Danh sách phân công GVHD khóa luận tốt nghiệp khóa 41 – chuyên ngành Quản trị khởi nghiệp

STT MÃ SV LỚP HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH
 TS. Ngô Quang Huân (0913.625.865)
1 31151021613 DH41EM001 Nguyễn Sỹ Anh 04/05/1997
2 31151023888 DH41EM001 Nguyễn Thị Diệp Anh 07/04/1997
3 31151024288 DH41EM001 Phạm Hoàng Anh 23/09/1996
4 31151023659 DH41EM001 Châu Chí Cường 26/11/1997
5 31151022442 DH41EM001 Lương Ngọc Thùy Dung 30/01/1997
6 31151023613 DH41EM001 Trương Liễu Đang 09/03/1997
7 31151022858 DH41EM001 Lê Khánh 12/11/1997
8 31151023818 DH41EM001 Trần Hào 16/12/1995
9 31151021661 DH41EM001 Huỳnh Ngọc Hải 16/04/1997
10 31151023006 DH41EM001 Nguyễn Thu Hằng 28/06/1997
11 31151021624 DH41EM001 Nguyễn Lê Hà An 3/7/1997
ThS. Phan Thị Thu Hương (0913.609.577)
12 31151020456 DH41EM001 Nguyễn Thị Thu Hiền 27/04/1997
13 31151024106 DH41EM001 Nguyễn Bá Hiếu 23/04/1995
14 31151020388 DH41EM001 Trần Thị Kim Hoàng 10/11/1997
15 31151022843 DH41EM001 Chu Thanh Huyền 03/02/1997
16 31151021639 DH41EM001 Nguyễn Thị Khánh Huyền 05/10/1997
17 31151023513 DH41EM001 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 24/01/1996
18 31151023916 DH41EM001 Trần Thị Huyền 12/01/1997
19 31151022997 DH41EM001 Trịnh Mỹ Huyền 22/08/1997
20 31151020769 DH41EM001 Phạm Thị Hương Lan 11/07/1997
21 31151020248 DH41EM001 Lý Kim Ngân 23/6/1997
22 31151023876 DH41EM001 Dương Thanh Liễu 05/04/1997
ThS. Lê Việt Hưng (0902.772.297)
23 31151020875 DH41EM001 Lê Nguyễn Ngọc Linh 13/02/1997
24 31151020734 DH41EM001 Nguyễn Ngọc Như Linh 12/06/1997
25 31151023524 DH41EM001 Huỳnh Dương Tú My 02/02/1997
26 31151023987 DH41EM001 Phạm Ngọc Nam 08/01/1997
27 31151021967 DH41EM001 Huỳnh Khánh Nghi 23/05/1997
28 31151020016 DH41EM001 Nguyễn Thị Quỳnh Nhung 02/06/1997
29 31151021885 DH41EM001 Nguyễn Thị Vân Như 22/11/1997
30 31151024197 DH41EM001 Phạm Tiến Phú 07/11/1997
31 31151020727 DH41EM001 Đặng Hồng Phúc 01/01/1997
32 31151020580 DH41EM001 Nguyễn An Ninh 12/6/1997
33 31151023244 DH41EM001 Phan Thị Cúc Phương 17/02/1997
ThS. Lý Thục Hiền (0913.678.378)
34 31151023782 DH41EM001 Nguyễn Nhật Thăng 12/05/1997
35 31151023274 DH41EM001 Nguyễn Ngô Hùng Thuận 03/02/1997
36 31151024270 DH41EM001 Nguyễn Thị Minh Trâm 30/05/1997
37 31151020235 DH41EM001 Lê Thị Tú Trinh 29/05/1997
38 31151022445 DH41EM001 Nguyễn Hoàng Ngọc Trinh 17/11/1997
39 31151021210 DH41EM001 Võ Đăng Trình 29/08/1997
40 31151023576 DH41EM001 Huỳnh Nhật Tuấn 12/02/1996
41 31151021041 DH41EM001 Lê Đình Tùng 19/05/1997
42 31151021293 DH41EM001 Phạm Thị Cẩm 26/07/1997
43 31151020691 DH41EM001 Đào Thị Ái Vi 10/03/1997
44 31151023738 DH41EM001 Phạm Minh Thiện 26/4/1997
45 31151024373 DH41EM001 Nguyễn Thị Hồng Xiêm 26/05/1997

THỜI GIAN THỰC TẬP TỪ NGÀY: 02/01/2019 – 24/03/2019

HẠN CUỐI SV NỘP KLTN CHO GV TRƯỚC NGÀY: 26/03/2019