Danh sách phân công GVHD khóa luận tốt nghiệp khóa 41 – Chuyên ngành Quản trị chất lượng

STT MÃ SV LỚP HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH
TS. Ngô Thị Ánh (0903822899)
1 31151021220 DH41CL001 Lê Hoàng Thùy An 25/06/1997
2 31151020725 DH41CL002 Trần Như An 23/05/1997
3 31151021271 DH41CL002 Lê Nhật Anh 20/12/1997
4 31151020557 DH41CL002 Ngô Nguyễn Tâm Anh 12/12/1997
5 31151021697 DH41CL001 Trần Hoàng Anh 22/11/1997
6 31151020158 DH41CL001 Nguyễn Thị Tiểu Băng 29/04/1997
7 31151023185 DH41CL002 Lê Thị Thái Bình 21/06/1997
8 31151020573 DH41CL002 Nguyễn Thị Ngọc Bích 12/12/1997
9 31151021091 DH41CL001 Nguyễn Thị Ngọc Bích 17/06/1997
10 31151023718 DH41CL002 Hồ Trung Cấp 30/12/1997
11 31151021331 DH41CL001 Trần Diệu Khánh Chi 06/11/1997
12 31151022958 DH41CL002 Tăng Thị Thu Cúc 11/07/1997
13 31151021946 DH41CL001 Lê Hoàng Duy 16/10/1997
14 31151023912 DH41CL001 Võ Thị Ái Duyên 10/10/1997
15 31151024076 DH41CL001 Phan Tiến Dũng 20/12/1997
ThS. Diệp Quốc Bảo (0918.174.997)
16 31151020895 DH41CL001 Bùi Tiến Đạt 05/08/1997
17 31151023944 DH41CL001 Đinh Thị Hồng Điều 12/02/1997
18 31151023393 DH41CL001 Nguyễn Văn Đô 11/12/1997
19 31141023203 DH40CL001 Đặng Thị Hương Giang 13/10/1996
20 31151021929 DH41CL002 Mai Thị Thu 17/01/1997
21 31151021972 DH41CL001 Lê Thị Thu Hạ 01/01/1997
22 31151021501 DH41CL002 Mai Thị Mỹ Hạnh 11/06/1996
23 31151021830 DH41CL001 Trần Thị Hạnh 27/03/1997
24 31151024212 DH41CL002 Nguyễn Thị Thu Hằng 30/09/1997
25 31151021328 DH41CL001 Trần Thị Lệ Hằng 30/08/1997
26 31151022307 DH41CL002 Huỳnh Nguyễn Ngọc Hân 09/07/1997
27 31151020280 DH41CL001 Vương Tú Hồng 27/03/1997
28 31151023362 DH41CL001 Bùi Bảo Huân 27/01/1997
29 31151022178 DH41CL001 Trịnh Quang Huy 06/10/1997
30 31151020214 DH41CL001 Trương Diệu Huy 19/08/1997
31 31151023664 DH41CL001 Lê Dạ Hương 26/05/1996
ThS. Nguyễn Văn Hóa (0908.218.954) – hoaqtkd@yahoo.com
32 31151023943 DH41CL002 Nguyễn Ngọc Khoa 27/01/1997
33 31151020239 DH41CL002 Tẩy Cẩm Liên Khương 23/08/1997
34 31151021237 DH41CL001 An Thị Phong Lan 12/08/1997
35 31151023223 DH41CL002 Trần Thị Thùy Linh 17/05/1997
36 31151021387 DH41CL001 Trần Thị Lương 01/04/1997
37 31151021074 DH41CL002 Nguyễn Thị Kim My 13/05/1997
38 31151023508 DH41CL002 Nguyễn Thị Na 23/04/1997
39 31151021619 DH41CL001 Diệp Thị Nga 27/04/1997
40 31151022892 DH41CL001 Đinh Thị Ái Nga 27/12/1997
41 31151020357 DH41CL002 Thái Thu Ngân 17/06/1997
42 31151020427 DH41CL002 Trương Thị Thanh Ngân 14/12/1997
43 31151020985 DH41CL002 Trần Thị Hồng Ngọc 25/01/1997
44 31151022865 DH41CL002 Đinh Thị Lan Nguyên 23/07/1997
45 31151020968 DH41CL001 Phạm Thị Thanh Nguyễn 17/11/1996
46 31151022241 DH41CL002 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 08/04/1997
ThS. Nguyễn Hoàng Kiệt (0903.839.769)
47 31151021891 DH41CL002 Đặng Lê Thanh Nhã 25/11/1997
48 31151023715 DH41CL002 Nhân 17/02/1997
49 31141021086 DH41CL002 Đoàn Thanh Nhật 18/09/1996
50 31151024024 DH41CL001 Huỳnh Thị Yến Nhi 25/07/1997
51 31151021640 DH41CL001 Mai Thị Xuân Nhi 07/07/1997
52 31151023588 DH41CL001 Dương Thị Nhung 21/02/1997
53 31151023909 DH41CL001 Hồ Thị Cẩm Nhung 06/10/1997
54 31151023456 DH41CL001 Võ Hồng Nhung 16/05/1997
55 31151024387 DH41CL001 Huỳnh Tấn Phát 31/12/1997
56 31151024236 DH41CL002 Đào Thanh Phong 19/03/1997
57 31151024006 DH41CL001 Nguyễn Ngọc Kiều Phụng 13/02/1997
58 31151023543 DH41CL002 Mai Thị Thu Phương 06/06/1997
59 31151023373 DH41CL001 Trần Thanh Phương 09/07/1994
60 31151024048 DH41CL001 Trần Thị Quỳnh 17/05/1997
61 31121023500 DH38CL002 Nguyễn Mầu Sáng 23/11/1994
ThS. Đinh Phượng Vương (0903.343.309)
62 31151023951 DH41CL001 Nguyễn Xuân Sang 06/04/1994
63 31151020019 DH41CL001 Đỗ Thành Tâm 28/04/1996
64 31151020640 DH41CL001 Hoàng Thị Thanh Tâm 03/06/1997
65 31151022255 DH41CL002 Nguyễn Thị Thạch Thảo 10/10/1997
66 31151020343 DH41CL001 Trần Thị Thanh Thảo 14/09/1997
67 31151022017 DH41CL001 Đinh Quốc Thái 01/01/1997
68 31151022777 DH41CL002 Lê Thị Chí Thiện 19/09/1997
69 31151021166 DH41CL002 Nguyễn Thị Ngọc Thủy 15/10/1997
70 31151022656 DH41CL002 Nguyễn Thị Anh Thư 18/07/1997
71 31151021892 DH41CL002 Huỳnh Thị Kim Thương 23/06/1997
72 31151021227 DH41CL002 Võ Thị Thảo Tiên 26/09/1997
73 31151022109 DH41CL002 Văn Công Tòng 12/04/1997
74 31151024342 DH41CL002 Lê Thị Quỳnh Trang 04/02/1998
75 31151022347 DH41CL001 Đỗ Ái Trâm 31/08/1997
76 31151020027 DH41CL002 Huỳnh Bảo Trâm 24/02/1997
77 31151021828 DH41CL002 Phan Hữu Hương Trâm 21/08/1997
ThS. Nguyễn Tấn Trung (0909.377.493)
78 31151022557 DH41CL001 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 09/01/1997
79 31151020935 DH41CL001 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 20/12/1997
80 31151023056 DH41CL001 Mai Văn Tuấn 13/01/1997
81 31151020390 DH41CL002 Nguyễn Thị Bích Tuyền 12/03/1996
82 31151020616 DH41CL002 Trương Thị Thanh Tuyền 15/09/1996
83 31151023948 DH41CL002 Bùi Thanh Tùng 30/05/1997
84 31151022176 DH41CL002 Nguyễn Phương Hồng Tươi 10/08/1997
85 31151022827 DH41CL002 Nguyễn Thị Thu Uyên 25/09/1997
86 31151022540 DH41CL002 Nguyễn Trần Văn 01/04/1997
87 31151020554 DH41CL001 Hồ Thảo Vân 06/02/1997
88 31151023163 DH41CL001 Nguyễn Thị Vân 07/09/1997
89 31151023772 DH41CL002 Nguyễn Ngọc Lan Vy 26/09/1997
90 31151021452 DH41CL001 Nguyễn Thị Tường Vy 03/05/1997
91 31151022606 DH41CL002 Trần Đoan Vy 25/12/1997
92 31151023411 DH41CL001 Lê Thị Lệ Xuân 02/03/1997
93 31151022100 DH41CL002 Đỗ Thị Ngọc Yến 05/12/1996

THỜI GIAN THỰC TẬP TỪ NGÀY: 02/01/2019 – 24/03/2019

HẠN CUỐI SV NỘP KLTN CHO GV TRƯỚC NGÀY: 26/03/2019