Quản trị y tế và chăm sóc sức khỏe

  CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ Y TẾ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE – BẬC CAO HỌC
  1. Mục tiêu đào tạo
  Mục tiêu của chương trình là đào tạo các nhà quản trị y tế và chăm sóc sức khỏe. Thông qua chương trình đào tạo, người học có thể:
 • Phân tích đánh giá về thực trạng, hoạt động, công tác quản lý hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe.
 • Phân tích đánh giá về các chính sách, tiêu chuẩn chất lượng trong ngành y tế, mô hình quản lý chuỗi cung ứng dịch vụ y tế sức khỏe, các phương pháp và khuynh hướng quản trị y tế thông minh trong tương lai.
 • Thành thạo kỹ năng lãnh đạo, điều hành, quản lý tổ chức y tế và chăm sóc sức
 • Thành thạo kỹ năng phân tích dữ liệu và chứng cứ y khoa, kỹ năng giải quyết các vấn đề, tình huống và chính sách liên quan y tế sức khỏe, hỗ trợ việc ra quyết định quản trị tại bất kỳ loại hình tổ chức y tế nào từ các phòng khám tư nhân, đến các bệnh viện công quy mô lớn, đều phải có các nhà quản lý bảo đảm sự hiệu quả tổ chức.
  • Đối tượng tuyển sinh: Chương trình được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu của: (1) Chuyên gia y tế có kinh nghiệm muốn thăng tiến nghề nghiệp; (2) các cá nhân chưa có kinh nghiệm quản trị, nhưng làm việc liên quan đến lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe; và (3) Học viên đã tốt nghiệp đại học có nhu cầu tìm hiểu về lĩnh vực quản trị y tế và chăm sóc sức khỏe.
   2. Mô tả nội dung chủ yếu của chương trình: Chương trình đào tạo theo hệ thống 60 tín chỉ. Chương trình sẽ cung cấp những kiến thức quản trị, kinh tế y tế, quản lý tài chính, hành vi tổ chức, xây dựng chiến lược truyền thông, quản lý nguồn nhân lực, quản lý chất lượng tại các bệnh viện, trung tâm và tổ chức y tế và chăm sóc sức khỏe.
   Lợi ích của chương trình và đối tượng tham gia: Chương trình sẽ phát triển kỹ năng lãnh đạo và quản lý thực tế cần thiết để giải quyết các vấn đề thách thức trong môi trường y tế chăm sóc sức khỏe và quản lý mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ, người sử dụng dịch vụ và nhà hoạch định chính sách khác. Học viên sẽ có cơ hội tham quan, học tập, thực tập tại các phòng ban của các tổ chức y tế và chăm sóc sức khỏe có liên kết đối tác với chương trình.
   3. Thời gian đào tạo: 18 tháng, kể cả thực tập và tốt nghiệp.
  4. Nội dung chương trình đào tạo