Chuyên ngành Quản trị khởi nghiệp

Chương trình trang bị các kiến thức liên quan đến hoạt động khởi nghiệp kinh doanh, hình thành năng lực khởi sự, phát triển, và quản trị có hiệu quả các dự án kinh doanh. Để đạt được các mục tiêu này, sau khi hoàn thành chương trình, người học phải nắm bắt và vận dụng các kiến thức nền tảng trong thực tiễn khởi nghiệp kinh doanh, các kiến thức quản trị và vận hành doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời phải thấu hiểu các yếu tố thành phần cũng nhưng sự tương tác của nó trong hệ sinh thái khởi nghiệp.

Chương trình trang bị các kỹ năng cần thiết cho một nghiệp chủ cũng như nhà quản trị như khả năng hoạt động độc lập và phối hợp hoạt động theo nhóm; có phong cách làm việc chuyên nghiệp, có tầm nhìn sâu rộng và kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; có năng lực ứng dụng tư duy phân tích, giải quyết vấn đề, và kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp khi tiến hành các dự án kinh doanh; và kỹ năng đàm phán và lãnh đạo.

Sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành: (i) chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ được thành lập mới hay mua lại hoặc nhà kinh doanh vận hành đơn vị theo hình thức nhượng quyền kinh doanh; (ii) những nhà đầu tư mạo hiểm cho các dự án kinh doanh; (iii) Nhà kinh doanh nội bộ hay người khởi xướng kinh doanh tại các công ty; (iv) Nhà tư vấn phát triển và tái cấu trúc kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; và (v) chuyên viên điều phối các chương trình khởi nghiệp kinh doanh của Nhà nước.