Danh sách phân công GVHD KLTN Khóa 43 ĐHCQ- QTCL

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN- QT CHẤT LƯỢNG

KHÓA: 43        HỆ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

THỜI GIAN THỰC TẬP TỪ NGÀY: 03/08/2020 – 11/10/2020

HẠN CUỐI SV NỘP KLTN CHO GV TRƯỚC NGÀY: 12/10/2020

HẠN CUỐI GV 1 VÀO ĐIỂM TRƯỚC NGÀY: 20/10/2020

HẠN CUỐI GV 2 VÀO ĐIỂM TRƯỚC NGÀY: 27/10/2020

STT Mã SV Lớp Họ và Tên Ngày sinh
TS. Ngô Thị Ánh (0903.822.899)
1 31171023909 DH43CL001 Vũ Thị Thúy An 17/01/1999
2 31171021614 DH43CL002 Hồ Minh Anh 06/11/1998
3 31171024771 DH43CL001 Võ Lan Anh 10/11/1999
4 31171020246 DH43CL001 Trần Axuyên 15/09/1999
5 31171024037 DH43CL002 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 08/06/1999
6 31171021927 DH43CL002 Trần Thị Kim Chi 15/10/1999
7 31171020131 DH43CL001 Nguyễn Thị Hồng Diễm 12/12/1999
8 31171025120 DH43CL002 Lê Thị Mỹ Dung 20/12/1999
9 31171021839 DH43CL001 Lê Thị Thùy Dung 21/05/1999
10 31171022954 DH43CL002 Lê Thị Trang Dung 11/05/1999
11 31171021929 DH43CL001 Võ Thị Thuỳ Dung 24/02/1999
12 31171022568 DH43CL002 Trần Bích Hợp 17/09/1999
13 31171022893 DH43CL002 Nguyễn Cảnh Duy 18/08/1999
  ThS. Nguyễn Văn Hóa (0908.218.954) – hoaqtkd@yahoo.com
14 31171020852 DH43CL001 Nguyễn Hồng Thanh Duyên 06/08/1999
15 31171022262 DH43CL002 Phùng Tố Duyên 29/05/1999
16 31171020970 DH43CL001 Nguyễn Thị Giang 01/07/1999
17 31171025027 DH43CL002 Lê Thị 03/01/1999
18 31171022648 DH43CL001 Nguyễn Thị 28/11/1999
19 31171021183 DH43CL002 Phạm Lê Bích 29/08/1999
20 31171020220 DH43CL001 Lâm Thị Ngọc Hạnh 25/01/1999
21 31171024491 DH43CL002 Ngô Gia Hân 02/08/1999
22 31171021544 DH43CL002 Lê Thị Hiền 24/11/1999
23 31171021476 DH43CL001 Phạm Thu Hiền 16/12/1999
24 31171023880 DH43CL001 Nguyễn Văn Hiến 12/09/1999
25 31171022136 DH43CL001 Phạm Quốc Minh Hiếu 03/09/1999
  ThS. Diệp Quốc Bảo (0918.174.997)
26 31161023924 DH43CL001 Nguyễn Văn Huy 11/05/1998
27 31171024102 DH43CL001 Trần Phi Hùng 25/04/1999
28 31171024129 DH43CL002 Thái Thị A Khương 17/09/1999
29 31171024698 DH43CL001 Phạm Thị Lam Kiều 09/10/1999
30 31171020120 DH43CL002 Đặng Thị Lan 06/01/1999
31 31171023689 DH43CL001 Bùi Thị Kim Liễu 17/02/1999
32 31171024507 DH43CL002 Nguyễn Thị Mỹ Linh 23/05/1999
33 31171022521 DH43CL001 Phan Thị Linh 16/01/1999
34 31171023526 DH43CL002 Vũ Khánh Linh 22/05/1999
35 31171022355 DH43CL001 Trần Kiều Ánh Ly 05/12/1999
36 31171024564 DH43CL002 Lê Thị Ngọc Mai 10/03/1999
37 31171022135 DH43CL002 Nguyễn Trung Hiếu 03/08/1999
38 31171023586 DH43CL001 Ngô Thị Phương Mai 03/03/1999
  ThS. Nguyễn Tấn Trung (0909.377.493)
39 31171024373 DH43CL002 Nguyễn Thị Ngọc Mai 03/04/1999
40 31171024538 DH43CL002 Huỳnh Nguyễn Hoài Minh 11/03/1999
41 31171021493 DH43CL002 Kim Trà My 10/08/1999
42 31171020171 DH43CL001 Nguyễn Thị Diễm My 18/09/1999
43 31171022061 DH43CL002 Nguyễn Thị Tuyết Mỹ 10/06/1999
44 31171021602 DH43CL001 Trần Thị Na 21/01/1999
45 31171022884 DH43CL002 Nguyễn Thị Minh Ngân 01/03/1999
46 31171023226 DH43CL001 Trần Lê Bảo Ngân 26/09/1999
47 31171021296 DH43CL002 Châu Trần Đông Nghi 07/11/1999
48 31171024519 DH43CL001 Nguyễn Bảo Ngọc 05/05/1999
49 31171020223 DH43CL002 Lộc Uyên Thanh Nguyên 11/10/1999
50 31171020651 DH43CL002 Trương Thị Thanh Thúy 28/08/1999
51 31171024520 DH43CL002 Lê Thị Tuyết Nhi 02/10/1999
  ThS. Đinh Phượng Vương (0903.343.309)
52 31171023090 DH43CL002 Đặng Hồng Nhung 13/07/1999
53 31171023984 DH43CL002 Nguyễn Vũ Ánh Nhung 02/02/1999
54 31171023692 DH43CL001 Phạm Thị Tuyết Nhung 19/09/1999
55 31171022119 DH43CL001 Dương Thảo Như 26/10/1999
56 31171020256 DH43CL002 Ngô Nhật Phú 01/11/1999
57 31171020593 DH43CL001 Phan Hoàng Phúc 29/11/1999
58 31171024545 DH43CL001 Đặng Huỳnh Lan Phương 24/03/1999
59 31171023046 DH43CL002 Chung Thảo Quyên 20/09/1999
60 31171023207 DH43CL001 Ngô Thị Quyên 08/03/1999
61 31171022542 DH43CL002 Nguyễn Võ Như Quỳnh 27/06/1999
62 31171023833 DH43CL001 Nguyễn Công Thành 11/05/1999
63 31171025017 DH43CL002 Nguyễn Tiến Thành 02/05/1999
64 31171022742 DH43CL001 Nguyễn Thị Thạch Thảo 18/05/1999
  TS. Đặng Hữu Phúc (0902.520.577)
65 31171023460 DH43CL001 Nguyễn Hoàng Hồng Thắm 30/01/1999
66 31171025059 DH43CL002 Dư Thị Thanh Thương 14/12/1999
67 31171021200 DH43CL001 Nguyễn Nghi Thường 03/09/1999
68 31171020258 DH43CL001 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 23/11/1999
69 31171023558 DH43CL002 Nguyễn Vũ Minh Tiến 05/11/1999
70 31171020833 DH43CL001 Võ Quang Tiến 10/09/1999
71 31171022445 DH43CL002 Phạm Nhật Tín 03/01/1999
72 31171021425 DH43CL001 Đàm Đức Toàn 01/10/1999
73 31171023944 DH43CL001 Huỳnh Võ Minh Trang 05/03/1999
74 31171024483 DH43CL002 Nguyễn Ánh Sơn Trang 25/06/1999
75 31171021976 DH43CL001 Nguyễn Quỳnh Trang 09/08/1999
76 31171022768 DH43CL002 Nguyễn Thị Trang 03/06/1999
  ThS. Phan Anh Tiến (0942.258.720)
77 31171021901 DH43CL001 Phạm Bảo Trang 07/05/1999
78 31171022174 DH43CL002 Phạm Lê Thùy Trang 14/08/1999
79 31171024466 DH43CL001 Trương Thị Kim Trang 11/11/1999
80 31171022213 DH43CL002 Cao Thị Mỹ Trâm 02/02/1999
81 31171025233 DH43CL002 Phạm Ngọc Bảo Trân 04/04/1999
82 31171022617 DH43CL002 Nguyễn Thị Lệ Trinh 03/11/1999
83 31171024747 DH43CL001 Võ Quốc Trung 09/06/1999
84 31171023707 DH43CL002 Đoàn Thị Lam Tường 06/07/1999
85 31171023665 DH43CL001 Nguyễn Thành Vinh 24/03/1999
86 31171023480 DH43CL002 Nguyễn Thùy Vy 20/06/1999
87 31171024661 DH43CL001 Phan Thị Tường Vy 06/06/1999
88 31171022339 DH43CL002 Trần Hoài Vy 06/05/1999