LỊCH BÁO CÁO NGOẠI KHÓA CHO SINH VIÊN ĐHCQ – K41 – KHOA QUẢN TRỊ NĂM 2018

Ghi chú:

  • Số lớp sinh viên tham dự: 08 lớp ĐHCQ K41 gồm: AD1CLC; AD2CLC; AD3CLC; AD1; AD2; AD3; AD4; AD5 (khoảng 400 sinh viên).
  • Số buổi báo cáo ngoại khóa: 06 buổi (05 Sáng và 01 Chiều của các ngày Chủ nhật, đây là học phần bắt buộc, Thời khóa biểu các lớp báo cáo ngoại khóa trước đây sẽ bị hủy, thay bằng thời khóa biểu này.
Buổi Ngày Thứ Giờ  

Phòng học

Tên chủ đề báo cáo ngoại khóa

 

1 11/11/2018 Chủ nhật 7g30 – 11g30

 

Hội trường

A.116

Thay đổi để thành công
2 18/11/2018 Chủ nhật 7g30 – 11g30 Hội trường

A.116

Quản trị nguồn nhân lực trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

 

3 25/11/2018 Chủ nhật 7g30 – 11g30 Hội trường

A.116

Chỉ số đánh giá kết quả công việc (KPIs – Key Performance Indicators).

 

4 09/12/2018 Chủ nhật 7g30 – 11g30 Hội trường

A.116

 

Quản trị tài chính trong doanh nghiệp

 

5 16/12/2018 Chủ nhật 7g30 – 11g30 Hội trường

A.116

Chiến lược phát triển thị trường của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

 

6 16/12/2018 Chủ nhật 13h30 – 16h30 Hội trường

A.116

 Hệ thống sản xuất tinh gọn tại công ty Dược 3 tháng 2

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa Quản trị: 38.231.394 (cô Hiếu)