Thư mời viết bài cho hội thảo khoa học: Kinh nghiệm về phương pháp giải quyết vấn đề trong nghiên cứu ứng dụng tại các doanh nghiệp

Nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản trị, Khoa quản trị sẽ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Kinh nghiệm về phương pháp Giải quyết vấn đề trong nghiên cứu ứng dụng tại các doanh nghiệp” với nội dung chính xoay quanh các nội dung như sau:

  • Tầm quan trọng của việc “Giải quyết vấn đề trong doanh nghiệp/tổ chức” một cách khoa học
  • Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện hoặc hướng dẫn đề tài theo hướng “Giải quyết vấn đề trong doanh nghiệp/tổ chức”
  • Các phương pháp, công cụ dùng để: Xác định vấn đề; Phân tích nguyên nhân của vấn đề; Đề xuất các giải pháp và kế hoạch thực hiện
  • Vai trò của tổng kết lý thuyết, cơ sở lý luận trong quá trình “Giải quyết vấn đề trong doanh nghiệp/tổ chức”.
  • Các chủ đề có liên quan khác

Hội thảo dự kiến sẽ được tổ chức vào lúc 8g30 ngày thứ năm 22/12/2017, tại phòng A204, cơ sở A, 59 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP HCM. Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời Quý Thầy, Cô, các bạn học viên cao học và nghiên cứu sinh tham gia viết bài theo các nội dung nói trên.

Để việc tổng hợp và biên tập nội dung kỷ yếu Hội thảo được thuận lợi và đúng tiến độ, kính nhờ Quý Thầy, Cô, các bạn học viên cao học và nghiên cứu sinh viết bài trên phần mềm Microsoft Word với cỡ chữ 12, kiểu chữ Times New Roman (Unicode), dãn dòng double lines; lề trên, lề dưới, lề trái 3cm, lề phải 2cm, trích dẫn theo chuẩn APA. Bài viết gửi về địa chỉ email: hanhln@ueh.edu.vn chậm nhất vào ngày 15/12/2017.

Ban tổ chức Hội thảo rất mong nhận được sự tham gia và hợp tác của Quý Thầy, Cô, các bạn học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Trường hợp cần trao đổi thêm thông tin, Quý Thầy, Cô, các bạn học viên cao học và nghiên cứu sinh có thể gởi email theo địa chỉ nêu trên hoặc gọi điện đến số 0973333036.