Hội thảo Kinh nghiệm xây dựng và triển khai BSC-KPI tại các doanh nghiệp Việt Nam

Với mục tiêu gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên với  thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp, ngày 19 tháng 08 năm 2017, tại hội trường A103, Khoa Quản trị đã tổ chức hội thảo Kinh nghiệm xây dựng và triển khai Balanced Scorecard – Key Performance Indicators (BSC-KPI) tại các doanh nghiệp Việt Nam.

Nội chung chính của hội thảo gồm có 4 phần:

  • Quy trình xây dựng và triển khai BSC – KPI cho các doanh nghiệp.
  • Những khó khăn trong việc xây dựng và quản lý dự án BSC – KPI.
  • Nguyên nhân dẫn đến thất bại của việc xây dựng và triển khai BSC – KPI và giải pháp khắc phục.
  • Trao đổi kinh nghiệm thực tế xây dựng, triển khai BSC-KPI tại các doanh nghiệp.

Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm tham gia của đông đảo giảng viên của Khoa Quản trị – Đại học Kinh tế TP.HCM, đại diện các doanh nghiệp và các bạn học viên, sinh viên của Khoa. Các phần trình bày và thảo luận đã góp phần làm sáng tỏ các khía cạnh về mặt lý thuyết và các trở ngại thực tế khi triển khai BSC-KPI trong các doanh nghiệp. Đây là cơ hội để các nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp đúc kết được các kinh nghiệm hữu ích để có thể triển khai thành công BSC-KPI trong tương lai.

Một số hình ảnh trong buổi hội thảo:

PGS.TS. Trần Kim Dung trình bày tham luận “Thất bại khi áp dụng BSC-KPI tại doanh nghiệp: Nguyên nhân và giải pháp”

ThS. Phạm Văn Nam trình bày tham luận “Những rào cản khi ứng dụng BSC vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam hiện nay”

ThS. Nguyễn Văn Hóa trình bày tham luận “Kinh nghiệm xây dựng và triển khai KPI: Trường hợp điển hình tại một doanh nghiệp thương mại vật liệu xây dựng”

Đông đảo giảng viên, đại diện các doanh nghiệp, học viên và sinh viên tham dự hội thảo