Danh sách phân công GVHD KLTN K-43 ĐHCQ- QTKN & QTBV

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN- QT KN & QTBV

KHÓA: 43        HỆ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

THỜI GIAN THỰC TẬP TỪ NGÀY: 03/08/2020 – 11/10/2020

HẠN CUỐI SV NỘP KLTN CHO GV TRƯỚC NGÀY: 12/10/2020

HẠN CUỐI GV 1 VÀO ĐIỂM TRƯỚC NGÀY: 20/10/2020

HẠN CUỐI GV 2 VÀO ĐIỂM TRƯỚC NGÀY: 27/10/2020

QUẢN TRỊ KHỞI NGHIỆP

STT Mã SV Lớp Họ và  Tên Ngày sinh
ThS. Lê Việt Hưng (0913.609.577)
1 31141020987 DH41EM001 Bùi Phan Bạch Xuân An 10/02/1996
2 31171023711 DH43EM001 Lê Thị Hồng Anh 06/02/1999
3 31171024358 DH43EM001 Lê Thị Phương Anh 12/06/1999
4 31171024714 DH43EM001 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 13/07/1998
5 31171021351 DH43EM001 Phạm Thiên Ân 04/05/1999
6 31171020229 DH43EM001 Châu Gia Bảo 11/07/1999
7 31171021663 DH43EM001 Nguyễn Đức Bình 16/04/1999
8 31171023133 DH43EM001 Nguyễn Phạm Trân Châu 30/07/1999
9 31171022625 DH43EM001 Nguyễn Hữu Chí 10/12/1999
10 31171024418 DH43EM001 Phạm Thanh Chương 19/09/1999
11 31171024877 DH43EM001 Nguyễn Lê Duy 14/01/1999
ThS. Phạm Văn Nam (0903.816.486)
12 31171023725 DH43EM001 Đỗ Quốc Định 31/08/1999
13 31171023277 DH43EM001 Nguyễn Vũ Nhật Hạo 01/05/1999
14 31171024670 DH43EM001 Mai Thị Gia Hậu 04/08/1999
15 31171023732 DH43EM001 Trần Thị Thu Hiền 01/01/1999
16 31171023618 DH43EM001 Phạm Long Hoàng 08/06/1999
17 31171024310 DH43EM001 Trần Huy Hoàng 11/11/1998
18 31171021213 DH43EM001 Phạm Quốc Hùng 11/04/1999
19 31171023593 DH43EM001 Hoàng Tuấn Kiệt 11/05/1999
20 31171025028 DH43EM001 Phạm Thị Ngọc Linh 30/05/1999
21 31171024762 DH43EM001 Võ Công Tuấn Lộc 22/12/1999
22 31171024285 DH43EM001 Trần Thị Minh Mẩn 09/04/1999
ThS. Phan Ngọc Anh (0905.237.997)
23 31161022868 DH43EM001 Phan Thị Thùy My 18/07/1998
24 31171022993 DH43EM001 Nguyễn Thành Phú 19/03/1999
25 31171022668 DH43EM001 Trần Thị Phụng 03/03/1999
26 31171023947 DH43EM001 Châu Thị Tố Quyên 19/09/1999
27 31171020703 DH43EM001 Nguyễn Như Quỳnh 07/07/1999
28 31171025087 DH43EM001 Võ Chí Thanh 04/09/1999
29 31171025123 DH43EM001 Nguyễn Ngọc Thành 16/07/1999
30 31161020579 DH43EM001 Lê Bá Thắng 06/04/1998
31 31171024817 DH43EM001 Bùi Thị Cát Thi 21/06/1999
32 31171022581 DH43EM001 Huỳnh Hữu Thoại 22/09/1999
33 31171024503 DH43EM001 Nguyễn Thị Thơm 13/05/1999
ThS. Nguyễn Quang Anh (0903833.649)
34 31171022835 DH43EM001 Phạm Thị Thu Thúy 05/02/1999
35 31171024133 DH43EM001 Võ Thị Mai Thy 01/11/1999
36 31171023173 DH43EM001 Nguyễn Thị Thùy Trâm 03/05/1999
37 31171024606 DH43EM001 Phạm Nguyễn Bảo Trân 06/08/1999
38 31171020476 DH43EM001 Nguyễn Thị Thảo Trinh 17/10/1999
39 31171024788 DH43EM001 Phạm Thế Trung 13/04/1999
40 31171023813 DH43EM001 Mai Ánh Tuyết 25/06/1999
41 31161026307 DH42EM001 Nguyễn Hoàng Anh 11/07/1997
42 31171023018 DH43EM001 Huỳnh Thị Thúy Vy 21/07/1999
43 31171021904 DH43EM001 Dương Thị Xuyến 03/11/1999
44 31171021894 DH43EM001 Trần Châu Hồng Yến 10/09/1999

QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN

STT Mã SV Lớp Họ và Tên Ngày sinh
  TS. Trần Thị Thanh Phương (0908.004.282)
1 31171021918 DH43QB001 Nguyễn Tấn Bằng 12/05/1999
2 31171021180 DH43QB001 Đặng Kiều Diễm 27/08/1999
3 31171021454 DH43QB001 Phạm Thị Diễm 02/07/1999
4 31171020493 DH43QB001 Trần Cao Duy 05/08/1999
5 31171021392 DH43QB001 Trần Thị Duyên 25/09/1999
6 31171020811 DH43QB001 Trương Thùy Dương 07/02/1999
7 31171020916 DH43QB001 Nguyễn Hoàng Ngân Giang 26/12/1999
8 31171023136 DH43QB001 Lê Thị Hạnh 03/05/1999
9 31171020640 DH43QB001 Tăng Mỹ Hạnh 01/03/1999
10 31171021956 DH43QB001 Nguyễn Thị Khánh Huyền 19/10/1999
11 31171022732 DH43QB001 Nguyễn Thành Hưng 21/06/1999
12 31171022096 DH43QB001 Đặng Ngọc Mẫn 07/12/1999
  BS.ThS. Tô Phước Hải (0919.005.559)
13 31171020918 DH43QB001 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân 24/06/1999
14 31171020167 DH43QB001 Nguyễn Thanh Ngân 02/01/1999
15 31171024903 DH43QB001 Trần Thảo Nghi 30/12/1999
16 31171023840 DH43QB001 Nguyễn Thị Minh Ngọc 10/02/1999
17 31171020316 DH43QB001 Phạm Thị Thanh Ngọc 10/12/1999
18 31171024727 DH43QB001 Quách Trần Ái Nhi 07/05/1999
19 31171025065 DH43QB001 Phạm Huỳnh Như 20/04/1999
20 31171020698 DH43QB001 Nguyễn Ngọc Mai Phương 05/08/1999
21 31171023832 DH43QB001 Lăng Khắc Sơn 18/12/1999
22 31171023846 DH43QB001 Nguyễn Lê Thanh Thảo 31/03/1999
23 31171023890 DH43QB001 Phạm Trần Thanh Thảo 18/09/1999
24 31171020929 DH43QB001 Phạm Quốc Thắng 16/07/1999
TS. Trần Đăng Khoa (0913.992.299)
25 31171020331 DH43QB001 Phùng Vũ Hoàng Thông 12/07/1999
26 31171023679 DH43QB001 Võ Thanh Thủy 14/11/1999
27 31171021345 DH43QB001 Nguyễn Hoàng Minh Thư 25/07/1999
28 31171023344 DH43QB001 Nguyễn Châu Phương Trang 03/07/1999
29 31171020477 DH43QB001 Trần Thị Hạnh Trinh 13/10/1999
30 31171022523 DH43QB001 Trần Thị Tuyết 11/08/1999
31 31171020419 DH43QB001 Cao Nguyễn Phương Uyên 03/07/1999
32 31171020490 DH43QB001 Nguyễn Thu Uyên 18/11/1999
33 31171024486 DH43QB001 Trần Nguyễn Khôi Uyên 14/08/1999
34 31171023610 DH43QB001 Nguyễn Hoàng 11/09/1999
35 31171022624 DH43QB001 Nguyễn Hoàng Anh 14/05/1999
36 31171022343 DH43QB001 Nguyễn Trần Khánh Vy 02/02/1999