Danh sách GVHD KLTN dạng “Đề tài NC” và “Học kỳ DN”

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN

KHÓA: 43/LỚP QUẢN TRỊ        HỆ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

THỜI GIAN THỰC TẬP TỪ NGÀY: 03/08/2020 – 11/10/2020

HẠN CUỐI SV NỘP KLTN CHO GV TRƯỚC NGÀY: 12/10/2020

HẠN CUỐI GV 1 VÀO ĐIỂM TRƯỚC NGÀY: 20/10/2020

HẠN CUỐI GV 2 VÀO ĐIỂM TRƯỚC NGÀY: 27/10/2020

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Stt Mã SSV Họ  Tên Ngày sinh Lớp
ThS. Lê Công Thuận (0355.243.356)
1 31171022102 Phạm Ngọc Minh Nhật 30/09/1999 ADC02
TS. Phan Quốc Tấn (0909.066.319)
2 31171023365 Phạm Thanh Hiếu 29/10/1999 ADC02
TS. Cao Quốc Việt (0585.268.775)
3 31171024819 Nguyễn Thành Đạt 25/09/1999 ADC02
TS. Trần Đăng Khoa (0913.992.299)
4 31171021358 Đỗ Thị Thanh Ngân 09/07/1998 ADC01

HỌC KỲ DOANH NGHIỆP

Stt Mã SSV Họ  Tên Lớp
ThS. Phạm Tô Thục Hân (0937.696.912)
1 31171020236 Vương Mỹ Linh AD01
2 31171021666 Nguyễn Hạnh Nhi AD01
3 31171021834 Nguyễn Linh AD003
4 31171024935 Đoàn Ngân AD003
ThS. Phan Anh Tiến (0942.258.720)
5 31171022444 Huỳnh Nguyễn Diễm Thương AD004
6 31171021160 Bùi Minh Trúc AD004
7 31171023379 Hà Minh Nguyệt AD005
8 31171021774 Trần Đình Mỹ AD005
                          ThS. Nguyễn Quốc Thịnh (0903.789.675)
9 31171022451 Chu Thị Khánh Hòa AD005
10 31171024689 Trần Thị Minh Hiền AD005
PGS.TS. Hồ Tiến Dũng (0903.929.899)
11 31171023176 Nguyễn Việt Hằng AD007
12 31171022435 Hoàng Yến Nhi AD007
ThS. Phan Thị Thu Hương (0913.609.577)
13 31171021658 Đức Huấn AD007
14 31171021781 Trần Thị Kim Oanh AD007
TS. Cao Quốc Việt (0585.268.775)
15 31171024634 Ngọc Diễm Trang AD007
16 31171021607 Phan Thị Cẩm Thơ AD007
17 31171021056 Đặng Song Quỳnh ADC01
18 31171022514 Nguyễn Tiến Thanh Cao AD007
19 31171021291 Trần Kỳ Lộc ADC01
TS. Ngô Quang Huân (0913.625.865)
20 31171021434 Nguyễn Thảo Nghiêm Khanh ADC01
21 31171024826 Thanh Ngân ADC01
22 31171021750 Hoàng Thị Ngọc Trinh ADC01
TS. Lê Nhật Hạnh (0973.333.036)
23 31171021660 Nguyễn Thị Hồng Lam ADC01
24 31171023889 Nguyễn Thị Phương AD007
25 31171020100 Nguyệt Tú ADC01
ThS. Lý Thục Hiền (0913.678.378)
26 31171024683 Phùng Thị Mỹ Uyên ADC01
27 31171025067 Nguyễn Ngọc Liên ADC01
28 31171023653 Trần Phúc Lộc ADC01
PGS.TS. Bùi Thị Thanh (0908.880.879)
29 31171025190 Trần Huỳnh Như ADC01
30 31171020895 Trần Quốc Thành ADC01
31 31171025256 Hồ Đắc Thắng ADC01
TS. Trần Đăng Khoa (0913.992.299)
32 31171021147 Lê Hoàng An ADC01
33 31171021561 Ngô Thị Tú Oanh ADC01
34 31171020953 Huỳnh Minh Chí ADC01
35 31171020015 Châu Tuấn Nhất ADC01
ThS. Ngô Diễm Hoàng (0918.473.412)
36 31171021014 Nguyễn Thị Mỹ Lợi ADC01
37 31171020728 Nguyễn Quỳnh Anh ADC01
38 31171020849 Cao Văn Thành Công ADC01
TS. Nguyễn Thị Bích Châm (0917.505.354)
39 31171025050 Nguyễn Thị Hồng Nhung ADC02
40 31171020041 Dao Lệ Doanh ADC02
ThS. Nguyễn Tấn Trung (0909.377.493)
41 31171024748 Nguyễn Xuân Vỹ ADC02
42 31171021285 Nguyễn Hoàng Huy ADC02
43 31171020096 Từ Mỹ Huyền ADC02
ThS. Đinh Phượng Vương (0903.343.309)
44 31171020046 Ngô Khải Hoàng ADC02
45 31171025135 Đoàn Thảo Nguyên ADC02
TS. Phan Quốc Tấn (0909.066.319)
46 31171021286 Nguyễn Hải Hưng ADC02
47 31171023912 Hoàng Thị Thanh ADC02
48 31171020909 Phạm Hoàng Phương Uyên ADC02
49 31171020104 Ngụy Kim Trúc Đoan ADC02
ThS. Nguyễn Văn Chương (0908.317.047)
50 31171024330 phạm Mai Thi ADC02
51 31171022319 Phan Thị Nhị ADC02
52 31171021438 Phạm Quốc Hưng ADC02
ThS. Diệp Quốc Bảo (0918.174.997)
53 31171021146 Nguyễn Thị Hoa Phượng ADC02
54 31171023534 Trần Bảo Ngọc ADC02
55 31171024089 Phan Nhựt Minh CL001
56 31171025242 Trần Trần Nhã Uyên CL001
TS. Trần Thị Thanh Phương (0908.004.282)
57 31171020513 Lê Hoàng Kim EM001
58 31171021577 Hoàng Thị Hoài AD006