Danh sách phân công GVHD TTTN Khóa 25.1 LTĐHCQ + Khóa 22.1, 22.2 VB2CQ

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GVHD THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

          KHÓA 25.1 LTĐHCQ + KHÓA 22.1, 22.2 VB2 CQ – QT 

Thời gian thực tập: 04/01/2022 – 27/3/2022

———————————

STT HỌ TÊN NGÀY SINH  GV1 GV2 GHI CHÚ
ThS. Phan Ngọc Anh (0905237997)
1 Trần Thị Lan Anh 28/07/1991
2 Lê Vũ Hảo Anh 30/04/1994
3 Võ Nguyễn Trâm Anh 20/03/1996
TS. Nguyễn Thị Bích Châm (0917505354)
4 Nguyễn Ngọc Quế Anh 06/05/1998
5 Tạ Trương Hồng Ánh 06/02/1999
6 Nguyễn Thái Bảo 25/02/1994
ThS. Phan Anh Tiến (0942258720)
7 Ngô Thị Hồng Cẩm 12/04/1996
8 Bùi Minh Châu 1990
9 Phạm Ngọc Châu 26/02/1998
ThS. Nguyễn Văn Chương (0908317047)
10 Trần Thị Kim Chi 05/04/1984
11 Bùi Thị Thu Cúc 28/08/1997
12 Nguyễn Tâm Đăng 23/03/1998
ThS. Ngô Diễm Hoàng (0918473412)
13 Lê Thị Diễm 09/10/1993
14 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 21/10/1995
15 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 02/06/1993
ThS. Nguyễn Hữu Nhuận (0903848810)
16 Nguyễn Thị Thùy Dung 12/11/1998
17 Phạm Thị Dung 01/08/1994
18 Nguyễn Thụy Thùy Duyên 13/07/1994
ThS. Phạm Văn Nam (0903816486)
19 Nguyễn Thị Thu Duyên 25/01/1995
20 Bùi Ngọc Giao 05/10/1991
21 Phan Thị Ngọc Giàu 29/02/1996
TS. Đặng Hữu Phúc (0902520577)
22 Đỗ Thị Hằng 15/04/1996
23 Phạm Thị Hồng Hạnh 28/03/1992
24 Nguyễn Quốc Hiền 13/08/1996
TS. Trần Thị Thanh Phương (0908004282)
25 Phạm Văn Hiển 22/07/1988
26 Hoàng Thị Hiếu 06/04/1995
27 Phạm Minh Hiếu 21/08/1992
ThS. Lê Việt Hưng (0902772297)
28 Nguyễn Thị Thanh Huyền 07/03/1995
29 Nguyễn An Khang 30/05/1999
30 Nguyễn Khánh 06/08/1998
ThS. Nguyễn Văn Hóa (0908218954)
31 Nguyễn Mạnh Khương 27/10/1995
32 Trần Thụy Đông Khương 12/01/1996
33 Phạm Thị Kiễn 15/11/1997
ThS. Nguyễn Quốc Thịnh (0903789675)
34 Nguyễn Thị Kim Kiều 14/01/1992
35 Phan Thị 25/11/1995
36 Đinh Thị Quỳnh 30/06/1999
ThS. Từ Vân Anh (0936039600)
37 Trần Bích Liễu 22/07/1980
38 Nguyễn Thị Trường Linh 04/03/1993
39 Lâm Ngọc Linh 11/02/1996
ThS. Phạm Tô Thục Hân (0902865456)
40 Huỳnh Thị Diễm Linh 25/05/1997
41 Nguyễn Thị Thùy Linh 02/01/1995
42 Phạm Nguyễn Hồng Loan 02/05/1994
ThS. Diệp Quốc Bảo (0918174997)
43 Nguyễn Thị Trà Mi 04/10/1998
44 Phạm Thị Xuân My 08/08/1994
45 Lê Nguyễn Thảo My 19/11/1996
ThS. Nguyễn Quang Anh (0903833649)
46 Lê Thị Thu Ngân 10/07/1990
47 Phạm Thúy Nghi 15/01/1989
48 Phạm Hồng Ngọc 15/10/1997
ThS. Nguyễn Phương Nam (0919226505)
49 Trần Nguyễn Thảo Nguyên 03/10/1995
50 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 07/12/1996
51 Trần Thị Cẩm Nha 06/12/1996
ThS. Trần Hà Triêu Bình (0903982823)
52 Võ Thị Yến Nhi 01/01/1999
53 Ngô Thị Bích Nhiên 01/11/1997
54 Triệu Nguyễn Huỳnh Như 14/11/1997
ThS. Lý Thục Hiền (0913678378)
55 Võ Trang Kim Phụng 27/10/1997
56 Lê Thị Ngọc Phương 25/01/1992
57 Phạm Thanh Quỳnh 23/01/1998
ThS. Lê Thanh Trúc (0938815820)
58 Đỗ Thị Trúc Quỳnh 06/09/1998
59 Lê Xuân Sang 19/08/1995
60 Lê Tiến Sỹ 10/04/1993
ThS. Nguyễn Hữu Thọ (0896877012)
61 Mai Ngọc Tài 20/10/1991
62 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 14/11/1998
63 Nguyễn Thị Thu Thảo 10/04/1998
TS. Nguyễn Viết Bằng (0902700809)
64 Nguyễn Hồng Phương Thảo 29/05/1989
65 Trần Trúc Thiên 19/06/1996
66 Nguyễn Ngọc Anh Thư 25/11/1995
PGS.TS. Bùi Thị Thanh (0908880879)
67 Mai Thị Thuận 12/03/1993
68 Phan Thị Minh Thúy 11/10/1997
69 Nguyễn Thị Thủy 28/10/1996
TS. Đoàn Thanh Hải (0903668383)
70 Cao Thị Bích Trâm 08/06/1997
71 Nguyễn Bích Trâm 12/01/1997
72 Nguyễn Trần Phương Trâm 30/07/1996
TS. Đinh Thái Hoàng (0989598209)
73 Lê Thị Bích Trang 18/02/1996
74 Nguyễn Thị Tuyết 27/01/1998
75 Huỳnh Thị Thúy Vi 1991
TS. Trần Dương Sơn (0789564730)
76 Võ Ngọc Vinh 23/10/1998
77 Đào Quốc Vương 15/12/1998
78 Huỳnh Thị Yến Vy 17/12/1995
TS. Cao Quốc Việt (0585268775)
79 Nguyễn Thị Yến 19/09/1992
80 Trịnh Tuấn Anh 02/09/1994
81 Phan Thanh Tuấn Anh 03/01/1994
TS. Phan Quốc Tấn (0909066319)
82 Lâm Trần Tuấn Anh 06/09/1994
83 Lê Văn Chánh 03/11/1986
84 Biện Công Chiến 11/01/1989
TS. Nguyễn Thị Diễm Em (0971670844)
85 Đỗ Văn Đức 15/07/1995
86 Lê Khương Duy 23/10/1996
87 Đào Hoàng Trang Duy 26/03/1991
TS. Trương Nữ Tô Giang (0905504849)
88 Võ Quang Hiển 21/03/1983
89 Huỳnh Anh Hoàng 15/10/1995
90 Huỳnh Thanh Huy 26/12/1995
TS. Lê Nhật Hạnh (0973333036) 
91 Lâm Kim Khánh 12/06/1995
92 Nguyễn Đình Khoa 17/05/1989
93 Đặng Nguyễn Thanh Lân 02/07/1994
TS. Trần Đăng Khoa (0913992299)
94 Nguyễn Vũ Phương Liên 14/12/1995
95 Lê Hữu Lộc 20/02/1993
96 Huỳnh Đại Long 05/01/1996
PGS.TS. Phạm Xuân Lan (0908174212)
97 Lê Hải Nam 14/09/1993
98 Lê Trọng Nghĩa 31/03/1984
99 Vũ Lê Trác Ngọc 03/03/1995
TS. Ngô Thị Ánh (0903822899)
100 Nguyễn Thị Bình Nguyên 10/07/1994
101 Lê Thành Nhân 1992
102 Lê Huỳnh Phú 22/10/1995
PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Trang (0777711077)
103 Võ Thanh Quốc 28/02/1992
104 Đào Ngọc Tân 25/09/1993
105 Phan Nhật Thanh 09/09/1996
TS. Ngô Quang Huân (0913625865)
106 Lê Thị Phương Thảo 22/09/1993
107 Đỗ Đình Thịnh 30/08/1985
108 Lê Đình Thiên Trang 19/12/1995
109 Nguyễn Trần Minh Trí 19/10/1996
ThS. Đinh Phượng Vương (0903343309)
110 Nguyễn Thành Trung 20/10/1994
111 Phạm Minh Tuấn 02/12/1993
112 Đinh Bạt Việt 03/03/1993
113 Vũ Thị Diệu Ngọc 20/06/1987
Ngày 29 tháng 12 năm 2021
Trưởng khoa
TS. Ngô Quang Huân