Hội thảo Quản trị doanh nghiệp sáng tạo: Từ lý thuyết đến thực tiễn

Ngày 27/12/2016, Khoa Quản trị tổ chức hội thảo “Quản trị doanh nghiệp sáng tạo: Từ lý thuyết đến thực tiễn” nhằm tạo không gian trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học – công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của các Giảng viên của khoa, các nghiên cứu sinh và sinh viên của khoa với 18 bài tham luận. Trong số đó, 4 bài tham luận được chọn để trình bày tại hội thảo liên quan đến các chủ đề nghiên cứu và quản lý doanh nghiệp theo phương thức mới.

Theo Khoa Quản Trị – Đại Học Kinh Tế TP.HCM