Hội nghị phương pháp giảng dạy và đánh giá môn học và điều kiện đảm bảo chất lượng của Chương trình tiên tiến quốc tế UEH

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hướng đến người học, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã triển khai chương trình tiên tiến quốc tế UEH. Để góp phần đem lại thành công trong việc áp dụng chương trình tiên tiến, sáng ngày 03/04/2017, tại Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Khoa Quản trị đã tổ chức Hội nghị Hội nghị phương pháp giảng dạy và đánh giá môn học và điều kiện đảm bảo chất lượng của Chương trình tiên tiến quốc tế UEH.

Tham dự Hội nghị có đại diện Ban giám hiệu, các Phòng/Ban, Ban chủ nhiệm và Giảng viên thuộc Khoa Quản trị. Hội nghị đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các phương pháp giảng dạy, đánh giá và điều kiện đảm bảo chất lượng các môn học của chương trình tiên tiến quốc tế do Khoa Quản trị phụ trách Các bài tham luận trình bày tại hội nghị bao gồm:

  • Bảy nguyên tắc trong giáo dục Đại học: từ lý thuyết đến thực tiễn
  • Áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế TP. HCM
  • Áp dụng QFD (Quality Function Deployment) để xây dựng chương trình đào tạo: Một cách tiếp cận đảm bảo chất lượng các môn học trong chương trình tiên tiến quốc tế
  • Phương pháp giảng dạy và đánh giá môn học tại Trường Đại học Western Sydney

Ngoài ra, hội nghị cũng đã nhận được rất nhiều bài viết từ các giảng viên của Khoa về các vấn đề khác nha gắn với chương trình tiên tiến quốc tế UEH. Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã trao đổi và làm rõ các vấn đềtrăn trở và khó khăn trong giảng dạy. Hội nghị đã diễn ra thành công, thể hiện tâm huyết của Khoa Quản trị trong việc quyết tâm thực hiện thành công chương trình tiên tiến quốc tế UEH.