UEH công bố kết quả kiểm định chất lượng

Quốc tế hóa giáo dục ngày càng trở nên quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế và là xu thế của thời đại. Không nằm ngoài xu hướng đó, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã triển khai mạnh mẽ các hoạt động quốc tế hóa ở hầu hết các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, quản trị đại học và kiểm định chất lượng đại học với mục tiêu trở thành một trường đại học có tầm cỡ khu vực tại Đông Nam Á, có uy tín và thương hiệu trên thế giới về dịch vụ giáo dục và nghiên cứu.

Theo đó, UEH đã thực hiện các kiểm định chất lượng theo chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế từ rất sớm và hiện là thành viên liên kết với Tổ chức Kiểm định chất lượng giáo dục đại học mạng lưới các trường Đại học ASEAN (AUN-QA). Đến nay, chương trình đào tạo ngành Quản trị ở bậc đại học là một trong 3 chương trình đào tạo được Tổ chức AUN-QA công nhận đạt chuẩn, bên cạnh chương trình Tài chính – Ngân hàng và Kế toán.

Bên cạnh đó, tháng 12/2016, UEH cũng đã thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng hoạt động giáo dục cấp cơ sở giáo dục chu kỳ 2 giai đoạn 2011-2016 theo bộ tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia TP.HCM đến đánh giá chất lượng giáo dục cấp Trường (với tỷ lệ khá cao 88.52%).

Ngoài ra, trong tháng 05/2017, UEH vinh dự đón tiếp Đoàn chuyên gia kiểm định chất lược giáo dục quốc tế từ tổ chức FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) sang thăm UEH và thực hiện việc kiểm định, đánh giá 04 Chương trình đào tạo (Chương trình đào tạo thạc sĩ Kinh tế phát triển thuộc Chương trình cao học liên kết giữa Trường và Đại học Erasmus Rotterdam Hà Lan; Chương trình đào tạo thạc sĩ Kinh doanh; Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh thuộc Viện Đào tạo quốc tế, và Chương trình đào tạo Cử nhân Kinh doanh quốc tế thuộc Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing) để góp phần cho UEH có đủ điều kiện đăng ký kiểm định cấp Trường theo chuẩn AUN trong Quý 3/2017 với mục đích khẳng định chất lượng đào tạo theo định hướng quốc tế hóa.

UEH đã long trọng tổ chức sự kiện công bố các thành tựu trên vào cuối tháng 05/2017. Đây là động lực mạnh mẽ giúp trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo, hướng đến việc hội nhập nhanh chóng vào môi trường giáo dục tiên tiến của các nước.

Chứng nhận của tổ chức AUN-QA đối với chương trình đào tạo ngành Quản trị của Khoa Quản trị