Thông báo tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển Khóa 42 – năm 2016

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy ban hành kèm Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016 theo công văn số 1062/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo tiêu chuẩn tuyển thẳng và xét tuyển thẳng vào bậc đại học chính quy năm 2016 như sau:

1. Đối tượng tuyển thẳng vào trường

Các thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau đây được tuyển thẳng vào trường:

Theo quy định tại các điểm a, b, g, h Khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016.

  • Đối với chuyên ngành Tiếng Anh thương mại thuộc ngành Ngôn ngữ Anh: tuyển thẳng các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh và đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT).
  • Đối với các chuyên ngành Toán tài chính, Thống kê kinh doanh thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý: tuyển thẳng các thí sinh là thành viên của đội tuyển quốc gia tham dự Olympic quốc tế môn Toán; các thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT).
  • Đối với chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý: tuyển thẳng các thí sinh là thành viên của đội tuyển quốc gia tham dự Olympic quốc tế môn Toán, môn Tin học; các thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán, môn Tin học và đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT).

2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển

Thí sinh là thành viên của đội tuyển quốc gia tham dự Olympic quốc tế các môn Toán, Lý, Hoá; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia một trong các môn Toán, Lý, Hoá, Ngữ văn, tiếng Anh. Các thí sinh này phải tốt nghiệp THPT và có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định.

3. Đối tượng xét tuyển thẳng vào trường

Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 – 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ. Điều kiện nộp đơn xét tuyển thẳng vào trường:

  • Kết quả học lực 3 năm THPT (lớp 10, 11, 12) đạt từ loại giỏi trở lên.
  • Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 (một) năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng quy định.

4. Số lượng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng

Ngành ngôn ngữ Anh, tổng chỉ tiêu tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: 12 thí sinh.

Các chuyên ngành Toán tài chính, Thống kê kinh doanh, Hệ thống thông tin kinh doanh mỗi chuyên ngành chỉ tiêu tuyển thẳng là 10 thí sinh.

Các ngành, chuyên ngành còn lại: số lượng không hạn chế.

5. Hồ sơ, lệ phí, thời gian đăng ký

Theo công văn 1062/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016 ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (08) 6272-6964   –   (08) 6272-6965   –   (08) 2244-1993   –   (08) 2244-3156  (trong giờ hành chính).
Website: daotao.ueh.edu.vn