DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN KHÓA: 22.1 VB2

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN

KHÓA: 22.1        HỆ: VĂN BẰNG 2

THỜI GIAN THỰC TẬP TỪ NGÀY: 04/01/2020 – 28/03/2021

HẠN CUỐI SV NỘP KLTN CHO GV TRƯỚC NGÀY: 30/03/2021

HẠN CUỐI GV 1 VÀO ĐIỂM TRƯỚC NGÀY: 08/04/2021

HẠN CUỐI GV 2 VÀO ĐIỂM TRƯỚC NGÀY: 12/04/2021

STT MÃ SV LƠP HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH
ThS. Từ Vân Anh (0936.039.600)
1 33181020053 VB21.1AD01 Trương Duy Anh 14/12/1993
2 33181025113 VB21.2AD01 Vũ Thị Anh 29/08/1996
TS. Đinh Thái Hoàng (0989.598.209)
3 33181025376 VB21.2AD01 Nguyễn Thị Ngọc Ân 19/01/1995
4 33181021046 VB21.1AD01 Đặng Hoàng Bảo 21/03/1990
TS. Đoàn Thanh Hải (0913.888.439)
5 33181025072 VB21.2AD01 Trần Thái Bình 10/07/1993
6 33181020405 VB21.1AD01 Lê Đức Cường 12/12/1995
ThS. Phạm Tô Thục Hân (0937.696.912)
7 33171025196 VB20BAD01 Võ Việt Dũng 17/06/1990
8 33181020023 VB21.1AD01 Trần Đình Đại 10/04/1987
TS. Trần Dương Sơn (0789.564.730)
9 33181020071 VB21.1AD01 Trần Thị Ngọc 28/01/1994
10 33181020013 VB21.1AD01 Lê Song Hào 04/10/1991
ThS. Nguyễn Phương Nam (0919.226.505)
11 33181025366 VB21.2AD01 Đinh Thụy Kim Hằng 28/09/1995
12 33171020020 VB21.2AD01 Nguyễn Trung Hiền 28/08/1982
ThS. Bùi Dương Lâm (0919.838.839)
13 33181020394 VB21.1AD01 Huỳnh Thị Hiếu 17/07/1991
14 33181020070 VB21.1AD01 Cao Thị Hoài 25/02/1985
ThS. Nguyễn Hữu Nhuận (0903.848.810)
15 33181025199 VB21.2AD01 Lê Trọng Hưng 18/05/1996
16 33181025066 VB21.2AD01 Phạm Xuân Hưng 11/01/1991
ThS. Ngô Diễm Hoàng (0918.473.412)
17 33181025295 VB21.2AD01 Đậu Minh Hường 13/11/1993
18 33181020232 VB21.1AD01 Đặng Danh Hữu 06/02/1992
ThS. Nguyễn Quốc Thịnh (0903.789.675)
19 33181020062 VB21.1AD01 Trương Thị Thu Oanh Jeanine 26/09/1984
20 33181020325 VB21.1AD01 Lâm Nguyễn Phúc Khang 17/07/1994
ThS. Nguyễn Hữu Thọ (0983.103.039)
21 33181020253 VB21.1AD01 Trần Duy Khang 21/05/1992
22 33181020049 VB21.1AD01 Ngô Lê Thái Khanh 11/04/1990
ThS. Phan Ngọc Anh (0905.237.997)
23 33181020493 VB21.1AD01 Phạm Nhật Kỳ 09/11/1995
24 33181025135 VB21.2AD01 Nguyễn Thị Lắm 12/11/1993
TS. Nguyễn Viết Bằng (0902.700.809)
25 33181020289 VB21.1AD01 Đào Quang Lâm 07/06/1990
26 33181020458 VB21.1AD01 Nguyễn Thế Ngọc Linh 05/11/1985
ThS. Nguyễn Quang Anh (0903.833.649)
27 33181020292 VB21.1AD01 Vũ Đức Linh 03/05/1990
28 33181020225 VB21.1AD01 Nguyễn Văn Long 24/02/1994
ThS. Trần Hà Triêu Bình (0903.982.823)
29 33181020344 VB21.1AD01 Đỗ Thị Ánh Ly 09/04/1985
30 33181020267 VB21.1AD01 Trần Thị Ngọc Mai 30/03/1988
TS. Trần Đăng Khoa (0913.992.299)
31 33181020044 VB21.1AD01 Võ Thị Lê Na 19/03/1986
32 33181025031 VB21.2AD01 Nguyễn Quốc Nam 22/03/1996
ThS. Nguyễn Văn Chương (0908.317.047)
33 33181020047 VB21.1AD01 Nguyễn Thị Thanh Nga 28/04/1995
34 33181025057 VB21.2AD01 Trần Quỳnh Ngân 12/09/1996
TS. Ngô Quang Huân (0913.625.865)
35 33181025358 VB21.2AD01 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nghi 28/01/1995
36 33181025409 VB21.2AD01 Trần Thảo Nhi 07/09/1995
PGS.TS. Bùi Thị Thanh (0908.880.879)
37 33181025054 VB21.2AD01 Trịnh Ngọc An Nhiên 04/02/1989
38 33181020015 VB21.1AD01 Nguyễn Quỳnh Như 10/08/1995
TS. Ngô Thị Ánh (0903.822.899)
39 33181020028 VB21.1AD01 Thái Đình Phùng 05/10/1992
40 33181020059 VB21.1AD01 Nguyễn Trường Phú 24/11/1993
ThS. Nguyễn Văn Hóa (0908.218.954)
41 33181025321 VB21.2AD01 Nguyễn Hồng Phương 20/05/1995
42 33181020045 VB21.1AD01 Võ Trường Phương 14/01/1985
ThS. Diệp Quốc Bảo (0918.174.997)
43 33181025287 VB21.2AD01 Trần Vĩ Phượng 17/06/1992
44 33181020333 VB21.1AD01 Huỳnh Ngọc Quân 21/04/1995
ThS. Nguyễn Tấn Trung (0909.377.493)
45 33181020018 VB21.1AD01 Huỳnh Tấn Anh Quân 13/03/1993
46 33181020264 VB21.1AD01 Lưu Văn Quyền 03/02/1986
ThS. Đinh Phượng Vương (0903.343.309)
47 33181020346 VB21.1AD01 Hồ Thị Ngọc Quỳnh 17/05/1995
48 33181020293 VB21.1AD01 Phạm Ngọc Sao 12/02/1986
TS. Đặng Hữu Phúc (0902.520.577)
49 33181025275 VB21.2AD01 Lê Hồng Sơn 06/03/1992
50 33181020014 VB21.1AD01 Lê Trần Minh Sơn 21/10/1991
ThS. Lê Thanh Trúc (0938.815.820)
51 33181020257 VB21.1AD01 Võ Văn Sơn 22/12/1989
52 33181020006 VB21.1AD01 Nguyễn Chí Thanh 22/03/1994
ThS. Phan Anh Tiến (0942.258.720)
53 33181020270 VB21.1AD00 Nguyễn Thiện Thanh 16/07/1987
54 33181025375 VB21.2AD01 Trần Thị Phương Thảo 25/10/1992
55 33181020477 VB21.1AD01 Trương Đăng Thảo 08/01/1986
TS. Phan Quốc Tấn (0909.066.39)
56 33181025084 VB21.2AD01 Nguyễn Kim Thạch 13/02/1991
57 33181020022 VB21.1AD01 Trần Công Thạch 15/07/1994
TS. Lê Nhật Hạnh (0973.333.036)
58 33171025415 VB20BAD01 Nguyễn Thị Thanh Thủy 13/06/1989
59 33181020396 VB21.1AD01 Đỗ Anh Thư 06/11/1995
TS. Trần Thị Thanh Phương (0908.004.282)
60 33171020545 VB20AAD01 Ngô Thị Thủy Tiên 08/05/1991
61 33181025146 VB21.2AD01 Nguyễn Ngọc Tiến 06/06/1995
TS. Nguyễn Thị Diễm Em (0971.670.844)
62 33181020076 VB21.1AD01 Phạm Thị Huyền Trân 18/07/1995
63 33181020352 VB21.1AD01 Võ Thị Lệ Trinh 25/06/1993
ThS. Lê Việt Hưng (0902.772.297)
64 33181025030 VB21.2AD01 Nguyễn Duy Tuấn 20/04/1991
65 33181020052 VB21.1AD01 Nguyễn Hữu Tuấn 07/11/1995
TS. Cao Quốc Việt (0585.268.775)
66 33181020051 VB21.1AD01 Trương Trần Thanh 10/04/1988
67 33181025373 VB21.2AD01 Nguyễn Thị Tố Uyên 10/06/1995
ThS. Phạm Văn Nam (0903.816.486)
68 33181025109 VB21.2AD01 Liêu Trần Thanh Vân 12/12/1991
69 33181020442 VB21.1AD01 Lê Đình Việt 10/06/1992
ThS. Nguyễn Quang Anh (0903.833.649)
70 33181020382 VB21.1AD01 Nguyễn Minh Việt 05/08/1994
71 33181020033 VB21.1AD01 Diệp Thanh Vĩnh 07/09/1990
ThS. Lý Thục Hiền (0913.678.378)
72 33181020077 VB21.1AD01 Nguyễn Văn Vương 30/09/1986
73 33181020362 VB21.1AD01 Đỗ Thị Thanh Vượng 26/03/1984
74 33181020068 VB21.1AD01 Nguyễn Trần Bảo Yến 27/12/1995