Danh sách phân công hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp – Văn bằng 2 Khóa 19A, đợt 1 năm 2018

DANH SÁCH HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 
KHÓA: 19A – VĂN BẰNG 2
THỜI GIAN THỰC TẬP: 30/7/2018 – 07/10/2018
STT MÃ SV LỚP HỌ VÀ TÊN NĂM SINH
ThS. Nguyễn Quang Anh (0903.833.649)
1 33161020047 VB19AAD01 Nguyễn Hùng Anh 15/07/1989
2 33141026052 VB17BAD01 Nguyễn Ngọc Vân Anh 18/04/1992
ThS. Trần Hà Triêu Bình (0903.982.823)
3 33161020355 VB19AAD01 Vũ Hữu Chiến 13/07/1989
4 33161020339 VB19AAD01 Nguyễn Dương Thùy Dung 03/07/1992
ThS. Diệp Quốc Bảo (0918.174.997)
5 33151025498 VB18BAD01 Nguyễn Thành Dũng 17/02/1987
6 33151025421 VB18BAD01 Đặng Tấn Đạt 08/09/1974
ThS. Nguyễn Văn Hóa (0908.218.954 – Email: hoaqtkd@yahoo.com)
7 33161020365 VB19AAD01 Bùi Hoàng Điệp 23/09/1978
8 33151025023 VB18BAD01 Thái Ngọc Linh Giang 10/09/1988
ThS. Nguyễn Văn Chương (0908.317.047)
9 33161020259 VB19AAD01 Văn Minh Hảo 29/09/1991
10 33161020045 VB19AAD01 Phạm Nguyễn Trung Hiếu 05/04/1991
ThS. Phan Thị Thu Hương (0913.609.577)
11 33161020286 VB19AAD01 Nguyễn Mạnh Huy 04/12/1987
12 33161020059 VB19AAD01 Nguyễn Đăng Khoa 26/01/1989
ThS. Lê Việt Hưng (0902.442.297)
13 33161020013 VB19AAD01 Nguyễn Đôn Anh Khoa 17/08/1991
14 33151020534 VB18AAD01 Trần Đăng Khoa 28/05/1989
ThS. Bùi Dương Lâm (0919.838.839)
15 33141025163 VB17BAD01 Nguyễn Duy Khôi 17/10/1984
16 33161020022 VB19AAD01 Phạm Thị Liên 05/03/1992
ThS. Từ Vân Anh (0936.039.600)
17 33161020272 VB19AAD01 Đinh Hữu Lan 22/05/1988
18 33161020010 VB19AAD01 Trần Quốc Lập 19/11/1990
ThS. Phạm Tô Thục Hân (0937.696.912)
19 33141021451 VB17AQT01 Nguyễn Đoàn Linh 15/11/1983
20 33151025461 VB18BAD01 Phạm Thị Ái Linh 05/07/1989
ThS. Lý Thục Hiền (0913.678.378)
21 33161020062 VB19AAD01 Đồng Phú Luân 22/03/1991
22 33161020056 VB19AAD01 Trần Thị Nguyệt 09/12/1988
PGS.TS. Lê Thanh Hà (0908.962.078)
23 33161020174 VB19AAD01 Trần Hải Như 20/12/1989
24 33161020008 VB19AAD01 Trần Thị Oanh 20/09/1988
ThS. Nguyễn Hoàng Kiệt (0903.839.769)
25 33161020021 VB19AAD01 Đào Anh Phương 20/06/1987
26 33151025120 VB18BAD01 Lê Minh Phương 06/02/1990
ThS. Nguyễn Hữu Nhuận (0903.848.810)
27 33161020379 VB19AAD01 Nguyễn Dương Đức Sanh 03/02/1992
28 33161020446 VB19AAD01 Trần Văn 21/01/1990
ThS. Nguyễn Quốc Thịnh (0903.789.675)
29 33161020317 VB19AAD01 Dương Thế Sơn 08/06/1991
30 33161020177 VB19AAD01 Nguyễn Duy Tấn 09/05/1988
ThS. Phạm Văn Nam (0903.816.486)
31 33161020054 VB19AAD01 Nguyễn Thị Hồng Thanh 05/05/1993
32 33161020025 VB19AAD01 Phạm Thanh Hoài Thanh 12/02/1991
ThS. Nguyễn Phương Nam (0919.226.505)
33 33161020287 VB19AAD01 Nguyễn Long Thành 19/04/1984
34 33161020343 VB19AAD01 Tô Phước Thảo 06/11/1990
TS. Đoàn Thanh Hải (0903.816.486)
35 33161020070 VB19AAD01 Lê Văn Thái 15/12/1989
36 33151025069 VB18BAD01 Thái Thị Thấm 07/05/1990
ThS. Huỳnh Văn Tâm (0903.686.483)
37 33151020376 VB18AAD00 Đặng Thị Kiều Thu 24/01/1982
38 33161020484 VB19AAD01 Nguyễn Thị Kim Thúy 15/05/1990
ThS. Hồ Trọng Nghĩa (0983.758.692)
39 33161020226 VB19AAD01 Phạm Hữu Tiến 15/02/1992
40 33161020064 VB19AAD01 Phạm Văn Tiệp 28/07/1987
ThS. Phan Anh Tiến (0908.614.550)
41 33151025832 VB18BAD01 Đỗ Thị Mỹ Trinh 18/11/1989
42 33161020152 VB19AAD01 Nguyễn Thành Trung 22/03/1985
ThS. Cao Quốc Việt (0188.526.8775)
43 33151025019 VB18BAD01 Đoàn Thị Phương Tuyên 08/08/1990
44 33161020300 VB19AAD01 Phạm Duy Tùng 18/04/1992
ThS. Nguyễn Tấn Trung (0909.377.493)
45 33161020016 VB19AAD01 Lê Thị Cẩm 01/01/1990
46 33161020082 VB19AAD01 Nguyễn Minh Tường Vân 04/12/1990
 ThS. Đinh Phượng Vương (0903.343.309)
47 33161020009 VB19AAD01 Nguyễn Thị Diễm Xuân 27/06/1989
48 33161020065 VB19AAD01 Phan Bích Xuân 08/11/1993
49 33161020260 VB19AAD01 Vũ Thanh Xuân 01/03/1993