT22AD001 Nguyễn Thị Như Ý 06/08/1991
210 35171021705 LT22AD003 Nguyễn Thị Như Ý 14/01/1993
211 35171021804 LT22AD003  Lê Thị Cẩm Loan 5/1/1994

THỜI GIAN THỰC TẬP TỪ NGÀY: 02/01/2019 – 24/03/2019

HẠN CUỐI SV NỘP KLTN CHO GV TRƯỚC NGÀY: 26/03/2019