“Tuần sinh hoạt công dân” – năm 2016 tại UEH

Thực hiện Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, TC năm học 2016 – 2017, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) xây dựng và tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” – năm 2016 cho toàn thể sinh viên đại học chính quy các khóa 39, 40, 41 và 42.

Toàn cảnh một buổi học tại Hội trường A.116

– Đối với K42 (Chương trình sinh hoạt công dân đầu khóa): Tổng cộng có 5 buổi học (4 buổi học tại hội trường và 1 buổi học trực tuyến) với các chuyên đề: (1) Giới thiệu về UEH: Lịch sử, Sứ mạng – Tầm nhìn UEH; Chương trình tiên tiến quốc tế UEH; Chương trình đào tạo chất lượng cao và các chương trình liên kết đào tạo của UEH; Chế độ, chính sách, học bổng và tín dụng học tập SV; Quy định về khảo thí; Giới thiệu Thư viện UEH; Các hoạt động hỗ trợ SV và Quy định về đào tạo, học vụ và công tác sinh viên. (2) Học tập ở bậc đại học: Phương pháp học tập bậc đại học và Nâng cao kỹ năng tiếng Anh trong môi trường học tập tiên tiến. (3) Kỹ năng sống dành cho SV: Rèn luyện tinh thần mạnh mẽ; Khả năng tự kiểm soát bản thân và Nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão. (4) Ý thức công dân: Văn hóa UEH; Công tác đánh giá kết quả rèn luyện và cố vấn học tập; Công tác trọng tâm của UEH trong năm học 2016 – 2017; Học tập Nghị quyết của Đảng về kinh tế – xã hội và giáo dục – đào tạo; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục những quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan tới SV; Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học; Hoạt động Đoàn, Hội và phong trào tại UEH.

Ban Giám hiệu giới thiệu tổng quan về UEH

– Đối với K41 và 40 (Chương trình sinh hoạt công dân giữa khóa): Tổng cộng có 2 buổi (1 buổi học tại hội trường và 1 buổi học trực tuyến), khóa 41 có 3 chuyên đề: Ý thức công dân; Nguồn nhân lực – SV UEH (Thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu hoá/Hội nhập Kinh tế quốc tê – Cơ Hội và thách thức cho SV UEH; Hoạt động khoa học của UEH và nghiên cứu khoa học trong SV); Phòng, chống tham nhũng; khóa 40 có 3 chuyên đề: Ý thức công dân; Phòng, chống tham nhũng và Khơi dậy khát vọng khởi nghiệp.

– Đối với K39 (Chương trình sinh hoạt công dân cuối khóa): Tổng cộng có 4 buổi học (3 buổi học tại hội trường và 1 buổi học trực tuyến), với các chuyên đề: Phát triển khởi nghiệp (Triển khai mô hình, chương trình khởi nghiệp); Employee Mind Education (Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân viên và quản lý; Tạo động lực làm việc cho bản thân; Cân bằng giữa công việc và cuộc sống); Đạo đức người quản lý và trách nhiệm xã hội; Phòng, chống tham nhũng và Ý thức công dân.

Giới thiệu Chương trình tiên tiến quốc tế UEH

Báo cáo chuyên đề: Nâng cao kỹ năng tiếng Anh trong môi trường học tập tiên tiến

Cuối đợt học của các khóa, sinh viên tham gia viết thu hoạch để đánh giá kết quả học tập. “Tuần sinh hoạt công dân” tại UEH luôn được Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo nhà trường đánh giá cao ở công tác tổ chức và nội dung của từng buổi học. Đây là chương trình được tổ chức hằng năm cho sinh viên đại học chính quy của UEH.

Sinh viên tham dự buổi học