Danh sách phân công GVHD khóa luận tốt nghiệp khóa 41 – lớp chất lượng cao

STT MÃ SV LỚP HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH
TS. Ngô Quang Huân (0913.625.865)
1 31151020041 DH41ADC01 Nguyễn Thị Thúy An 23/05/1997
2 31151022073 DH41ADC02 Vũ Phạm Bình An 16/11/1997
3 31151021315 DH41ADC01 Bùi Đức Anh 05/12/1997
4 31151021152 DH41ADC01 Trần Cẩm Anh 05/09/1997
5 31151020330 DH41ADC01 Nguyễn Thị Ánh 24/03/1996
6 31151023609 DH41ADC03 Hồ Thanh Quốc Bảo 15/08/1997
7 31151020906 DH41ADC01 Nguyễn Quốc Bảo 09/12/1997
8 31151021733 DH41ADC02 Lê Thiện Bình 06/05/1997
9 31151020846 DH41ADC01 Hoàng Đặng Quế Chi 28/01/1997
10 31151020777 DH41ADC01 Phạm Hải Cường 14/06/1997
11 31151023295 DH41ADC03 Đàm Thanh Nhã 18/01/1997
PGS.TS. Bùi Thị Thanh (0908.880.879)
12 31151023285 DH41ADC03 Nguyễn Thị Phương Dung 02/03/1997
13 31151021254 DH41ADC01 Lê Vũ Thùy Dung 21/06/1997
14 31151021495 DH41ADC02 Bùi Đức Duy 05/08/1997
15 31151024079 DH41ADC03 Nguyễn Lê Thành Duy 03/12/1997
16 31151022411 DH41ADC02 Mạch Nam Dũng 24/10/1997
17 31151020758 DH41ADC01 Nguyễn Anh Dũng 21/10/1997
18 31151020944 DH41ADC01 Kiều Thị Thùy Dương 08/08/1997
19 31151024302 DH41ADC03 Lê Nguyễn Hoàng Dương 12/08/1997
20 31151021182 DH41ADC01 Lê Thị Ánh Dương 28/08/1997
21 31151022930 DH41ADC02 Lê Phát Đạt 29/08/1997
22 31151020174 DH41ADC01 Ngô Thành Đạt 06/02/1997
PGS.TS. Nguyễn Quang Thu (0903.833.640)
23 31151021390 DH41ADC01 Nguyễn Thành Đạt 02/01/1997
24 31151023051 DH41ADC02 Hồ Nguyễn Trường Giang 06/06/1997
25 31151020152 DH41ADC01 Lê Đức Bình Giang 12/05/1997
26 31151020715 DH41ADC01 Lê Sơn 10/01/1997
27 31151021756 DH41ADC02 Trần Thị Khánh 15/07/1997
28 31151023058 DH41ADC02 Lê Văn Hải 14/09/1997
29 31151020422 DH41ADC01 Dương Thị Thúy Hằng 21/08/1997
30 31151021078 DH41ADC01 Đỗ Mỹ Hằng 12/09/1997
31 31151021839 DH41ADC02 Nguyễn Hoàng Duy Hiển 22/06/1997
32 31151024110 DH41ADC03 Lưu Ngọc Hiếu 12/04/1997
             TS. Trần Đăng Khoa (0913992299)
33 31151022321 DH41ADC02 Nguyễn Trung Hiếu 29/10/1997
34 31151023317 DH41ADC03 Lê Thị Thanh Hoa 01/06/1997
35 31151024267 DH41ADC03 Huỳnh Cẩm Hồng 03/08/1997
36 31151021904 DH41ADC02 Bùi Nhật Huy 08/11/1997
37 31151021934 DH41ADC02 Đoàn Quang Huy 05/07/1997
38 31151021983 DH41ADC02 Nguyễn Cao Huy 21/11/1997
39 31151021382 DH41ADC01 Nguyễn Huỳnh Khắc Huy 12/04/1997
40 31151023071 DH41ADC02 Nguyễn Khải Hưng 28/04/1997
41 31151022785 DH41ADC02 Phạm Vũ Minh Khánh 27/03/1997
42 31151023104 DH41ADC02 Trần Quốc Khánh 04/10/1997
TS. Đặng Ngọc Đại (0908.223.367)
43 31151023584 DH41ADC03 Nguyễn Trung Kiên 01/04/1997
44 31151022110 DH41ADC03 Lê Thành Lập 04/05/1997
45 31151021918 DH41ADC02 Đỗ Thái Gia Linh 23/09/1997
46 31151021736 DH41ADC02 Võ Hoài Linh 29/12/1997
47 31151023723 DH41ADC03 Bùi Quốc Lĩnh 07/03/1997
48 31151021428 DH41ADC01 Lê Ngọc Hoàng Long 10/04/1997
49 31151023028 DH41ADC02 Trần Hải Long 23/02/1997
50 31151023532 DH41ADC03 Trần Thành Long 25/05/1997
51 31151020131 DH41ADC01 Hồ Thanh Kiều Ly 24/07/1997
52 31151024078 DH41ADC03 Nguyễn Thị Thanh Mai 15/03/1997
TS. Phan Quốc Tấn (0909.066.319)
53 31151022123 DH41ADC02 Trương Quang Minh 12/01/1997
54 31151022612 DH41ADC02 Võ Thị Anh Minh 27/12/1997
55 31151021441 DH41ADC01 Phạm Nguyễn Anh Nam 22/02/1997
56 31151022240 DH41ADC02 Bùi Thị Phương Nga 03/11/1997
57 31151023103 DH41ADC02 Nguyễn Lê Thanh Ngân 25/02/1997
58 31151020272 DH41ADC01 Nguyễn Thị Kim Ngân 26/05/1997
59 31151023239 DH41ADC03 Huỳnh Phúc Nguyên 06/05/1997
60 31151022438 DH41ADC02 Võ Khánh Nguyên 08/10/1997
61 31151020066 DH41ADC01 Trần Lê Phương Dung 20/01/1996
62 31151024145 DH41ADC03 Nguyễn Gia Phúc 29/03/1997
ThS. Hồ Trọng Nghĩa (0983.758.692)
63 31151022700 DH41ADC02 Nguyễn Thành Nhân 14/10/1997
64 31151021299 DH41ADC01 Mai Thị Hồng Nhung 30/04/1997
65 31151024147 DH41ADC03 Chu Thị Tố Như 25/06/1997
66 31151020176 DH41ADC01 Lê Ngọc Văn Phụng 12/04/1997
67 31151023267 DH41ADC03 Nguyễn Trần Tú Phương 02/03/1997
68 31151021753 DH41ADC02 Phùng Thị Phương 30/03/1997
69 31151022823 DH41ADC02 Trần Thanh Phương 27/02/1997
70 31151020841 DH41ADC01 Dương Tiểu Quân 01/02/1997
71 31151021231 DH41ADC01 Bùi Kỳ Quốc 13/05/1997
72 31151022253 DH41ADC02 Hồ Chánh Quy 14/02/1997
TS. Trần Thị Thanh Phương (0908.004.282)
73 31151023331 DH41ADC03 Nguyễn Quang Quý 09/08/1997
74 31151023752 DH41ADC03 Phan Minh Sang 24/10/1997
75 31151024104 DH41ADC03 Nguyễn Hoàng Sơn 03/05/1997
76 31151021200 DH41ADC01 Nguyễn Lê Chí Thành 06/07/1994
77 31151023608 DH41ADC03 Đặng Trần Phương Thảo 07/01/1997
78 31151023269 DH41ADC03 Nguyễn Anh Thảo 31/07/1996
79 31151021396 DH41ADC01 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 10/09/1997
80 31151020090 DH41ADC03 Phan Thị Thanh Thảo 23/09/1997
81 31151021708 DH41ADC02 Vũ Vi Thảo 19/08/1997
82 31151020757 DH41ADC01 Nguyễn Đoàn Phương Thi 23/07/1997
ThS. Cao Quốc Việt (0188.5268775)
83 31151023557 DH41ADC03 Phạm Thị Hồng Thi 04/08/1997
84 31151022743 DH41ADC02 Nguyễn Đức Thuận 08/03/1997
85 31151020837 DH41ADC01 Trần Minh Tiến 08/05/1997
86 31151021305 DH41ADC01 Võ Nguyễn Vũ Toàn 20/09/1997
87 31151020120 DH41ADC01 Nguyễn Thị Phương Trang 06/10/1997
88 31151021481 DH41ADC01 Trần Thị Minh Trang 20/10/1997
89 31151020278 DH41ADC01 Dương Ngọc Trâm 08/11/1997
90 31151023553 DH41ADC03 Lê Phan Ngọc Trâm 16/04/1997
91 31151020541 DH41ADC01 Giang Mỹ Trinh 17/09/1997
92 31151021747 DH41ADC02 Phạm Thị Tú Trinh 01/01/1997
ThS. Phan Anh Tiến (0908.614.550)
93 31151024265 DH41ADC03 Nguyễn Văn Trình 21/06/1997
94 31151022790 DH41ADC02 Phạm Ngọc Thanh Trúc 30/05/1997
95 31151022579 DH41ADC02 Võ Quốc Tuấn 03/10/1997
96 31151020302 DH41ADC01 Trần Nhựt 12/02/1997
97 31151022504 DH41ADC02 Nguyễn Nam Vang 30/10/1997
98 31151020145 DH41ADC01 Nguyễn Thị Tường Vi 23/08/1997
99 31151023833 DH41ADC03 Trần Quang Vinh 29/05/1997
100 31151023595 DH41ADC03 Trịnh Công Vinh 27/10/1997
101 31151020792 DH41ADC01 Huỳnh Tuấn 02/06/1997
102 31151020759 DH41ADC03 Nguyễn Ngọc Phương Vy 21/08/1997
103 31151021731 DH41ADC02 Trương Đình Phương Yên 30/10/1997

THỜI GIAN THỰC TẬP TỪ NGÀY: 02/01/2019 – 24/03/2019

HẠN CUỐI SV NỘP KLTN CHO GV TRƯỚC NGÀY: 26/03/2019