Thư mời tham dự Hội thảo khoa học: “Quản trị hệ thống chăm sóc sức khỏe trong thời đại công nghệ 4.0”

✨THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC KHOA QUẢN TRỊ ✨
Với mục đích cập nhật thông tin mới, cũng như tạo cơ hội để cùng Quý bác sĩ và chuyên gia y tế chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn về việc quản trị các tổ chức y tế sức khỏe trong bối cảnh cách mạng công nghệ số và phòng chống dịch bệnh. Khoa Quản trị, Trường Đại học kinh tế TP.HCM trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô tham dự Hội thảo khoa học với chủ đề: “Quản trị hệ thống chăm sóc sức khỏe trong thời đại công nghệ 4.0”  

         🕗   Thời gian tổ chức Hội thảo: Dự kiến vào tháng 12/2020

         🏠 Địa điểm tổ chức Hội thảo: Dự kiến phòng Hội thảo, Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô tham dự Hội thảo và chia sẻ kinh nghiệm bằng cách gửi bài biết theo các nội dung chi tiết dưới đây:

   • Thực trạng quản trị điều hành bệnh viện, và các cơ sở y tế
   • Quản lý chất lượng tại bệnh viện
   • Quản lý kinh tế và tài chính, dự án tại bệnh viện và cơ sở y tế
   • Quản lý nhân lực tại bệnh viện
   • Quản trị chiến lược
   • Quản lý dược, chuỗi cung ứng, trang thiết bị, và cơ sở vật chất
   • Quản lý chăm sóc và điều trị, giao tiếp với khách hàng
   • Quản lý hệ thống thông tin, truyền thông và marketing tại Bệnh viện
   • Quản trị rủi ro trong bệnh viện
   • Xây dựng quy trình chuẩn cho hệ thống khám bệnh hiệu quả
   • Xây dựng và phát triển thương hiệu nội bộ
   • Các bài viết khác liên quan đến chủ đề hội thảo 

Để việc tổng hợp và biên tập nội dung kỷ yếu Hội thảo được thuận lợi và đúng tiến độ, kính nhờ Quý Thầy/Cô viết bài trên phần mềm Microsoft Word với cỡ chữ 13, kiểu chữ Times New Roman (Unicode), dãn dòng 1.5 lines; lề trên, lề dưới, lề trái 1.5 cm, lề phải 1,5 cm; Tài liệu tham khảo trích dẫn theo chuẩn APA. Bài viết sẽ được chọn lọc để đăng kỷ yếu có mã ISSN/ISBN.

👉👉👉 Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô gửi bài viết về địa chỉ email: bangnv@ueh.edu.vn trước ngày 30/11/2020.

Trường hợp cần trao đổi thêm thông tin, Quý Thầy/Cô liên hệ TS. Nguyễn Viết Bằng, điện thoại: 0902700809.

Trân trọng./.