DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN KHÓA: 24.1 LTĐH

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN

KHÓA: 24.1        HỆ: LIỆN THÔNG ĐẠI HỌC

THỜI GIAN THỰC TẬP TỪ NGÀY: 04/01/2020 – 28/03/2021

HẠN CUỐI SV NỘP KLTN CHO GV TRƯỚC NGÀY: 30/03/2021

HẠN CUỐI GV 1 VÀO ĐIỂM TRƯỚC NGÀY: 08/04/2021

HẠN CUỐI GV 2 VÀO ĐIỂM TRƯỚC NGÀY: 12/04/2021

STT Mã SV Lớp  Họ và Tên Năm sinh
ThS. Từ Vân Anh (0936.039.600)
1 35191020242 LT24.1AD01 Trần Hoàng An 18/06/1993
2 35191020518 LT24.1AD01 Lê Tuấn Anh 11/05/1994
PGS.TS. Lê Thanh Hà (0908.962.078)
3 35191020309 LT24.1AD01 Nguyễn Phương Anh 01/10/1997
4 35191020096 LT24.1AD01 Phạm Lê Tuấn Anh 14/10/1993
PGS.TS. Hồ Tiến Dũng (0903.929.899)
5 35191020403 LT24.1AD01 Quảng Phụng Anh 05/12/1992
6 35191020413 LT24.1AD01 Võ Tri Ân 09/03/1993
TS. Đinh Thái Hoàng (0989.598.209)
7 35191020028 LT24.1AD01 Phan Thế Bảo 10/04/1996
8 35191020020 LT24.1AD01 Huỳnh Thị Thanh Cẩm 01/01/1991
TS. Đoàn Thanh Hải (0913.888.439)
9 35191020236 LT24.1AD01 Nguyễn Thị Út Diệu 22/11/1995
10 35191020166 LT24.1AD01 Nguyễn Thị Mỹ Dung 19/10/1992
PGS.TS. Phạm Xuân Lan (0908.174.212)
11 35191020315 LT24.1AD01 Bùi Thị Mỹ Duyên 19/05/1997
12 35191020431 LT24.1AD01 Dương Mỹ Duyên 11/03/1996
PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Trang (07777.11077)-trangntm@ueh.edu.vn
13 35191020031 LT24.1AD01 Dương Phước Đạt 17/09/1996
14 35191020311 LT24.1AD01 Phan Huy Giáp 29/03/1995
ThS. Bùi Dương Lâm (0919.838.839)
15 35191020082 LT24.1AD01 Phan Thị Hồng 27/10/1996
16 35191020197 LT24.1AD01 Trần Thị Thu 07/03/1997
ThS. Nguyễn Quốc Thịnh (0903.789.675)
17 35191020085 LT24.1AD01 Phạm Thế Hải 02/01/1996
18 35191020318 LT24.1AD01 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 06/05/1994
ThS. Nguyễn Quang Anh (0903.833.649)
19 35181025614 LT23.2AD001 Võ Thị Mỹ Hạnh 11/04/1992
20 35191020497 LT24.1AD01 Trương Mỹ Hiền 09/08/1995
ThS. Ngô Diễm Hoàng (0918.473.412)
21 35191020390 LT24.1AD01 Đoàn Thị Cao Hiếu 16/11/1992
22 35191020233 LT24.1AD01 Tiêu Khải Hoàn 13/01/1997
ThS. Nguyễn Phương Nam (0919.226.505)
24 35191020457 LT24.1AD01 Vũ Ngọc Hoàng 02/05/1993
25 35191020462 LT24.1AD01 Võ Thị Kim Hồng 09/02/1997
ThS. Phạm Tô Thục Hân (0937.696.912)
26 35191020316 LT24.1AD01 Lê Thị Huệ 26/03/1993
27 35191020350 LT24.1AD01 Trần Thị Mỹ Huệ 14/10/1995
ThS. Nguyễn Hữu Nhuận (0903.848.810)
28 35191020221 LT24.1AD01 Nguyễn Thị Thanh Huyền 11/03/1994
29 35191020023 LT24.1AD01 Nguyễn Thị Nguyên Lam 30/05/1994
ThS. Nguyễn Hữu Thọ (0896877012)
30 35191020160 LT24.1AD01 Tống Thị Tuyết Lâm 16/08/1996
31 35191020180 LT24.1AD01 Trần Mỹ Linh 14/06/1997
TS. Nguyễn Viết Bằng (0902.700.809)
32 35191020302 LT24.1AD01 Nguyễn Thị Loan 18/08/1998
33 35191020179 LT24.1AD01 Bùi Thị Tuyết Mai 06/12/1997
TS. Nguyễn Thị Diễm Em (0971.670.844)
34 35191020466 LT24.1AD01 Đỗ Hoàng Minh 27/08/1997
35 35191020274 LT24.1AD01 Phạm Thị Quỳnh My 03/02/1996
ThS. Trần Hà Triêu Bình (0903.982.823)
36 35191020399 LT24.1AD01 Trịnh Hà Thị Diễm My 10/02/1993
37 35191020176 LT24.1AD01 Nguyễn Thái Ngân 20/12/1990
ThS. Nguyễn Văn Chương (0908.317.047)
38 35191020019 LT24.1AD01 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 17/01/1996
39 35191020464 LT24.1AD01 Lê Thị Minh Nguyệt 29/10/1985
ThS. Tô Phước Hải (0919.005.559)
35191020113 LT24.1AD01 Võ Nguyễn Hoàng 01/06/1993
40 35191020090 LT24.1AD01 Lưu Minh Nguyệt 12/07/1995
TS. Ngô Quang Huân (0913.625.865)
41 35191020241 LT24.1AD01 Nguyễn Huỳnh Trúc Nhã 18/08/1997
42 35191020404 LT24.1AD01 Trần Thị Mai Nhân 26/02/1992
PGS.TS. Bùi Thị Thanh (0908.880.879)
43 35191020256 LT24.1AD01 Đoàn Thị Thúy Nhi 14/01/1997
44 35191020129 LT24.1AD01 Lê Thị Yến Nhi 29/11/1997
TS. Lê Nhật Hạnh (0973.333.036)
45 35191020161 LT24.1AD01 Nguyễn Ngọc Ánh Nhi 25/05/1996
46 35191020437 LT24.1AD01 Trần Thị Yến Nhi 13/03/1996
TS. Phan Quốc Tấn (0909.066.319)
47 35191020007 LT24.1AD01 Võ Thị Nhi 17/07/1994
48 35191020094 LT24.1AD01 Nguyễn Thị Hồng Nhung 07/02/1997
TS. Trần Đăng Khoa (0913.992.299)
49 35191020093 LT24.1AD01 Nguyễn Thị Oanh 04/06/1997
50 35191020255 LT24.1AD01 Nguyễn Hoàng Minh Phương 11/08/1997
TS. Nguyễn Thị Bích Châm (0917.505.354)
51 35191020373 LT24.1AD01 Nguyễn Lam Phương 14/04/1995
52 35191020059 LT24.1AD01 Nguyễn Thị Hà Phương 02/12/1991
TS. Đặng Hữu Phúc (0902.520.577)
53 35191020220 LT24.1AD01 Phan Thị Phương 29/11/1997
54 35191020491 LT24.1AD01 Lão Nhật Quang 06/08/1994
ThS. Lý Thục Hiền (0913.678.378)
55 35191020077 LT24.1AD01 Phạm Diễm Quỳnh 19/12/1997
56 35191020084 LT24.1AD01 Cao Hồng Sơn 09/07/1991
TS. Trần Thị Thanh Phương (0908.004.282)
57 35191020516 LT24.1AD01 Nguyễn Đăng Tài 19/08/1997
58 35191020407 LT24.1AD01 Lê Thị Dạ Thảo 28/03/1993
ThS. Lê Việt Hưng (0902.772.297)
59 35191020276 LT24.1AD01 Lê Thị Thanh Thảo 02/08/1997
60 35191020433 LT24.1AD01 Lê Tấn Thạnh 06/01/1995
ThS. Phan Ngọc Anh (0905.237.997)
61 35191020132 LT24.1AD01 Nguyễn Thị Hồng Thắm 11/12/1997
62 35191020029 LT24.1AD01 Đàng Lưu Thị Mỹ Thiện 30/06/1990
ThS. Phạm Văn Nam (0903.816.486)
63 35191020438 LT24.1AD01 Thái Gia Thiện 02/11/1996
64 35191020034 LT24.1AD01 Chung Thái Thuận 15/04/1992
TS. Ngô Thị Ánh (0903.822.899)
65 35191020130 LT24.1AD01 Trương Thị Thủy 30/03/1990
66 35191020128 LT24.1AD01 Vũ Thị Thu Thúy 13/01/1997
ThS. Nguyễn Văn Hóa (0908.218.954) – hoaqtkd@yahoo.com
67 35191020494 LT24.1AD01 Văn Thị Anh Thư 23/07/1994
68 35161020218 LT24.1AD01 Nguyễn Duy Tiên 02/09/1993
ThS. Diệp Quốc Bảo (0918.174.997)
69 35191020498 LT24.1AD01 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 11/10/1997
70 35191020224 LT24.1AD01 Nguyễn Thị Thủy Tiên 18/09/1996
71 35191020140 LT24.1AD01 Trương Quang Tiến 06/05/1996
TS. Cao Quốc Việt (0585.268.775)
72 35191020202 LT24.1AD01 Dương Lưu Thùy Trang 03/06/1993
73 35191020327 LT24.1AD01 Nguyễn Thảo Trang 07/01/1997
74 35191020521 LT24.1AD01 Nguyễn Thị Trang 06/05/1995
ThS. Lê Thanh Trúc (0938.815.820)
75 35191020131 LT24.1AD01 Nguyễn Thị Kiều Trang 07/11/1991
76 35191020529 LT24.1AD01 Vũ Thị Trang 17/09/1996
77 35191020030 LT24.1AD01 Ngô Trương Tự Trân 24/06/1997
ThS. Nguyễn Tấn Trung (0909.377.493)
78 35191020070 LT24.1AD01 Lê Trần Tuyết Trinh 22/08/1987
79 35191020145 LT24.1AD01 Lê Thị Kim Trúc 01/02/1995
80 35191020257 LT24.1AD01 Võ Ngọc Thanh Trúc 26/05/1997
TS. Trần Dương Sơn (0789.564.730)
81 35191020323 LT24.1AD01 Hồ Thanh Tuấn 22/01/1987
82 35191020035 LT24.1AD01 Huỳnh Thanh Tuyền 30/04/1996
83 35191020149 LT24.1AD01 Phạm Ngọc Tuyền 18/12/1996
ThS. Phan Anh Tiến (0942.258.720)
84 35181025013 LT23.2AD001 Hồ Thị 03/10/1997
85 35191020346 LT24.1AD01 Lê Minh 28/09/1996
86 35191020439 LT24.1AD01 Trần Văn Vui 11/03/1994
ThS. Đinh Phượng Vương (0903.343.309)
87 35191020144 LT24.1AD01 Huỳnh Thị Ái Vy 17/02/1995
88 35191020537 LT24.1AD01 Huỳnh Thị Thanh Xuân 01/06/1994
89 35191020375 LT24.1AD01 Nguyễn Thị Hà Xuyên 30/07/1994