Danh sách phân công GVHD KLTN Khóa 20B Hệ VB2

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN 

KHÓA: 20B        HỆ: VĂN BẰNG 2

THỜI GIAN THỰC TẬP TỪ NGÀY: 03/08/2020 – 11/10/2020

HẠN CUỐI SV NỘP KLTN CHO GV TRƯỚC NGÀY: 12/10/2020

HẠN CUỐI GV 2 VÀO ĐIỂM TRƯỚC NGÀY: 27/10/2020

Mã SV Lớp Họ và Tên Ngày sinh Điểm 1 Điểm 2 Đ.Cuối
TS. Ngô Thị Ánh (0903.822.899)
33171025052 VB20BAD01 Nguyễn Hồng Anh 17/02/1993
33171020140 VB20AAD01 Huỳnh Thiện Cường 06/04/1986
33171025059 VB20BAD01 Tăng Thanh Duy 12/11/1987
TS. Nguyễn Thị Bích Châm (0917.505.354)
33171025196 VB20BAD01 Võ Việt Dũng 17/06/1990
33171025124 VB20BAD01 Phạm Hồ Chiêu Dương 28/05/1995
33171025110 VB20BAD01 Phạm Văn Khoa 01/05/1994
TS. Phan Quốc Tấn (0909.066.319)
33171025162 VB20BAD01 Võ Anh Khoa 06/01/1992
33171025407 VB20BAD01 Giang Thế Khuông 28/09/1993
33171025008 VB20BAD01 Trần Nhựt Minh 04/08/1992
TS. Trần Đăng Khoa (0913.992.299)
33171025029 VB20BAD01 Nguyễn Đoàn Hồng Ngọc 17/05/1994
33171025219 VB20BAD01 Nguyễn Thị Thùy Nhung 25/10/1983
33171025140 VB20BAD01 Lê Nhật Phương 05/11/1991
PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Trang (07777.11077)
33171025055 VB20BAD01 Dương Ngọc Kim Sang 23/02/1994
33171025360 VB20BAD01 Nguyễn Phú Thịnh 27/08/1994
33171025078 VB20BAD01 Nguyễn Thị Hoài Thương 26/09/1994
ThS. Bùi Dương Lâm (0919.838.839)
33171025384 VB20BAD01 Trần Ngọc Xuân Trang 07/05/1990
33171025330 VB20BAD01 Nguyễn Thị Đoan Trinh 04/09/1993
33171025159 VB20BAD01 Mai Thanh Trọng 13/04/1988
ThS. Nguyễn Hữu Nhuận (0903.848.810)
33171025417 VB20BAD01 Nguyễn Trọng 02/02/1990
33171025020 VB20BAD01 Phạm Phú Trường 22/03/1993
33171025075 VB20BAD01 Nguyễn Hồng Uyên 08/07/1995
ThS. Đinh Phượng Vương (0903.343.309)
33171020135 VB20AAD01 Ngô Thị Thu Vân 11/03/1986
33181025043 VB21.2AD01 Phạm Đức Sơn 25/08/1982
33181025293 VB21.2AD01 Trần Văn Sơn 24/12/1994
33171025136 VB20BAD01 Lê Việt Sơn 06/03/1983
TRƯỞNG KHOA QUẢN TRỊ
TS. Ngô Quang Huân