Thư mời Workshop: “Tổng quan lý thuyết theo tiếp cận hệ thống – Systematic Literature Review”

Thư mời tham dự Workshop chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu

Kính gửi: Quý Thầy, Cô, Anh/chị Nghiên cứu sinh, học viên cao học

Khoa Quản trị sẽ tổ chức buổi Workshop chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu với chủ đề:

 “Tổng quan lý thuyết theo tiếp cận hệ thống – Systematic Literature Review “

Nhóm tác giả trình bày: PGS.TS Phạm Xuân Lan, TS. Lê Nhật Hạnh và NCS. Phan Tấn Lực.

Thời gian tổ chức: 08g30, thứ năm ngày 03/09/2020

Địa điểm tổ chức: B1 – 204 (tòa nhà mới cơ sở Nguyễn Tri Phương)

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời Quý Thầy, Cô, Anh/chị nghiên cứu sinh và các học viên cao học quan tâm tham dự.

Quý Thầy/Cô, học viên nghiên cứu sinh, cao học quan tâm vui lòng đăng ký trước ở link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRW8VpzxHUuy2I58cLSX-oPvEhp5_cME1slU0xc1NUZneKQw/viewform

Trân trọng cảm ơn Quý Thầy, Cô, Anh/chị.