Chuyên ngành Quản trị bệnh viện

Các mục tiêu đào tạo cụ thể bao gồm: (i) cung cấp các kiến thức lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực quản trị điều trị và chăm sóc sức khỏe; (ii) Đào tạo năng lực nghề nghiệp giúp cho sinh viên có khả năng đảm nhận vai trò của nhà quản trị điều hành tại các tổ chức chăm sóc sức khỏe như bệnh viện, phòng khám; (iii) Phát triển năng lực tư duy phân tích, giải quyết vấn đề cũng như gia tăng kỹ năng truyền thông.; (iv) Cung cấp những nền tảng khuyến khích sự tự học và học tập suốt đời thông qua việc khơi dậy khả năng tích hợp và vận dụng các khái niệm, ý tưởng, và kỹ thuật có liên quan trong đời sống công việc.

Chương trình quản trị bệnh viện bậc đại học hướng đến việc đào tạo sinh viên trong lĩnh vực quản trị điều trị và chăm sóc sức khỏe. Sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành sẽ phát triển nghề nghiệp của minh ở các vị trí từ quản trị viên cơ sở cho đến đến cấp trung tại các bệnh viện, phòng khám và các tổ chức y tế, chẳng hạn như nhà quản trị phụ trách các chức năng như tài chính, nhân sự, quan hệ công chúng, quản trị cung ứng, chất lượng dịch vụ, và vận hành hệ thống điều trị và chăm sóc sức khỏe.