Chuyên ngành Quản trị

Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 trường đại học uy tín trên thế giới.

Chương trình trang bị kiến thức cơ bản, hệ thống và hiện đại, khả năng phân tích, nghiên cứu, hoạch định chiến lược và giải quyết các vấn đề Quản trị để có khả năng hội nhập vào thị trường lao động khu vực và quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp có năng lực nhận dạng, tư duy và phân tích vấn đề một cách tổng hợp và toàn diện nhằm phát triển cơ hội kinh doanh, đưa ra quyết định kinh doanh, tổ chức và điều hành các đơn vị kinh doanh thuộc các ngành nghề sản xuất và dịch vụ, khu vực công và tư một cách có hiệu quả.

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các vị trí doanh nhân, nhà quản trị trong các doanh nghiệp trong và ngoài nước, hay có thể tự khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp cho riêng mình.