Hội thảo khoa học “Tạo dựng chất lượng và nâng cao năng lực bộ phận nhân sự trong tổ chức”

Ngày 20/05/2017, Khoa Quản Trị đã tổ chức Hội thảo khoa học “Tạo dựng chất lượng và nâng cao năng lực bộ phận nhân sự trong tổ chức” với những nội dung chính như sau:
1. Chất lượng và Quản trị chất lượng hoạt động Bộ phận nhân sự (Quản trị nguồn nhân lực) trong tổ chức.
2. Đánh giá chất lượng và cải tiến chất lượng hoạt động Bộ phận nhân sự trong tổ chức.
3. Năng lực và giải pháp nâng cao năng lực Bộ phận nhân sự trong tổ chức.
4. Những nghiên cứu mới liên quan đến chất lượng và năng lực Bộ phận nhân sự trong tổ chức và ứng dụng.
Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm, tham dự và chia sẻ, giao lưu giữa các bạn sinh viên, các giảng viên, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và giám đốc nhân sự tại các doanh nghiệp.
Một số hình ảnh tiêu biểu trong buổi hội thảo: