Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp – Khóa 18 văn bằng 2 ĐHCQ

Khoa Quản trị thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp đối với khóa 18 – văn bằng 2 đại học chính quy như sau:

 • Sinh viên thực hiện viết khóa luận tốt nghiệp từ ngày 31/07/2017 đến 08/10/2017.
 • Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp như bên dưới:
  STT HỌ TÊN NGÀY SINH 
  TS. Đoàn Thanh Hải (0913888439)
  1 Trần Phương Anh 10/08/1989
  2 Trần Xuân Ánh 01/02/1988
  3 Thái Thùy Ân 15/07/1991
  4 Nguyễn Hùng Chinh 25/10/1983
  5 Lê Đăng Chung 03/07/1989
  6 Nguyễn Tấn Cường 31/10/1989
  7 Ngô Thị Thanh Dung 15/02/1988
  TS. Ngô Quang Huân (0913625865)
  8 Trần Nguyên Dũng 30/08/1984
  9 Phùng Quang Đại 16/12/1983
  10 Mai Xuân Đạt 06/06/1979
  11 Trần Minh Đạt 01/02/1989
  12 Nguyễn Tiến Đức 10/12/1987
  13 Đỗ Cao Giang 24/05/1988
  14 Vũ Trường Giang 08/09/1987
  ThS. Lê Việt Hưng (0902772297)
  15 Phạm Thị Hồng 31/07/1977
  16 Huỳnh Nguyễn Trung Hậu 23/06/1989
  17 Trần Thiên Hoàng 29/01/1987
  18 Hoàng Minh Hòa 22/02/1984
  19 Cao Đức Huy 16/03/1989
  20 Phạm Minh Hùng 20/10/1989
  21 Đại Đăng Kha 24/05/1984
  ThS. Nguyễn Hữu Nhuận (0903848810)
  22 Đới Hoàng Lâm 23/08/1990
  23 Võ Hồng Lâm 14/04/1981
  24 Hoàng Văn Linh 25/01/1990
  25 Nguyễn Đoàn Linh 15/11/1983
  26 Nguyễn Mạnh Linh 01/09/1986
  27 Lê Minh Lợi 05/11/1990
  28 Tăng Chí Luân 21/07/1989
  PGS.TS. Bùi Thị Thanh (0908880879)
  29 Nguyễn Thảo Uyên Ly 03/09/1989
  30 Lê Thị Ngọc Mai 28/09/1989
  31 Trần Ngọc Minh 20/08/1991
  32 Nguyễn Ngọc Nam 21/03/1987
  33 Tạ Duy Nghĩa 14/01/1991
  34 Lê Thị Bảo Ngọc 18/07/1991
  35 Nguyễn Đặng Thanh Nguyên 09/11/1989
  ThS. Nguyễn Quốc Thịnh (0903789675)
  36 Nguyễn Văn Giáp Nhỏ 13/05/1988
  37 Châu Thế Phước 03/10/1989
  38 Lê Sơn Quang 22/10/1989
  39 Huỳnh Văn Sang 05/08/1990
  40 Kiều Xuân Sơn 01/01/1984
  41 Trần Đức Lương Sơn 14/01/1988
  42 Nguyễn Thành Tâm 28/01/1989
  PGS.TS. Nguyễn Quang Thu (0903833640)
  43 Nguyễn Hoàng Tân 31/12/1989
  44 Lê Thị Bích Thanh 26/10/1986
  45 Nguyễn Thị Thanh Thanh 26/09/1990
  46 Nguyễn Thị Bích Thành 13/12/1989
  47 Nguyễn Bá Thắng 23/04/1991
  48 Nguyễn Hoàng Thịnh 29/08/1988
  49 Nguyễn Ngọc Thuyết 15/12/1989
  TS. Hoàng Lâm Tịnh (0918589116)
  50 Lê Anh Thủy 07/12/1988
  51 Nguyễn Thị Phương Thúy 22/10/1988
  52 Nguyễn Thị Thủy Tiên 12/01/1989
  53 Tăng Mỹ Tiên 18/03/1991
  54 Trần Minh Tiến 10/04/1992
  55 Nguyễn Phụng Anh Toàn 09/11/1992
  56 Bùi Thị Thu Trang 18/05/1992
  PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Trang (01227711077)
  57 Mai Đức Trần 12/05/1987
  58 Nguyễn Viết Trung 18/08/1987
  59 Võ Thành Trung 04/03/1989
  60 Dương Khắc Tuấn 23/01/1984
  61 Nguyễn Quang Tuấn 12/10/1988
  62 Nguyễn Khắc Tuyến 10/12/1979
  63 Nguyễn Huy 02/02/1983